Wybór programu studiów

Forma studiów

Typ studiów


Szczegółowy wykaz przedmiotów

Aktualny program studiów

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Kierunek: Pedagogika

Studia stacjonarne, drugiego stopnia (4 sem.)

Czas trwania: 2011/2012 do 2012/2013

powrót do listy programów studiów

Przedmiot: Etyka w pracy doradcy zawodowego

Liczba godzin w semestrze Typ zajęć Forma zaliczenia
20 wykład zaliczenie z oceną
Kod przedmiotu: 16.9-WPP-D19-EPDZ1
Liczba punktów ECTS: 3
Numer semestru: 3 (semestr zimowy, rok 2)

Specjalności na których prowadzony jest przedmiot:

  • doradztwo zawodowe i personalne

Dodatkowe informacje o przedmiocie

Typ przedmiotu: specjalnosciowy

Dziedzina: Inne dziedziny nauki związane z Innymi dziedzinami nauki

Kategoria dziedziny: Inne dziedziny nauki

Lista przedmiotów