Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2643

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
61

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2301.54.2018

DP.2301.54. 2018 Kielce, dnia 14.11.2018 roku Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu” INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) Zamawiający tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Postępowanie prowadzono z zastosowaniem art.24aa Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria opisane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu tj. 1) cena brutto 60% 2) Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 30% 3) Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki 10% W ww. postepowaniu wpłynęła jedna oferta, która została oceniona w następujący sposób: LP. Firma oraz adresy wykonawców 1. Leardal Medical Poland Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 6 40-241 Katowice Cena brutto w PLN 1.687.860,12 Liczba punktów za kryterium 1) 60 Liczba punktów za kryterium 2) 24 Liczba punktów za kryterium 3) 5 Łączna liczba punktów 89 pkt. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi stosownie do postanowień art. 94 ust. 1 ppkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 6
40-241 Katowice

2018-11-14 13:45:38 wyświetl szczegóły
62

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz 1 i 2 postępowania DP.2301.58.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno–Przyrodniczy, Instytut Chemii, ul. Świętokrzyska 15G, 25-406 Kielce.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2018-11-14 11:13:31 wyświetl szczegóły
63

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.66.2018

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.66.2018 na DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA STATYSTYCZNEGO zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 13.11.2018 o godzinie 10:15 1) StatSoft Polska sp.z.o.o. ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków z zaoferowaną kwotą brutto za całość zamówienia 126198,00 zł w tym podatek VAT 23%, , termin płatności faktury 30 dni Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 126198 zł brutto

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-11-13 10:39:22 wyświetl szczegóły
64

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.67.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczenia – pokoju 306 i 306A w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakres robót obejmuje: - zamurowanie otworów drzwiowych, - dwukrotne malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża, - zerwanie posadzki, wykonanie warstwy wyrównującej, wykonanie posadzki z wykładziny PCV, - montaż umywalki, baterii umywalkowej, oraz szafki podumywalkowej, - montaż lamp oświetleniowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ZAKŁAD USŁUG MALARSKICH I REMONTOWO- BUDOWLANYCH Stanisław Królik
ul. Kielecka 21
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2018-11-09 13:58:02 wyświetl szczegóły
65

DP.2301.50.2018. Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach: 1 i 2.

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa dobrowolnych ubezpieczeń, z podziałem na części: 1) część 1 → dobrowolne ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniem na prawach OPCJI dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin. 2) część 2 → ubezpieczenie opieki zdrowotnej.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-11-05 14:52:55 wyświetl szczegóły
66

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.74.2018

„dostawa sprzętu komputerowego używanego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kompre sp z.o.o.
Rogaszyce 82P 63-500 Ostrzeszów
63-500 Ostrzeszów
wielkopolskie
2018-11-05 09:10:06 wyświetl szczegóły
67

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.60.2018

Dostawa mebli: tapczanów i krzeseł do DS-ów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ERGOSYSTEM S.j. R.Makuch, M. Wolski J.Wiatr
ul. Połczyńska 115 B
01-303 Warszawa
mazowieckie
2018-11-05 08:56:02 wyświetl szczegóły
68

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2301.68.2018

Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach unowę podpisano w dniu 30.10.2018r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
FirmaBudowlana "ANNA BUD"
ul. Bukowa 2B Bilcza
Morawica
26-026 Morawica
świętokrzyskie
2018-10-31 11:27:42 wyświetl szczegóły
69

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr referencyjny postępowania DP.2301.71.2018

Dostawa urządzeń komputerowych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach, znak sprawy :DP.2301.71.2018

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-30 15:10:51 wyświetl szczegóły
70

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.61.2018

„DOSTAWĘ SPRZĘTU Komputerowego używanego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kompre sp z.o.o.
Rogaszyce 82P 63-500 Ostrzeszów
63-500 Ostrzeszów
wielkopolskie
2018-10-29 13:04:45 wyświetl szczegóły
71

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz 4 postępowania DP.2301.62.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.62.2018 na Dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,ELEKTRONICZNEGO, RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO BADAŃ I POMIARÓW DLA Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Termin składania ofert upłynął w dniu 19.10.2018 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
BIOMED Neurotechnologie sp.z.o.o. sp.K,
AL. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław
50-541 Wrocław
dolnośląskie
2018-10-29 12:16:38 wyświetl szczegóły
72

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz 2 postępowania DP.2301.62.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.62.2018 na Dostawę SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,ELEKTRONICZNEGO, RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO BADAŃ I POMIARÓW DLA Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Termin składania ofert upłynął w dniu 19.10.2018 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
WAMM Agnieszka Wiącek
ul. Wesoła 51/430
25-363 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-29 12:13:00 wyświetl szczegóły
73

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 i 3 postępowania DP.2301.62.2018

Dostaa SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,ELEKTRONICZNEGO, RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO BADAŃ I POMIARÓW DLA Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-29 12:09:45 wyświetl szczegóły
74

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERTDP.2301.74.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.64.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego używanego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 29.10.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-29 10:39:56 wyświetl szczegóły
75

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 9 postepowania DP.2301.63.2018

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PHU Delco System s.c.
ul. Starzyńskiego 16
25-206 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-25 14:28:44 wyświetl szczegóły
76

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 5 i 8 postępowania DP.2301.63.2018

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-25 14:25:36 wyświetl szczegóły
77

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz 3,4 i 6 postępowania DP.2301.63.2018

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-25 14:23:55 wyświetl szczegóły
78

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1,2,7 i 10 postępowania DP.2301.63.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-25 14:21:26 wyświetl szczegóły
79

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DP.2301.67.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczenia – pokoju 306 i 306A w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Usług Malarskich i Remontowo - Budowlanych Stanisław Królik
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2018-10-24 15:16:12 wyświetl szczegóły
80

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2301.59.2018

Przystosowanie pomieszczeń dla Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Andrzej Kęcki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEWANAG
Kielce
ul. Zagnańsja 220A
25-563 Kielce
świętokrzyskie
2018-10-24 11:18:32 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka