Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2681

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
141

Notatka ze spotkania z Wykonawcami DP.2301.67.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczenia – pokoju 306 i 306A w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakres robót obejmuje: - zamurowanie otworów drzwiowych, - dwukrotne malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża, - zerwanie posadzki, wykonanie warstwy wyrównującej, wykonanie posadzki z wykładziny PCV, - montaż umywalki, baterii umywalkowej, oraz szafki podumywalkowej, - montaż lamp oświetleniowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-08 14:36:57 wyświetl szczegóły
142

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.46.2018 „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla WLiNoZ oraz WMP UJK w Kielcach”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia, postępowanie pn. „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego UJK w Kielcach” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-08 11:59:31 wyświetl szczegóły
143

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.61.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.61.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego używanego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 05.10.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-05 15:11:24 wyświetl szczegóły
144

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.58.2018

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-03 13:39:11 wyświetl szczegóły
145

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.60.2018

Dostawa mebli: tapczanów i krzeseł dla Domów Studenta UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2018-10-02 12:10:21 wyświetl szczegóły
146

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oznaczenie postępowania DP.2301.49.2018

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DP.2301.49.2018 na „Usługę wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego zarządzanie Uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach” Część 1 zamówienia – świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej SIMPLE.ERP Część 2 zamówienia –świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej Uczelnia. XP

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według wyżej podanego pisma
według wyżej podanego pisma

2018-10-01 12:43:30 wyświetl szczegóły
147

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.59.2018 "Przystosowanie pomieszczeń dla Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej"

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przystosowaniu pomieszczeń dla Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ (dostępna pod linkiemhttp://ujk.edu.pl/dzp/files/d/Dokumentacja09052018.zip) , wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego, pozwalających na użytkowanie remontowanych pomieszczeń.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-01 11:39:37 wyświetl szczegóły
148

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.53.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ (dostępna pod linkiem http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/d/DP_2301_45_2018.zip) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego, pozwalających na użytkowanie obiektu; w tym: • Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w ramach projektu „MEDPAT- doposażenie zakładów naukowych- badania z zakresu ochrony zdrowia” dalej MEDPAT • Wykonanie dostosowania i adaptacji pomieszczeń w skrzydle „A” i ”B” dla potrzeb Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu „SIMED-symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK ” dalej SIMED.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-01 09:46:48 wyświetl szczegóły
149

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, nr postępowania DP.2301.49.2018

Usługa wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego zarządzanie Uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach”, DP.2301.49.2018. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 zamówienia – świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej SIMPLE.ERP Część 2 zamówienia –świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej Uczelnia. XP

brak
brak

(pusty)
(pusty)

2018-09-28 13:54:45 wyświetl szczegóły
150

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.44.2018 cz. 3

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Filii UJK w Sandomierzu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-09-21 14:49:13 wyświetl szczegóły
151

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.44.2018 cz. 4,5,6,7,9,10,11,12,13

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Filii UJK w Sandomierzu Część 4 Dostawa klawiatury Część 5 Dostawa klawiatury i myszy Część 6 Dostawa oprogramowania Część 7 Dostawa dysku zewnętrznego Część 9 Dostawa karty sieciowej Część 10 Notebook 1 szt Część 11 Mysz komputerowa Część 12 UPC Część 13 Dostawa myszy komputerowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-09-21 14:47:09 wyświetl szczegóły
152

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.43.2018

Roboty remontowo- budowlane w budynku Domu Studenckiego FAMA polegające na remoncie rynien i rur spustowych oraz remont pokoi po zaciekach, uszczelnienie kominów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-21 12:49:32 wyświetl szczegóły
153

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.55.2018

Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych pod wiatę rowerową oraz naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-21 12:33:55 wyświetl szczegóły
154

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.56.2018

Dostawa mebli: tapczanów i krzeseł do DS-ów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa MEBLI: TAPCZANÓW I KRZESEŁ DLA DOMÓW STUDENTA UJK W KIELCACH, zwanych dalej meblami w tym: Tapczany - 65 szt. Krzesła- 81 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-21 10:47:44 wyświetl szczegóły
155

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.56.2018

Dostawa mebli: tapczanów i krzeseł do DS-ów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2018-09-20 13:24:10 wyświetl szczegóły
156

DP.2301.39.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 3.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (w tym filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
mazowieckie
2018-09-19 13:08:52 wyświetl szczegóły
157

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.52.2018

Świadczenie usług pralniczych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TOM- MARG ZPCH sp. z o.o.
ul. Płk. St. Dąbka 16
Kraków
30-732 Kraków
małopolskie
2018-09-19 09:44:33 wyświetl szczegóły
158

Informacja o zawarciu umowy nr DP.2301.50.2018 (nr postępowania DP.2301.47.2018).

Roboty budowlane (uzupełniające) związane z Termomodernizacją obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11, nr postępowania DP.2301.47.2018. Zakres zamówienia: 1.Wzmocnienie tynków i wykonanie okładziny g-k. a)Uzupełnienie ścianek w skrzydle A, b) wzmocnienie i naprawa tynków w skrzydle A, c) załadunek i wywóz gruzu 2.Uzupełnienie wykładziny i wymiana listew podłogowych Uzupełnienie wykładzin w drzwiach oraz wymiana starych listew przypodłogowych- Budynek B I piętro. 3.Wymiana przewodów elektrycznych i montaż naświetlaczy ledowych na zew. ścianach budynku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "Rystal Bud" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2018-09-17 10:43:09 wyświetl szczegóły
159

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach DP.2301.53.2018

Kielce, dnia 14.09.2018 r. Znak: DP.2301.53.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, że w dniu 8.08.2018 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego o Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”. Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji/ rękojmi Doświadczenie Kierownika budowy; termin wykonania; warunki płatności; 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. Ul. Przemysłowa 8 28-300 Jędrzejów 26.776.000,00 80 Pełnienie funkcji kierownika budowy na7 budowach ; Termin wykonania: etap I:7 miesięcy II etap20 miesięcy ; termin płatności 30. dni. 2. MTM Budownictwo Sp. z o.o. Ul. Koszycka 21 33-100 Tarnów 26.848.000,00 80 Pełnienie funkcji kierownika budowy na5 .budowach; Termin wykonania: etap I:7 miesięcy; II etap 20 miesięcy. ; termin płatności 30 dni 3 Przedsiębiorstwo Budowlane „Perfect” Sp., z o.o. Bilcza Ul. Bukowa 2A 26-026 Morawica 26.182.000,00 80 Pełnienie funkcji kierownika budowy na5 .budowach; Termin wykonania: etap I:7 miesięcy; II etap 20 miesięcy. ; termin płatności 30 dni Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 25.213.129,86 zł brutto. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-14 10:36:43 wyświetl szczegóły
160

DP.2301.39.2018. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (w tym filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
mazowieckie
2018-09-10 12:49:08 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka