Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2731

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
101

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 2,3,4, 7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26 postępowania DP.2301.80.2018

Część 2 Dostawa komputerów i oprogramowania Część 3 Komputery biurkowe zaawansowane 2 szt Część 4 Komputery biurkowe zaawansowane 2 szt Część 7 Zestaw komputerowy stacjonarny 1 szt Część 8 Drukarka laserowa 1 szt Część 9 Skaner 1 szt Część 10 Dysk zewnętrzny 1 TB -2 szt Część 11 Dysk SSD wewnętrzny 1 szt Część 13 Dostawa drobnego sprzętu komputerowego Część 14 Dostawa sprzętu komputerowego Część 15 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Prawa UJK Część 16 Dostawa sprzętu komputerowego dla CJO Część 17 Dostawa dysku twardego dla BG UJK Część 18 Dostawa zasilacza komputerowego 1 szt. Część 19 Dostawa komputera stacjonarnego All in One 4 szt Część 20 Pakiet MS Office- 1 szt Część 23 Dostawa sprzętu komputerowego Część 24 Dostawa sprzętu komputerowego Część 25 Dostawa pendrivów Część 26 Notebook ekonomiczny + sprzęt komputerowy drobny 3 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2019-01-16 11:57:34 wyświetl szczegóły
102

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.79.2018

w postępowaniu DP.2301.79.2018 na DOSTAWĘ MEBLI: KRZESEŁ I STOŁÓW DLA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO I ARTYSTYCZNEGO UJK W KIELCACH wybrano ofertę najkorzystniejszą Termin składania ofert upłynął w dniu 29.11.2018 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TONIKO A. Czarnecka
02-795 Warszawa ul. Kazury 24/28
02-795 Warszawa
mazowieckie
2019-01-16 09:01:00 wyświetl szczegóły
103

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.77.2018 Dostawa i montaż drzwi wejściowych w pomieszczeniu budynku CJO UJK

Dot. : Dostawa i montaż drzwi wejściowych w pomieszczeniu budynku CJO UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-01-15 12:36:02 wyświetl szczegóły
104

Informacja o wyniku postępowania DP.2301.89.2018

Dostawa materiałów promocyjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ACME Agencja Reklamowa Karolina Osierda
ul. Łąkowa 18
43-332 Pisarzowice k. Kęt
śląskie
2019-01-11 13:44:41 wyświetl szczegóły
105

Informacja o wyniku postępowania DP.2301.81.2018

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) zlokalizowanej w portierni Domu Studenta Łącznik w Kielcach ul. Śląska 15a do pomieszczenia technicznego w piwnicy.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2019-01-10 14:18:24 wyświetl szczegóły
106

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części II DP.2301.87.2018

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-01-09 13:30:21 wyświetl szczegóły
107

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1,6,9 postępowania DP.2301.87.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.87.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 21.12.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marksoft Marek Kundera
Kielce
ul. Warszawska 25 A
25-512 Kielce
świętokrzyskie
2019-01-09 13:29:15 wyświetl szczegóły
108

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystbuejszej w części 3,4,5, 7 i 8 postępowania DP.2301.87.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.87.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 21.12.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2019-01-09 13:27:31 wyświetl szczegóły
109

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.89.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.89.2018 na „dostawę materiałów promocyjnych. Wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 27.12.2018 o godzinie 13:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-12-31 11:06:33 wyświetl szczegóły
110

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.77.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.77.2018 na „Dostawa i montaż drzwi wejściowych w pomieszczeniu budynku CJO UJK” Termin składania ofert upłynął w dniu 31.12.2018 o godzinie 09:15 Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 7500 zł brutto

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-12-31 10:13:40 wyświetl szczegóły
111

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu DP.2301.79.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, , że w postępowaniu DP.2301.79.2018 na DOSTAWĘ MEBLI: KRZESEŁ I STOŁÓW DLA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO I ARTYSTYCZNEGO UJK W KIELCACH wybrano ofertę najkorzystniejszą Termin składania ofert upłynął w dniu 29.11.2018 o godzinie 11:00 zostały złożone oferty następujących Wykonawców:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TONIKO A. Czarnecka
02-795 Warszawa ul. Kazury 24/28
02-795 Warszawa
mazowieckie
2018-12-28 13:02:30 wyświetl szczegóły
112

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.86.2018

Dostawa kalendarzy dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Krakowiak Iwona Usługi Poligraficzne AMIS s.c.
ul. Magazynowa 6A
25-565 Kielce
świętokrzyskie
2018-12-21 12:52:38 wyświetl szczegóły
113

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.87.2018

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.87.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 21.12.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-12-21 12:13:17 wyświetl szczegóły
114

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.81.2018

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) zlokalizowanej w portierni Domu Studenta Łącznik w Kielcach ul. Śląska 15a do pomieszczenia technicznego w piwnicy

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-12-20 11:59:44 wyświetl szczegóły
115

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.78.2018

Ogłoszenie nr 500301402-N-2018 z dnia 17-12-2018 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: DOSTAWA PRASY W FORMIE PRENUMERATY NA ROK 2019 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 647813-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 500277865-N-2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 140700000, ul. ul. Żeromskiego 5, 25369 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278. Adres strony internetowej (url): www.ujk.edu.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRASY W FORMIE PRENUMERATY NA ROK 2019 Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): DP.2301.78.2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy krajowej i zagranicznej w formie prenumeraty na rok 2019 r. Zamówienie zostało podzielone na 3 nw. części: CZĘŚĆ 1 Dostawa czasopism krajowych w formie prenumeraty na 2019 rok. Ilość pozycji: 271 CZĘŚĆ 2 Dostawa czasopism rosyjskich w formie prenumeraty na 2019 rok. Ilość pozycji: 11 CZĘŚĆ 3 Dostawa czasopism zagranicznych (zachodnich) w formie prenumeraty na 2019 rok. Ilość pozycji: 23 II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: tak II.5) Główny Kod CPV: 22200000-2 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa czasopism krajowych w formie prenumeraty na 2019 rok IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 75201.71 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 70172.14 Oferta z najniższą ceną/kosztem 70172.14 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70172.14 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa czasopism rosyjskich w formie prenumeraty na 2019 rok. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 6944.45 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Centrala Handlu Zagranicznego "ARS POLONA" S.A. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Obrońców 25 Kod pocztowy: 03-933 Miejscowość: Warszawa Kraj/woj.: mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 7615.77 Oferta z najniższą ceną/kosztem 5754.72 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7615.77 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa czasopism zagranicznych (zachodnich) w formie prenumeraty na 2019 rok. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 79166.67 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 87221.37 Oferta z najniższą ceną/kosztem 87221.37 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89683.59 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2018-12-17 14:51:43 wyświetl szczegóły
116

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr postępowania DP.2301.84.2018)

Ogłoszenie nr 500300821-N-2018 z dnia 17-12-2018 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 140700000, ul. ul. Żeromskiego 5, 25369 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278. Adres strony internetowej (url): www.ujk.edu.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): DP.2301.84.2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu: Pakiet nr I- Dostawa aparatu EKG + laptop z oprogramowaniem - 1 komplet. Pakiet nr II- Dostawa aparatu do oceny BRS oraz HRV, Aparat do nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego serca- 1 komplet. Pakiet nr III- Dostawa aparatu do oceny sztywności naczyń i przepływu subendokardialnego - 1 komplet. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: tak II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie z wolnej ręki III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr I - Dostawa aparatu EKG + laptop z oprogramowaniem IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 16260.17 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 0 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: BIOMEXIM Sp. z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Gałowska 17 Kod pocztowy: 54-530 Miejscowość: Wrocław Kraj/woj.: dolnośląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 14000.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 14000.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14000.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr II- Dostawa aparatu do oceny BRS oraz HRV, Aparat do nieinwazyjnego monitorowania hemodynamicznego serca- 1 komplet Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Wykonawca nie przystąpił do negocjacji warunków umowy. CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Pakiet nr III- Dostawa aparatu do oceny sztywności naczyń i przepływu subendokardialnego - 1 komplet. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 43050.00 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 0 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: MDS CARDIO Sp. z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Transportowców 11 Kod pocztowy: 02-858 Miejscowość: Warszawa Kraj/woj.: mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 104652.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 104652.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104652.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4) ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr DP.2301.69.2018 na dostawę specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Kielcach (dot. cz.1 i cz.4), ogłoszenie nr 2018/S 194- 438378 z dnia 09.10.2018 r. wpłynęła jedna oferta podlegająca odrzuceniu ( na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ). W/w postępowanie w tych częściach zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna udzielenia zamówienia art.67 ust.1 pkt.4 PZP Zmawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W postępowaniu DP.2301.69.2018 w części 1 i 4 wpłynęła tylko jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, zatem zamówienia udzielono zgodnie z przepisami ustawy PZP.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2018-12-17 10:47:07 wyświetl szczegóły
117

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części V, VI, VII,IX i XII zamówienia (nr postępowania DP.2301.69.2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 Kielce25-369 Polska Osoba do kontaktów: Anna Kowalczyk Tel.: +48 413497368E-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl Faks: +48 413445615 Kod NUTS: PL721 Adresy internetowe: Główny adres: www.ujk.edu.pl I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inny rodzaj: Uczelnia publiczna I.5) Główny przedmiot działalności Edukacja Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Kielcach (DP.2301.69.2018) Numer referencyjny: DP.2301.69.2018 II.1.2) Główny kod CPV 33100000 II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na dwanaście części. Wykonawca zobowiązany będzie do: - przeszkolenia min. 3 pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu – dot. części I, II, III, IV, V, IX, X, XI, XII; - transportu dostarczanego sprzętu do budynków zamawiającego na terenie miasta Kielce; - wniesienia dostarczonego sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego; - instalacji, adaptacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczanego sprzętu. - świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu instalacji sprzętu, na zasadach określonych w umowie i karcie gwarancyjnej. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 136 016.26 EUR II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Część nr: V II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Kod NUTS: PL721 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, IX Wieków Kielc 19 II.2.4) Opis zamówienia: Aparat do oksymetrii mózgowej - Near-infrared-spectroscopy - 1 komplet II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Czas reakcji- przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki /Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Część nr: VI II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Kod NUTS: PL721 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, IX Wieków Kielc 19 II.2.4) Opis zamówienia: System wkłuć doszpikowych (zestaw szkoleniowy wraz z igłami dla dzieci i dorosłych) - 1 komplet TRENAŻER DO NAKŁUĆ DOŻYLNYCH - nakładka 2 szt. Nakładka iniekcyjna do wstrzyknięć domięśniowych i podskórnych 2 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Czas reakcji- przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki /Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Część nr: VII II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Kod NUTS: PL721 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, IX Wieków Kielc 19 II.2.4) Opis zamówienia: Nosze podbierakowe 1 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Czas reakcji- przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki /Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe Kod dodatkowy CPV 33192000-2 meble medyczne II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Część nr: IX II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL Kod NUTS: PL721 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, IX Wieków Kielc 19 II.2.4) Opis zamówienia: Zamrażarka niskotemperaturowa -86ºC z akcesoriami 1 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Czas reakcji- przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki /Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe Kod dodatkowy CPV : 39711120-6 zamrażarki II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Część nr: XII II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL72 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: IX Wieków Kielc 19 II.2.4) Opis zamówienia: Aparat EKG Typu CP 100- 1 komplet II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: czas reakcji-przystapienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki / Waga: 10 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 194-438378 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszeniainformacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: V Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 30/11/2018 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy PROMED S.A.ul. Działkowa 56Warszawa02-234PolskaKod NUTS: PL91 Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 86 950.80 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: VI Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 11/12/2018 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy BOXMET MEDICAL Sp.z o.o.PieszycePiskorzów 5158-250PolskaKod NUTS: PL518 Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 536.59 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 689.88 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: VII Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 11/12/2018 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy BOXMET MEDICAL Sp.z o.o.PieszycePiskorzów 5158-250PolskaKod NUTS: PL518 Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 813.01 EUR Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 377.00 EUR V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: IX Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/11/2018 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Cheminst Polska Aleksander PrychidnyMirkówSzczodre, ul. Trzebnicka 7A55-095PolskaKod NUTS: PL518 Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 34 959.35 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 984.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: XII Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla WLiNoZ Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/11/2018 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy MDS Cardio Sp. z o.o.ul. Transportowców 11Warszawa02-858PolskaKod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 707.31 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 800.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji; wartość tych zamówień nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego (art.67 ust.1 pkt 7 PZP) 2.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: - część I : 325,00 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia pięć 00/100); - część II : 590,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt 00/100); - część III : 2600,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset 00/100); - część IV : 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100); - część V : 1600,00 zł (słownie złotych: tysiąc sześćset 00/100); - część VI : 170,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00/100); - część VII :16,00 zł (słownie złotych: szesnaście złotych 00/100); - część VIII :58,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem 00/100); - część IX:700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100); - część X :117,00 zł (słownie złotych: sto siedemnaście 00/100); - część XI : 113,00 zł (słownie złotych: sto trzynaście 00/100); -część XII: 235,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100); 3.Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy PZP. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 9.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 13. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych Ul. Postępu 17a Warszawa 02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia do publikacji W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 17/12/2018

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według wyżej podanego pisma
według wyżej podanego pisma

2018-12-17 09:32:10 wyświetl szczegóły
118

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.86.2018

Wykonanie i dostawa kalendarzy dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-12-14 14:48:02 wyświetl szczegóły
119

Informacja o zawarciu umowy nr postępowania DP.2301.54.2018 pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2018-12-13 14:41:42 wyświetl szczegóły
120

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 5,6,12,16,21,22 postępowania DP.2301.80.2018

dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-12-13 13:42:48 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka