Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2681

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
121

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.49.2018

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1 zamówienia – świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej SIMPLE.ERP. Usługa będzie realizowana w okresie: 24 miesiące od zawarcia umowy. Część 2 zamówienia –świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej Uczelnia. XP .Usługa będzie realizowana w okresie: 12 miesięcy od zawarcia umowy. 2.Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 3.Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a ( część 1 ) i 1b (część 2) do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2018-10-19 14:23:46 wyświetl szczegóły
122

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERTDP.2301.62.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.62.2018 na Dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,ELEKTRONICZNEGO, RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO BADAŃ I POMIARÓW DLA Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Termin składania ofert upłynął w dniu 19.10.2018 o godzinie 11:00 zostały złożone oferty następujących Wykonawców:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-19 13:43:18 wyświetl szczegóły
123

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.63.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.63.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 19.10.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-19 13:15:22 wyświetl szczegóły
124

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.64.2018

Roboty remontowo- budowlane w budynku Domu Studenckiego FAMA polegające na remoncie rynien i rur spustowych oraz remont pokoi po zaciekach, uszczelnienie kominów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-18 14:46:25 wyświetl szczegóły
125

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DP.2301.70.2018 Dostawa testów psychologicznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów psychologicznych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1: testy psychologiczne (69 poz.) do wyposażenia pracowni psychometrycznej wraz z „pakietem za 5000 złotych" umożliwiającym dostęp na 3 stanowiska do platformy do obliczania wyników badań, przeprowadzenia badań przy użyciu komputera i uzyskiwania raportów niektórych testów posiadających wersję elektroniczną – wykaz stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. „Pakiet 5000 zł” będzie umożliwiał wymianę środków w czasie rzeczywistym na dostęp do obliczania wyników badań, przeprowadzenia badań i uzyskiwania raportów. Wymiana środków na dostęp do platformy następować będzie automatycznie na platformie, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności formalnych oraz będzie obejmował dostęp do wszystkich testów posiadających wersje elektroniczne. Zamawiający wymaga dostęp do przeprowadzenia min. 200 badań z raportem lub bez raportu / wprowadzania wyników; Część 2: testy psychologiczne (6 poz.) do wyposażenia pracowni psychometrycznej; wykaz testów stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-18 14:20:37 wyświetl szczegóły
126

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DP.2301.59.2018

Przystosowanie pomieszczeń dla Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-18 14:06:14 wyświetl szczegóły
127

informacja o udzieleniu zmaówienia - część VI

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - część VI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-18 11:33:37 wyświetl szczegóły
128

informacja o udzieleniu zamówienia - część V

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - część V

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
AMP Polska sp.z.o.o.
ul. Bolesława Prusa 37/1, Kraków
30-117 Kraków
małopolskie
2018-10-18 11:31:41 wyświetl szczegóły
129

informacja o udzieleni uzamówienia - dotyczy DP.2301.46.2018 cz.III

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - część III

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TK Biotech Tomasz Kamiński
ul. Królewicza Jakuba 40
02-956 Warszawa
mazowieckie
2018-10-18 11:29:40 wyświetl szczegóły
130

informacja o udzieleniu zamówienia -dotyczy DP.2301.46.2018 cz.II

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - cz.II

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
EPPENDORF POLAND Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
mazowieckie
2018-10-18 11:26:29 wyświetl szczegóły
131

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY postępowanie DP.2301.46.2018 - część I

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - część I

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ELEKTROMED Grzegorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice
małopolskie
2018-10-18 11:23:55 wyświetl szczegóły
132

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.68.2018 Rozbudowa i nadudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Kielce, dnia 18.10.2018 r. Znak: DP.2301.68.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, że w dniu 18.10.2018 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego o Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”. Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji/ rękojmi Doświadczenie Kierownika budowy; termin wykonania; warunki płatności; 1 Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. Bilcza ul. Bukowa 2B 26-026 Morawica 25.091.000,00 80 Pełnienie funkcji kierownika budowy na 5 budowach ; Termin wykonania: etap I:7 miesięcy II etap20 miesięcy ; termin płatności 30. dni. 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. Ul. Przemysłowa 8 28-300 Jędrzejów 26.466.000,00 80 Pełnienie funkcji kierownika budowy na7 budowach ; Termin wykonania: etap I:7 miesięcy II etap20 miesięcy ; termin płatności 30. dni. Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 25.213.129,86 zł brutto. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-18 10:34:17 wyświetl szczegóły
133

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.57.2018

Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach Kielce, dnia 17.10.2018 r. Znak: DP.2301. 57.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, że w dniu 17.10.2018r. r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone w prowadzonym postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji Termin płatności/termin realizacji Czas reakcji-przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki 1. WALMED Sp. zo.o. 05-500 Jastrzębie k/Warszawy Ul. Ptaków Leśnych 73 Część II 99 348,00 24 miesiące 30 dni/14 dni brak 2 Dräger Polska Sp. z o.o. Ul. Sułkowskiego 18a 85-655 Bydgoszcz Część I 137.232,96 24 miesiące 30 dni/14 dni 72 godziny 3 FULL-MED. Sp. z o.o. Ul. Bursaki 6 20-150 Lublin Część III 125 603,84 24 miesiące 30 dni/14 dni 72 godziny Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: część I 171.180,00 zł brutto; część II 97.616,00 zł brutto; część III 116.104,80 zł brutto. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-17 11:39:06 wyświetl szczegóły
134

DP.2301.54.2018. Informacja z otwarcia ofert.

Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-16 12:41:53 wyświetl szczegóły
135

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.67.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.67.2018 na „Robot pokoju w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK Wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 16.10.2018 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-16 11:29:03 wyświetl szczegóły
136

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.60.2018

Dostawa mebli: tapczanów i krzeseł do DS-ów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ERGOSYSTEM S.j. R.Makuch, M. Wolski J.Wiatr
ul. Połczyńska 115 B
01-303 Warszawa
mazowieckie
2018-10-12 14:49:07 wyświetl szczegóły
137

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuconych ofertach. Oznaczenie postępowania DP.2301.58.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DP.2301.58.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”. Dla części 1 i 2

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-12 11:08:09 wyświetl szczegóły
138

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.64.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.64.2018 na „Roboty remontowo- budowlane w budynku Domu Studenckiego FAMA polegające na remoncie rynien i rur spustowych oraz remont pokoi po zaciekach, uszczelnienie kominów”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-12 10:27:50 wyświetl szczegóły
139

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP.2301.65.2018

Dot. : Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych pod wiatę rowerową oraz naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-12 10:20:29 wyświetl szczegóły
140

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania DP.2301.61.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.61.2018 na „DOSTAWĘ SPRZĘTU Komputerowego używanego” dokonał wyboru najkorzystniej oferty Termin składania ofert upłynął w dniu 05.10.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kompre sp z.o.o.
Rogaszyce 82P 63-500 Ostrzeszów
63-500 Ostrzeszów
wielkopolskie
2018-10-12 10:17:30 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka