Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2731

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
241

Informacja z otwarcia ofert, oznaczenie sprawy DP.2301.17.2018

Dostawa testów psychologicznych do wyposażenia pracowni psychometrycznej oraz narzędzi dydaktycznych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część 1: testy psychologiczne Część 2: filmy szkoleniowe Część 3: zakup dostępu/licencji do programu internetowego / platformy służącego do diagnozy zawodowej i generowania ekspertyz zawodowych z wykorzystaniem obrazkowego testu zawodów M. Achtnicha.

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2018-07-31 15:54:42 wyświetl szczegóły
242

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.42.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż daszków szklanych na elewacjach budynku Rektoratu oraz budynkach sąsiednich Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-07-31 12:02:33 wyświetl szczegóły
243

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.26.2018

Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” dokonał wyboru najkorzystniej oferty

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ZAKŁAD USŁUG MALARSKICH I REMONTOWO- BUDOWLANYCH Stanisław Królik
ul. Kielecka 21
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2018-07-26 08:29:56 wyświetl szczegóły
244

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.26.2018

Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-07-20 10:58:37 wyświetl szczegóły
245

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.29.2018 (cz.1 i cz. 2)

Ogłoszenia prasowe w ramach projektów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa
mazowieckie
2018-07-19 11:01:58 wyświetl szczegóły
246

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.38.2018

Roboty remontowo - budowlane w budynku Wydziału Zamiejscowego UJK w Sandomierzu .

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-07-18 12:09:23 wyświetl szczegóły
247

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.15.2018

„Wykonanie projektu i budowa traktu światłowodowego relacji Rektorat Żeromskiego 5 (Kielce)- Wydział Pedagogiczny i Artystyczny - Krakowska 11 (Kielce)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TELCENT M.URYS, P.BĄK SPÓŁKA JAWNA
Ul. Krakowska 62
25-701 Kielce
świętokrzyskie
2018-07-16 13:19:35 wyświetl szczegóły
248

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowania DP.2301.37.2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Lumen Complex Wojciech Dybała
ul. Sandomierska 105
Kielce
25-324 Kielce
świętokrzyskie
2018-07-13 13:52:24 wyświetl szczegóły
249

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.38.2018

Roboty remontowo- budowlane w budynku Wydziału Zamiejscowego UJK w Sandomierzu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-07-13 12:42:49 wyświetl szczegóły
250

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP 2301.5.2018

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
POLKOMTEL Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
mazowieckie
2018-07-12 13:50:38 wyświetl szczegóły
251

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr referencyjny postępowania DP.2301.15.2018

Wykonanie projektu i budowa traktu światłowodowego relacji Rektorat Żeromskiego 5 (Kielce)- Wydział Pedagogiczny i Artystyczny - Krakowska 11 (Kielce)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TELCENT M.URYS, P.BĄK SPÓŁKA JAWNA
Ul. Krakowska 62
25-701 Kielce
świętokrzyskie
2018-07-11 08:05:54 wyświetl szczegóły
252

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.35.2018 cz. 1 i 2

Dostawa Artykułów informacyjnych i promocyjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2018-07-10 11:14:29 wyświetl szczegóły
253

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części II postępowania DP.2301.32.2018

dostawa laptopa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Infover Spółka Akcyjna
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
25-528 Kielce
świętokrzyskie
2018-07-05 12:04:55 wyświetl szczegóły
254

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I , III, IV, V, VI, VII,VIII, IX,X i XI postępowania DP.2301.32.2018

Przedmiotem zamówienia: Część 1 Dostawa oprogramowania Część 3 Dostawa zestawu komputerowego stacjinarnego Część 4 Dostawa sprzętu elektronicznego Część 5 Dostawa zestawu komputerowego Część 6 Dostawa zestawu komputerowego ekonomicznego Część 7 Dostawa dysku Część 8 Dostawa kabli do monitora Część 9 Dostawa kabli sieciowych Część 10 Dostawa drobnego sprzętu komputerowego Część 11 Dostawa drobnego sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-07-05 12:03:24 wyświetl szczegóły
255

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr referencyjny postępowania DP.2301.37.2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których wykaz określający ich rodzaj i ilość stanowi Załącznik nr 1 (przedmiot zamówienia) do niniejszej SIWZ. Kod CPV i nazwa: 31000000-6 – maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 31221000-1 – przełączniki elektryczne 31510000-4 – żarówki elektryczne 31680000-6 – elektryczne artykuły i akcesoria 31681400-7 – elektryczne elementy składowe 31682000-0 – wyroby elektryczne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Lumen Complex Wojciech Dybała
ul. Sandomierska 105
Kielce
25-324 Kielce
świętokrzyskie
2018-07-04 13:37:48 wyświetl szczegóły
256

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr postępowania DP.2301.28.2018).

Remont konserwatorski wejścia głównego do budynku Rektoratu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
GRAN-WOS EUGENIUSZ WOŚ
KAZIMIERZÓWKA 159A
21-040 Świdnik k. Lublina
lubelskie
2018-06-29 14:44:37 wyświetl szczegóły
257

INFORMACJA z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa materiałów elektrycznych", nr postępowania DP.2301.37.2018.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których wykaz określający ich rodzaj i ilość stanowi Załącznik nr 1 (przedmiot zamówienia) do niniejszej SIWZ. Kod CPV: 31000000-6 – maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 31221000-1 – przełączniki elektryczne 31510000-4 – żarówki elektryczne 31680000-6 – elektryczne artykuły i akcesoria 31681400-7 – elektryczne elementy składowe 31682000-0 – wyroby elektryczne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-06-29 11:49:53 wyświetl szczegóły
258

INFORMACJA z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "Dostawę artykułów informacyjnych i promocyjnych", nr postępowania DP.2301.35.2018.

Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych (nr postępowania DP.2301.35.2018).

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2018-06-25 12:59:57 wyświetl szczegóły
259

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.30.2018 "Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego WLiNoZ UJK w Kielcach"

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-06-22 07:55:41 wyświetl szczegóły
260

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr referencyjny postępowania DP.2301.28.2018

Remont konserwatorski wejścia głównego do budynku Rektoratu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
GRAN-WOS EUGENIUSZ WOŚ
KAZIMIERZÓWKA 159A
21-040 Świdnik k. Lublina
lubelskie
2018-06-19 12:54:13 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka