Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2681

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
261

Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu DP.2302.5.2018 w części 2,3,4 i 5 zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla studentów UJK w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia 1.1.Nazwa: Cześć 1 – Warsztaty „Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku” 1.2 Nazwa: Część 2 – Warsztaty „Etykieta językowa w pracy dziennikarza” 1.3.Nazwa: Część 3 –Certyfikowane szkolenie „Diagnoza w terapii integracji sensorycznej” 1.4. Nazwa: Część 4 – Warsztaty „Kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla dziennikarza TV oraz media worker” 1.5.Nazwa: Część 5 – Warsztaty „Zadanie praktyczne dla studentów realizowane w formie projektu NEWSROOM UJK”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Wykonawcy wybrani do realizacji zamówienia w poszczególnych częściach wskazani w piśmie
w treści pisma

2018-03-26 14:33:23 wyświetl szczegóły
262

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP.2301.10.2018 w części 2 i 3

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-26 08:51:11 wyświetl szczegóły
263

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.10.2018 cz 10

dostawa oprogramowania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Jakub Hryciuk Onex Group
ul. Kierbedzia 4 Warszawa
00-828 Warszawa
mazowieckie
2018-03-26 08:49:44 wyświetl szczegóły
264

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.10.2018 cz 5,6,7,8,9,11

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-26 08:46:55 wyświetl szczegóły
265

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.10.2018 cz 1 i 4

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-26 08:44:53 wyświetl szczegóły
266

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.13.2018

Publikacja reklam promujących UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Radio eM Kielce
ul.Sienkiewicza 2
25-333 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-23 09:43:02 wyświetl szczegóły
267

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.19.2018

Artykuły informacyjne i promocyjne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-19 12:10:20 wyświetl szczegóły
268

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.2.2018 Tusze tonery materiały eksploatacyjne

dostawa materiałów eksploatacyjnych ( tuszy, tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna
Kielce ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-16 12:17:53 wyświetl szczegóły
269

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.12.2018

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Publikacje ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej w formie dodatku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa
mazowieckie
2018-03-15 13:56:17 wyświetl szczegóły
270

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.13.2018

Publikację reklam promujących Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-15 11:48:13 wyświetl szczegóły
271

Informacja o zmianie umowy. Nr postępowania DP.2301.27.2017

Termomodernizacja obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "RYSTAL-BUD" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-12 12:35:18 wyświetl szczegóły
272

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.10.2018

DP.2301.10.2018 Kielce, dnia 12.03.2018 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.10.2018 na „dostawę sprzętu elektronicznego komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 12.03.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-12 11:49:07 wyświetl szczegóły
273

Informacja o zawarciu umowy (uzupełniającej) Nr DP.2301.8.2018 , nr postępowania DP.2301.4.2018.

Roboty budowlane (uzupełniające) związane z Termomodernizacją obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11 Zakres zamówienia: 1.Pomieszczenie 301- zerwanie wylwek, wykonanie ich na nowo wraz z dostawa i montażem wykładziny, wymiana drzwi z korytarza do sali wraz z rozkuciem otworu drzwiowego, szpachlowanie, malowanie, lakierowanie.2.Szpachlowanie, malowanie klatki schodowej, malowanie barierek i poręczy;3.Szpachlowanie, malowanie wraz z lakierowaniem lamperii w salach dydaktycznych, wymiana kratek wentylacyjnych;4.Wymiana stolarki drzwiowej na piętrze 1,2,3; 5.Wymiana parapetów w łazienkach nr: 311,233,129 z konglomeratu;6. Montaż półpostumentów do umywalek - 31 kompletów;7.Zerwanie wylewek, wykonanie ich na nowo wraz z dostawą i montażem wykładziny w pomieszczeniach 125,126,127,128,223,231,232;8.Wymiana parapetów w salach skrzydła B-3,2 i 1 piętra z konglomeratu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "RYSTAL-BUD" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-12 10:57:16 wyświetl szczegóły
274

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.12.2018

Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej w formie dodatku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-08 11:51:23 wyświetl szczegóły
275

Informacja o zawarciu umowy DP.2301.7.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na: 1)kompleksowym utrzymaniu czystości (w tym: bieżącym utrzymaniu czystości w obiekcie, bieżącym utrzymaniu terenów zielonych, bieżącym utrzymaniu czystości ciągów komunikacyjnych i parkingów) 2)obsłudze szatni, 3)obsłudze portierni WZ w Sandomierzu (w tym otwieraniu i zamykaniu budynku WZ w Sandomierzu, oraz deponowania kluczy w wyznaczonym miejscu, wydawaniu kluczy do sal wykładowych oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych) 4)odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w budynku i terenach zewnętrznych wokół budynku Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 27-600 Sandomierz, ul. Schinzla 13a.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PPU "MAAG" Krzysztof Buszko
ul. Hauke Bosaka 1
Kielce
25-217 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-08 09:42:28 wyświetl szczegóły
276

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych" DP.2301.16.2018 część V

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. DP.2301.16.2018 Kielce, dnia 08.03.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy: postępowania na „dostawę akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych” DP.2301.16.2018 część V. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zawiadamia o : 1. Wyborze oferty najkorzystniejszej: Do realizacji niniejszego zadania Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: - w części V Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 144,81 zł, termin realizacji: 10 dni. Uzasadnienie Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny wg kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), termin realizacji (40%). 2. Ofertach wykonawców biorących udział w postępowaniu : W postępowaniu do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. 27.02.2018r wpłynęły oferty od niżej wymienionych wykonawców: - w części V: 1) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 144,81 zł, termin realizacji: 10 dni. 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: Nie wykluczono wykonawców. 4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie odrzucono ofert. 5. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta: Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający planuje podpisanie umowy w dniu 14.03.2018 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
IDALIA Ireneusz Wolak
ul. Zubrzyckiego 10
Radom
26-610 Radom
mazowieckie
2018-03-08 08:34:39 wyświetl szczegóły
277

Informacja o unieważnieniu postępowania nr DP.2301.11.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie konserwatorskim attyki, wejścia głównego oraz wejść bocznych do Rektoratu przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach wraz z wykonaniem iluminacji budynku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-08 08:33:08 wyświetl szczegóły
278

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.2.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych ( tuszy tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna
Kielce ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-06 12:52:23 wyświetl szczegóły
279

Zbiorcze Zestwaienie ofert - „Zakup (rezerwacja, sprzedaż i dostarczenie) biletów lotniczych dla potrzeb Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr referencyjny: DP.2301.14.2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (sprzedaż, rezerwacja i dostarczenie do Zamawiającego) biletów lotniczych dla potrzeb Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Orientacyjna ilość biletów (na różnych trasach) kupowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy: 200 szt. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: Na podstawie złożonych przez Zamawiającego zgłoszeń Wykonawca: a)będzie wyszukiwał i proponował występujące na rynku bilety najtańsze na danej trasie oraz bezkolizyjną realizację połączeń wieloetapowych i najkrótszych na niej połączeń z uwzględnieniem wymaganego standardu podróży określonego przez Zamawiającego, b)będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o braku możliwości realizacji zgłoszenia wraz z uzasadnieniem, c)będzie niezwłocznie informował o zbliżających się terminach wykupu biletów i złożonych rezerwacjach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-02 12:15:12 wyświetl szczegóły
280

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych" DP.2301.16.2018 część I,II,III,IV

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. DP.2301.16.2018 Kielce, dnia 02.03.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy: postępowania na „dostawę akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych” DP.2301.16.2018 część I, II, III,IV. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zawiadamia o : 1. Wyborze oferty najkorzystniejszej: Do realizacji niniejszego zadania Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: - w części I - Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 1977,23 zł, termin realizacji: 10 dni, otrzymała łącznie 100 pkt. Uzasadnienie: Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny wg kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), termin realizacji (40%); - w części II – brak ofert. Zamawiający unieważnia część II postępowania z powodu nie wpłynięcia ofert. - w części III – Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 523,62 zł, termin realizacji: 10 dni. Uzasadnienie: Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny , wg kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), termin realizacji (40%); - w części IV – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, z zaoferowaną kwotą brutto: 1076,76 zł, termin realizacji: 10 dni. Uzasadnienie: Oferta zgodna z ustawą Pzp oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny , wg kryteriów oceny ofert jakimi były: cena brutto za przedmiot zamówienia (60 %), termin realizacji (40%). 2. Ofertach wykonawców biorących udział w postępowaniu : W postępowaniu do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. 27.02.2018r wpłynęły oferty od niżej wymienionych wykonawców: - w części I: 1) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 1977,23 zł, termin realizacji: 10 dni. - w części II – nie wypłynęły oferty - w części III: 1) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 523,62 zł, termin realizacji: 10 dni. - w części IV: 1) DIAG-MED Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, z zaoferowaną kwotą brutto: 1299,51 zł, termin realizacji: 10 dni; 2) BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, z zaoferowaną kwotą brutto: 1076,76 zł, termin realizacji: 10 dni. 3) Idalia J.Wolak Sp. Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, z zaoferowaną kwotą brutto: 1409,40 zł, termin realizacji: 10 dni. 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: Nie wykluczono wykonawców. 4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie odrzucono ofert. 5. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta: Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta po upływie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający planuje podpisanie umowy w dniu 09.03.2018 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-02 11:55:31 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka