Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2676

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
361

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz I, II, VII, postępowania DP.2301.58.2017

Część 1 oprogramowanie Część 2 Laptop z oprogramowaniem Część 7 Pendrive 32 GB

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marksoft Marek Kundera
Kielce
ul. Warszawska 25 A
25-512 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-24 10:29:06 wyświetl szczegóły
362

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Wymiana popękanych posadzek - DP.2301.52.2017

Wymiana popękanych posadzek DP.2301.52.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-24 10:23:52 wyświetl szczegóły
363

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz I, III i IV DP.2301.59.2017

dostawa kalendarzy w cz I w III i IV dostawa rollupów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-22 13:50:06 wyświetl szczegóły
364

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz V i VI postępowania DP.2301.59.2017

w części 5 informacyjna projektu pn. „Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach”. W części 6 Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11". Tablice w cz 6 i 7 Tablica winna zostać wykonana zgodnie z „Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” (http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie) oraz z „Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, aktualnych na dzień ich wykonania.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
WIKAM Sławomir Wiewióra
Kielce ul. Planty 4
25-502 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-22 13:47:38 wyświetl szczegóły
365

OGłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz II postepowania DP.2301.59.2017

dostawa pendrivów do Biura Promocji i Informacji UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PROMOBAY Brzozowski Kamil sp.j.
ul. Słowiańska 55C, 61-664 Poznań
61-664 Poznań
wielkopolskie
2017-11-22 13:42:03 wyświetl szczegóły
366

DP.2301.51.2017 Informacja z otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mikroskopu skaningowego bliskich oddziaływań AFM/STM-UHV z wyposażeniem dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
SPECS Surface Nano Analysis GmbH
Voltastrasse 5 13355 Berlin/Germany

2017-11-21 15:57:56 wyświetl szczegóły
367

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.38.2017

1.Przedmiotem zamówienia było: 1) Przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta wskazanych Podsystemów, do końca roku 2020. 2) Wdrożenie rozwiązań zastępczych dla wskazanych Podsystemów wraz z gwarancją i wsparciem producenta do końca roku 2020. 3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej konfigurację, procedury (między innymi: dostępu, konfiguracji, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania z nich danych) hasła itp. nowych podsystemów. 4) Gwarancja i wsparcie techniczne wykonawcy na System do końca roku 2020. 5) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń .

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
QUMAK S.A.
AL. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
mazowieckie
2017-11-20 11:43:58 wyświetl szczegóły
368

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.58.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 17.11.2017 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-17 12:25:47 wyświetl szczegóły
369

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.56.2017

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA STATYSTYCZNEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36
Kraków
30-110 Kraków
małopolskie
2017-11-17 06:38:14 wyświetl szczegóły
370

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych i uruchomienie kredytu", nr referencyjny postępowania DP.2301.48.2017

Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych i uruchomienie kredytu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-16 12:31:43 wyświetl szczegóły
371

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania cz IV i XIII postepowania DP.2301.57.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty które spełniły postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyły największa liczbą punktów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-15 14:42:23 wyświetl szczegóły
372

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz III, V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII postępowania DP.2301.57.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty które spełniły postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyły największa liczbą punktów. Za najkorzystniejszą Zama¬wiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie trzy kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-15 14:40:36 wyświetl szczegóły
373

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz I, II i XIV postępowania DP.2301.57.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty które spełniły postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyły największa liczbą punktów. Za najkorzystniejszą Zama¬wiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie trzy kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-15 14:36:20 wyświetl szczegóły
374

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.59.2017

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.59.2017 na „dostawę materiałów promocyjnych” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 15.11.2017 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-15 12:27:35 wyświetl szczegóły
375

DP.2301.47.2017 Informacja z otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z podziałem na części: 1) część 1 → mikroskop biologiczny z wyposażeniem – 15 szt., mikroskop badawczy 15 stanowiskowy z kolorową kamerą oraz wyposażeniem – 1 zestaw. 2) część 2 → wirówka z wymiennymi rotorami - 1szt. 3) część 3 → oprogramowanie diagnostyczno badawcze do obsługi laboratorium Patomorfologii oraz zestaw drukarek do kodów, kasetek histopatologicznych i szkiełek mikroskopowych – 1 kpl. 4) część 4 → spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA, RNA – 1 szt. 5) część 5 → koszyk i stacja parafinowa do procesora tkankowego STP 120 - typu karuzela – 1 szt. 6) część 6 → mikrotom z płytą grzewczą i łaźnią wodną w zestawie, kriostat wolnostojący oraz pęseta grzewcza i narzędzia chirurgiczne – 1 zestaw . 7) część 7 → termoblok – 1 szt. 8) część 8 → zestaw pipet – 1 szt. 9) część 9 → urządzenie umożliwiające obserwację komórek podczas hodowli – 1 szt. 10) część 10 → komora laminarna – 1 szt. 11) część 11 → inkubator do hodowli komórkowych z CO2 – 1 szt., wirówka + rotory – 1 kpl., łaźnia wodna – 1 szt., pipety – 1 zestaw. 12) część 12 → czytnik wielodetekcyjny – 1 szt., pipeta 8-kanałowa – 1 szt. 13) część 13 → densytometr – 4 szt. 14) część 14 → chłodziarka – 1 szt., zamrażarka – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-10 14:45:04 wyświetl szczegóły
376

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.57.2017

DP.2301.57.2017 Kielce, dnia 09.11.2017 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-09 13:56:45 wyświetl szczegóły
377

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu DP.2301.56.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.56.2017 na DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA STATYSTYCZNEGO wpłynęły następujące oferty Wykonawców: 1) StatSoft Polska sp.z.o.o. ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków z zaoferowaną kwotą netto za całość zamówienia 32000 zł podatek VAT 23%, wartość brutto za całość zamówienia 39 360 zł, udzielono gwarancji 12 miesięcy, termin płatności faktury 30 dni Termin składania ofert upłynął w dniu 07.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta które spełniła postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyła największą liczbą punktów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36
Kraków
30-110 Kraków
małopolskie
2017-11-09 10:35:42 wyświetl szczegóły
378

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu dydaktycznego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej" DP.2301.50.2017

Roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu dydaktycznego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej”, nr referencyjny DP.2301.50.2017.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2017-11-07 14:43:33 wyświetl szczegóły
379

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.56.2017

dostawa oprogramowania statystycznego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-07 10:49:09 wyświetl szczegóły
380

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz V postępowania DP.2301.45.2017

WYNIK POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.2.2017 na „dostawę materiałów eksploatacyjnych ( tuszy, tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych wpłynęły następujące oferty Wykonawców:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Intermedia Paweł Kędzierski
09-407 Płock ul. Spółdzielcza 17
09-407 Płock
mazowieckie
2017-11-06 09:38:24 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka