Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2643

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
381

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr referencyjny postępowania DP.2301.27.2017)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych- Termomodernizacja Budynku Dydaktycznego UJK wraz z pracami towarzyszącymi remontowo-budowlanymi w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "Rystal Bud" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2017-08-09 11:26:51 wyświetl szczegóły
382

DP.2301.34.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1.

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. szafa – 215 szt., tapczan – 210 szt., krzesło tapicerowane – 220 szt., krzesło chrom do kuchni – 30 szt., biurko pod komputer – 200 szt., stół – 20 szt., wieszak ubraniowy – 70 szt., szafka na buty – 70 szt., ława – 2 szt., fotel – 50 szt., fotel biurowy obrotowy – 2 szt., regał na klucze – 1 szt., biurko narożne –1 szt., wersalka – 4 szt., szafka pod telewizor – 1 szt.; dotyczy DS. AKADEMIK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "WALDII" Waldemar Saternus
ul. Racławicka 24
42-200 Częstochowa
śląskie
2017-08-09 10:18:04 wyświetl szczegóły
383

DP.2301.24.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (w tym filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-08-03 11:36:43 wyświetl szczegóły
384

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.33.2017

Przedmiotem zamówienia jest przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na malowaniu pokoi w akademikach UJK : „Łącznik”, „Odyseja”, „Fama”, „Melodia”. Etapowanie realizacji prac remontowych : a)zmycie sufitów i ścian; b)drobne reperacje spękanych tynków; c)gruntowanie powierzchni tynków; d)wykonanie gładzi gipsowych w wytypowanych pokojach; e)wykonanie zabezpieczenia okien i posadzek na czas robót malarskich; f)malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi, wysokiej jakości, dobrze kryjącymi

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Usług Malarskich i Remontowo - Budowlanych Stanisław Królik
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2017-08-03 11:21:42 wyświetl szczegóły
385

DP.2301.34.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1.

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. szafa – 215 szt., tapczan – 210 szt., krzesło tapicerowane – 220 szt., krzesło chrom do kuchni – 30 szt., biurko pod komputer – 200 szt., stół – 20 szt., wieszak ubraniowy – 70 szt., szafka na buty – 70 szt., ława – 2 szt., fotel – 50 szt., fotel biurowy obrotowy – 2 szt., regał na klucze – 1 szt., biurko narożne –1 szt., wersalka – 4 szt., szafka pod telewizor – 1 szt.; dotyczy DS. AKADEMIK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "WALDII" Waldemar Saternus
ul. Racławicka 24
42-200 Częstochowa
śląskie
2017-07-31 14:56:56 wyświetl szczegóły
386

Informacja o unieważnieniu postępowania (nr referencyjny: DP.2301.5.2017)

Sukcesywna dostawa wyrobów biurowych, nr referencyjny DP.2301.5.2017

brak
brak

(pusty)
(pusty)

2017-07-31 12:48:08 wyświetl szczegóły
387

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr referencyjny postępowania DP.2301.32.2017

Dostawa materiałów promocyjnych ( części 1 i części 2 zamówienia).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2017-07-28 13:20:22 wyświetl szczegóły
388

Informacja o zakończeniu Dialogu Technicznego DP.2301.12.2017

Kielce dnia 27.07.2017 r. DP.2301.12.2017 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że zakończona została procedura DIALOG TECHNICZNY prowadzony na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) ,dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta, aktualizacja systemów oraz wsparcie techniczne ze strony wykonawcy dla wybranych systemów infrastruktury teleinformatycznej.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-27 09:50:08 wyświetl szczegóły
389

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na sukcesywną dostawę wyrobów biurowych, nr referencyjny postępowania DP.2301.5.2017

Sukcesywna dostawa wyrobów biurowych, nr referencyjny sprawy DP.2301.5.2017.

brak
brak

(pusty)
(pusty)

2017-07-25 15:01:13 wyświetl szczegóły
390

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DP.2301.30.2017

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej remontu konserwatorskiego attyki i wejścia głównego oraz iluminacji świetlnej Rektoratu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski
AL. Legionów 3/4
25-035 Kielce
świętokrzyskie
2017-07-25 13:41:49 wyświetl szczegóły
391

DP.2301.34.2017 Informacja z otwarcia ofert - dotyczy części: 1 i 2.

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z podziałem na części: 1) część 1 → szafa – 215 szt., tapczan – 210 szt., krzesło tapicerowane – 220 szt., krzesło chrom do kuchni – 30 szt., biurko pod komputer – 200 szt., stół – 20 szt., wieszak ubraniowy – 70 szt., szafka na buty – 70 szt., ława – 2 szt., fotel – 50 szt., fotel biurowy obrotowy – 2 szt., regał na klucze – 1 szt., biurko narożne –1 szt., wersalka – 4 szt., szafka pod telewizor – 1 szt.; dotyczy DS. AKADEMIK 2) część 2 → fotel biurowy obrotowy – 4 szt.; dotyczy WLiNoZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-20 15:12:39 wyświetl szczegóły
392

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DP.2301.27.2017

Termomodernizacja obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "Rystal Bud" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2017-07-20 14:43:01 wyświetl szczegóły
393

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.11.2017

Dot. : Świadczenia całodobowej usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni w budynkach UJK Zamawiający unieważnia postępowanie na Świadczenia całodobowej usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni w budynkach UJK w oparciu o art 93 ust 1 pkt 4 Pzp. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-20 14:07:03 wyświetl szczegóły
394

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.33.2017

„Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Usług Malarskich i Remontowo - Budowlanych Stanisław Królik
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2017-07-19 14:40:56 wyświetl szczegóły
395

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.11.2017

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.11.2017 na „Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni w budynkach UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 18.07.2017 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-18 14:17:58 wyświetl szczegóły
396

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.30.2017

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej remontu konserwatorskiego attyki i wejścia głównego oraz iluminacji świetlnej Rektoratu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-17 13:35:41 wyświetl szczegóły
397

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.33.2017

„Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-17 11:10:17 wyświetl szczegóły
398

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.29.2017

Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 24 miesiące, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej, tryb dostępu: online IP z sieci wewnętrznej (login i hasło) oraz dostępy zewnętrzne w ilości 10 sztuk. Wymagane będzie ok. 2 godzinne szkolenie dla minimum 10 osób w zakresie obsługi programu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
C.H. BECK
ul. Bonifraterska 17 Warszawa
00-203 Warszawa
mazowieckie
2017-07-14 10:09:18 wyświetl szczegóły
399

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DP.2301.31.2017

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa infrastruktury Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przy ul. IX Wieków Kielc 19”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MONOPI STUDIO Robert Sendkowski
Klonów 48A
26-140 Łączna k. Suchedniowa
świętokrzyskie
2017-07-14 08:53:42 wyświetl szczegóły
400

DP.2301.21.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy wszystkich części

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konsultacji i współpracy przy dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb społeczno – gospodarczych poprzez ich modyfikację z uwzględnieniem praktycznego wymiaru kształcenia na wybranych kierunkach realizowanych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2017-07-08 17:50:17 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka