Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2681

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
381

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.57.2017

DP.2301.57.2017 Kielce, dnia 09.11.2017 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-09 13:56:45 wyświetl szczegóły
382

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu DP.2301.56.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.56.2017 na DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA STATYSTYCZNEGO wpłynęły następujące oferty Wykonawców: 1) StatSoft Polska sp.z.o.o. ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków z zaoferowaną kwotą netto za całość zamówienia 32000 zł podatek VAT 23%, wartość brutto za całość zamówienia 39 360 zł, udzielono gwarancji 12 miesięcy, termin płatności faktury 30 dni Termin składania ofert upłynął w dniu 07.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta które spełniła postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyła największą liczbą punktów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36
Kraków
30-110 Kraków
małopolskie
2017-11-09 10:35:42 wyświetl szczegóły
383

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu dydaktycznego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej" DP.2301.50.2017

Roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu dydaktycznego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej”, nr referencyjny DP.2301.50.2017.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2017-11-07 14:43:33 wyświetl szczegóły
384

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.56.2017

dostawa oprogramowania statystycznego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-07 10:49:09 wyświetl szczegóły
385

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz V postępowania DP.2301.45.2017

WYNIK POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.2.2017 na „dostawę materiałów eksploatacyjnych ( tuszy, tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych wpłynęły następujące oferty Wykonawców:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Intermedia Paweł Kędzierski
09-407 Płock ul. Spółdzielcza 17
09-407 Płock
mazowieckie
2017-11-06 09:38:24 wyświetl szczegóły
386

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz I,II,III, postepowania DP.2301.45.2017

Przedmiotem zamówienia w cz I, II i III jest dostawa materiałów promocyjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PROMOBAY Brzozowski Kamil sp.j.
ul. Słowiańska 55C, 61-664 Poznań
61-664 Poznań
wielkopolskie
2017-11-06 09:34:55 wyświetl szczegóły
387

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr postępowania DP.2301.49.2017)

SUKCESYWNA DOSTAWA PAMIĘCI PRZENOŚNYCH USB

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-10-27 12:19:50 wyświetl szczegóły
388

DP.2301.35.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont elewacji klubu WSPAK

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Sępioł
Kielce, ul. Łanowa 138
25-147 Kielce
świętokrzyskie
2017-10-19 13:36:18 wyświetl szczegóły
389

DP.2301.46.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (w tym filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
mazowieckie
2017-10-17 11:23:32 wyświetl szczegóły
390

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie projektu i budowę traktu światłowodowego relacji Kielce Świętokrzyska 21E-Kielce Świętokrzyska 15, nr referencyjny postępowania DP.2301.44.2017

Wykonanie projektu i budowa traktu światłowodowego relacji Kielce Świętokrzyska 21E- Kielce Świętokrzyska 15

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-10-16 13:17:41 wyświetl szczegóły
391

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.45.2017

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.45.2017 na „dostawę materiałów promocyjnych” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 16.10.2017 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-10-16 12:38:27 wyświetl szczegóły
392

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2301.49.2017

Sukcesywna dostawa pamięci przenośnych USB, nr sprawy : DP.2301.49.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-10-13 13:28:11 wyświetl szczegóły
393

DP.2301.35.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont elewacji klubu WSPAK

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Sępioł
Kielce, ul. Łanowa 138
25-147 Kielce
świętokrzyskie
2017-10-11 13:40:01 wyświetl szczegóły
394

DP.2301.38.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta, aktualizację systemów oraz wsparcie techniczne ze strony wykonawcy dla wybranych systemów infrastruktury teleinformatycznej

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
QUMAK S.A.
AL. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
mazowieckie
2017-10-11 13:24:11 wyświetl szczegóły
395

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.37.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni w budynkach zamawiającego : 1) (2) Budynki Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (WLiNoZ) Kielce Al. IX Wieków Kielc 19 i 19A 2) (1) Budynek Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego (Instytut Sztuk Pięknych) Kielce ul. Podklasztorna 117 3) (1) Budynek Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego (WPiA) Kielce ul. Krakowska 11 +(1) Budynek „CEART” - Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Ul. Krakowska 11, Kielce. 4) (1) Budynek Centrum Języków Obcych (CJO) Kielce ul. Świętokrzyska 21 D 5) (1) Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) Kielce ul. Świętokrzyska 21E 6) (1) Budynek Centrum Rehabilitacji i Sportu (CRIS) Kielce ul. Świętokrzyska 21H 7) (2) Budynki Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego (WMP) Kielce ul. Świętokrzyska 15 i 15G 8) (4) Budynki Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania (WPAiZ) Kielce ul. Świętokrzyska 21

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Centrum Ochrony Security sp.z.o.o
41-200 Sosnowiec ul. Jabłoniowa 5a
41-200 Sosnowiec
śląskie
2017-10-05 09:38:54 wyświetl szczegóły
396

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.35.2017 Remont elewacji klubu WSPAK

Remont elewacji klubu WSPAK

brak
brak

brak
brak

2017-10-04 11:20:41 wyświetl szczegóły
397

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na sukcesywną dostawę pamięci przenośnych, nr referencyjny postępowania DP.2301.49.2017

Sukcesywna dostawa pamięci przenośnych, nr referencyjny postępowania DP.2301.49.2017.

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2017-10-02 12:46:37 wyświetl szczegóły
398

DP.2301.46.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (w tym filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
mazowieckie
2017-09-27 10:53:35 wyświetl szczegóły
399

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I, III, IV,V,VI,VII, VIII, IX,XII, XIII, XVI postępowania DP.2301.41.2017

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-09-26 09:19:51 wyświetl szczegóły
400

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części II,X,XI,XIV,XV,XVII, XVIII postepowania DP.2301.41.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-09-26 09:14:42 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka