Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2765

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
241

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.52.2018

Świadczenie usług pralniczych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TOM- MARG ZPCH sp. z o.o.
ul. Płk. St. Dąbka 16
Kraków
30-732 Kraków
małopolskie
2018-09-19 09:44:33 wyświetl szczegóły
242

Informacja o zawarciu umowy nr DP.2301.50.2018 (nr postępowania DP.2301.47.2018).

Roboty budowlane (uzupełniające) związane z Termomodernizacją obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11, nr postępowania DP.2301.47.2018. Zakres zamówienia: 1.Wzmocnienie tynków i wykonanie okładziny g-k. a)Uzupełnienie ścianek w skrzydle A, b) wzmocnienie i naprawa tynków w skrzydle A, c) załadunek i wywóz gruzu 2.Uzupełnienie wykładziny i wymiana listew podłogowych Uzupełnienie wykładzin w drzwiach oraz wymiana starych listew przypodłogowych- Budynek B I piętro. 3.Wymiana przewodów elektrycznych i montaż naświetlaczy ledowych na zew. ścianach budynku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "Rystal Bud" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2018-09-17 10:43:09 wyświetl szczegóły
243

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach DP.2301.53.2018

Kielce, dnia 14.09.2018 r. Znak: DP.2301.53.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, że w dniu 8.08.2018 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego o Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”. Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji/ rękojmi Doświadczenie Kierownika budowy; termin wykonania; warunki płatności; 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. Ul. Przemysłowa 8 28-300 Jędrzejów 26.776.000,00 80 Pełnienie funkcji kierownika budowy na7 budowach ; Termin wykonania: etap I:7 miesięcy II etap20 miesięcy ; termin płatności 30. dni. 2. MTM Budownictwo Sp. z o.o. Ul. Koszycka 21 33-100 Tarnów 26.848.000,00 80 Pełnienie funkcji kierownika budowy na5 .budowach; Termin wykonania: etap I:7 miesięcy; II etap 20 miesięcy. ; termin płatności 30 dni 3 Przedsiębiorstwo Budowlane „Perfect” Sp., z o.o. Bilcza Ul. Bukowa 2A 26-026 Morawica 26.182.000,00 80 Pełnienie funkcji kierownika budowy na5 .budowach; Termin wykonania: etap I:7 miesięcy; II etap 20 miesięcy. ; termin płatności 30 dni Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 25.213.129,86 zł brutto. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-14 10:36:43 wyświetl szczegóły
244

DP.2301.39.2018. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (w tym filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
mazowieckie
2018-09-10 12:49:08 wyświetl szczegóły
245

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU DP.2301.46.2018 dnia 10.09.2018r.

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-10 12:04:42 wyświetl szczegóły
246

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP.2301.41.2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana drzwi balkonowych z PCV w budynku DS. „Odyseja” w Kielcach przy ul. Śląska 11a.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-07 13:43:18 wyświetl szczegóły
247

Ogłoszenie o zmianie umowy DP.2301.71.2017, dot. postępowania nr DP.2301.27.2017.

Termomodernizacja obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "RYSTAL-BUD" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2018-09-06 12:10:33 wyświetl szczegóły
248

ogłoszenie o unieważnieniu części 1,2 i 8 postępowania DP.2301.44.2018

Część 1 Dostawa projektorów Część 2 Dostawa specjalistycznego sprzętu elektronicznego do badań Część 8 Dostawa drukarki laserowej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-06 11:37:03 wyświetl szczegóły
249

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 3 postępowania DP.2301.44.2018

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Filii UJK w Sandomierzu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-09-06 11:34:27 wyświetl szczegóły
250

igłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 4,5,6,7,9,10,11,12,13 postępowania DP.2301.44.2018

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Filii UJK w Sandomierzu Część 4 Dostawa klawiatury Część 5 Dostawa klawiatury i myszy Część 6 Dostawa oprogramowania Część 7 Dostawa dysku zewnętrznego Część 9 Dostawa karty sieciowej Część 10 Notebook 1 szt Część 11 Mysz komputerowa Część 12 UPC Część 13 Dostawa myszy komputerowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-09-06 11:32:18 wyświetl szczegóły
251

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.52.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TOM- MARG ZPCH sp. z o.o.
ul. Płk. St. Dąbka 16
Kraków
30-732 Kraków
małopolskie
2018-09-05 11:55:49 wyświetl szczegóły
252

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.51.2018

Roboty remontowo- budowlane w budynku Wydziału Zamiejscowego UJK w Sandomierzu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ZAKŁAD USŁUG MALARSKICH I REMONTOWO- BUDOWLANYCH Stanisław Królik
ul. Kielecka 21
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2018-09-05 11:26:02 wyświetl szczegóły
253

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, nr postępowania DP.2301.52.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, informujemy że w dniu 03.09.2018 r. o godzinie 12:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług pralniczych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-03 13:32:50 wyświetl szczegóły
254

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.17.2018 część 3

Nazwa nadana zamówieniu: "Dostawa testów psychologicznych do wyposażenia pracowni psychometrycznej oraz narzędzi dydaktycznych” DP.2301.17.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów psychologicznych do wyposażenia pracowni psychometrycznej wraz z licencją na 3 stanowiska do platformy do obliczania wyników badań i uzyskiwania raportów niektórych testów, narzędzi dydaktycznych - filmy szkoleniowe oraz zakup dostępu/licencji do programu internetowego / platformy służącego do diagnozy zawodowej i generowania ekspertyz zawodowych. Uczelnia zatrudnia psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia magisterskich studiów psychologicznych oraz przeszkolonych i licencjonowanych doradców zawodowych. 2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. a) Część 1: testy psychologiczne do wyposażenia pracowni psychometrycznej wraz z „pakietem za 5000 złotych" umożliwiającym dostęp na 3 stanowiska do platformy do obliczania wyników badań, przeprowadzenia badań przy użyciu komputera i uzyskiwania raportów niektórych testów posiadających wersję elektroniczną np. platforma Epsilon – wykaz załącznik nr 1 do SIWZ. „Pakiet 5000 zł” będzie umożliwiał wymianę środków w czasie rzeczywistym na dostęp do obliczania wyników badań, przeprowadzenia badań i uzyskiwania raportów. Wymiana środków na dostęp do platformy następować będzie automatycznie na platformie, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności formalnych oraz będzie obejmował dostęp do wszystkich testów posiadających wersje elektroniczne. Zamawiający wymaga dostęp do przeprowadzenia min. 200 badań z raportem lub bez raportu / wprowadzania wyników. b) Część 2: filmy szkoleniowe – wykaz załącznik nr 1 do SIWZ. c) Część 3: zakup dostępu/licencji do programu internetowego / platformy służącego do diagnozy zawodowej i generowania ekspertyz zawodowych z wykorzystaniem obrazkowego testu zawodów M. Achtnicha. Dostęp/licencja do internetowego programu będzie wykorzystana do przeprowadzenia badania skłonności zawodowych studentów UJK metodą obrazkowego testu zawodów Achtnicha, wprowadzania wyników badania wcześniej wykonanego tradycyjnie przy pomocy posiadanych testów obrazkowych w wersji papierowej, analizy, generowania i udostępniania osobom badanym ekspertyz zawodowych. Dostęp/licencję do internetowego programu będą mieli przeszkoleni i licencjonowani doradcy - pracownicy Akademickiego Biura Karier UJK w Kielcach. Przedmiotowy dostęp/licencja ma obejmować pakiet 200 badań – umożliwiający przeprowadzenie badań 200 studentów) – opis załącznik nr 1 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kapitał Kariery Sp. z o.o.
ul. Opolska 51/1
52-010 Wrocław
dolnośląskie
2018-09-03 12:20:22 wyświetl szczegóły
255

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.40.2018 "Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach"

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu, postępowanie pn. „Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-03 11:37:50 wyświetl szczegóły
256

WYNIK POSTĘPOWANIA DP.2301.51.2018

Roboty remontowo- budowlane w budynku Wydziału Zamiejscowego UJK w Sandomierzu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Usług Malarskich i Remontowo - Budowlanych Stanisław Królik
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2018-08-30 12:59:27 wyświetl szczegóły
257

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.35.2018 cz.1

Przedmiotem zamówienia była dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych dla UJK w Kielcach z podziałem na 2 części. Część 1- Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Biura Wymiany Studentów i Doktorantów. - Część 2 - Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Biura Promocji i Informacji Wspólny Słownik Zamówień CPV. Przedmiot główny: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
STUDIO SIEDEM Grzegorz Żółtowski
ul. Myślenicka 186
30-698 Kraków
małopolskie
2018-08-29 11:26:44 wyświetl szczegóły
258

Informacja z otwarcia ofert dt. postępowania DP.2301.40.2018 „Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu, postępowanie pn. „Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-28 13:44:04 wyświetl szczegóły
259

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.51.2018

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.51.2018 na „Roboty remontowo- budowlane w budynku Wydziału Zamiejscowego UJK w Sandomierzu” Wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 27.08.2018 o godzinie 11:00 1) Zakład Usług Malarskich i Remontowo-Budowlanych Królik Stanisław 26-080 Mniów, ul. Kielecka 21 z zaoferowaną kwotą brutto 44 995,25zł, Gwarancja udzielona 36 miesięcy, zamówienie zrealizuje w terminie do 21 września 2018 roku. Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 30739,75 zł brutto Warunki płatności: Zamawiający zobowiązują się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-27 14:10:50 wyświetl szczegóły
260

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.45.2018 "Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego WLiNoZ UJK w Kielcach"

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-27 10:32:00 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka