Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2731

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
161

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 i 3 postępowania DP.2301.62.2018

Dostaa SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,ELEKTRONICZNEGO, RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO BADAŃ I POMIARÓW DLA Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-29 12:09:45 wyświetl szczegóły
162

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERTDP.2301.74.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.64.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego używanego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 29.10.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-29 10:39:56 wyświetl szczegóły
163

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 9 postepowania DP.2301.63.2018

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PHU Delco System s.c.
ul. Starzyńskiego 16
25-206 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-25 14:28:44 wyświetl szczegóły
164

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 5 i 8 postępowania DP.2301.63.2018

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-25 14:25:36 wyświetl szczegóły
165

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz 3,4 i 6 postępowania DP.2301.63.2018

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-25 14:23:55 wyświetl szczegóły
166

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1,2,7 i 10 postępowania DP.2301.63.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-25 14:21:26 wyświetl szczegóły
167

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DP.2301.67.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczenia – pokoju 306 i 306A w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Usług Malarskich i Remontowo - Budowlanych Stanisław Królik
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2018-10-24 15:16:12 wyświetl szczegóły
168

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2301.59.2018

Przystosowanie pomieszczeń dla Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Andrzej Kęcki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEWANAG
Kielce
ul. Zagnańska 220A
25-563 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-24 11:18:32 wyświetl szczegóły
169

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DP.2301.68.2018

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-24 10:23:10 wyświetl szczegóły
170

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, nr postępowania DP.2301.71.2018

Dostawa urządzeń komputerowych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach, znak sprawy :DP.2301.71.2018.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2018-10-23 15:10:37 wyświetl szczegóły
171

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.49.2018

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1 zamówienia – świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej SIMPLE.ERP. Usługa będzie realizowana w okresie: 24 miesiące od zawarcia umowy. Część 2 zamówienia –świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej Uczelnia. XP .Usługa będzie realizowana w okresie: 12 miesięcy od zawarcia umowy. 2.Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 3.Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a ( część 1 ) i 1b (część 2) do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2018-10-19 14:23:46 wyświetl szczegóły
172

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERTDP.2301.62.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.62.2018 na Dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,ELEKTRONICZNEGO, RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO BADAŃ I POMIARÓW DLA Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Termin składania ofert upłynął w dniu 19.10.2018 o godzinie 11:00 zostały złożone oferty następujących Wykonawców:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-19 13:43:18 wyświetl szczegóły
173

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.63.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.63.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 19.10.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-19 13:15:22 wyświetl szczegóły
174

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.64.2018

Roboty remontowo- budowlane w budynku Domu Studenckiego FAMA polegające na remoncie rynien i rur spustowych oraz remont pokoi po zaciekach, uszczelnienie kominów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-18 14:46:25 wyświetl szczegóły
175

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DP.2301.70.2018 Dostawa testów psychologicznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów psychologicznych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1: testy psychologiczne (69 poz.) do wyposażenia pracowni psychometrycznej wraz z „pakietem za 5000 złotych" umożliwiającym dostęp na 3 stanowiska do platformy do obliczania wyników badań, przeprowadzenia badań przy użyciu komputera i uzyskiwania raportów niektórych testów posiadających wersję elektroniczną – wykaz stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. „Pakiet 5000 zł” będzie umożliwiał wymianę środków w czasie rzeczywistym na dostęp do obliczania wyników badań, przeprowadzenia badań i uzyskiwania raportów. Wymiana środków na dostęp do platformy następować będzie automatycznie na platformie, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności formalnych oraz będzie obejmował dostęp do wszystkich testów posiadających wersje elektroniczne. Zamawiający wymaga dostęp do przeprowadzenia min. 200 badań z raportem lub bez raportu / wprowadzania wyników; Część 2: testy psychologiczne (6 poz.) do wyposażenia pracowni psychometrycznej; wykaz testów stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-18 14:20:37 wyświetl szczegóły
176

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DP.2301.59.2018

Przystosowanie pomieszczeń dla Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-18 14:06:14 wyświetl szczegóły
177

informacja o udzieleniu zmaówienia - część VI

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - część VI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-18 11:33:37 wyświetl szczegóły
178

informacja o udzieleniu zamówienia - część V

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - część V

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
AMP Polska sp.z.o.o.
ul. Bolesława Prusa 37/1, Kraków
30-117 Kraków
małopolskie
2018-10-18 11:31:41 wyświetl szczegóły
179

informacja o udzieleni uzamówienia - dotyczy DP.2301.46.2018 cz.III

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - część III

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TK Biotech Tomasz Kamiński
ul. Królewicza Jakuba 40
02-956 Warszawa
mazowieckie
2018-10-18 11:29:40 wyświetl szczegóły
180

informacja o udzieleniu zamówienia -dotyczy DP.2301.46.2018 cz.II

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - cz.II

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
EPPENDORF POLAND Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
mazowieckie
2018-10-18 11:26:29 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka