Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2676

Strona: pierwsze ||<< 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
2361

Informacja o unieważnieniu postępowania DP/2310/193/11

"Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych" postepowanie DP/2310/193/11

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2011-11-09 14:27:24 wyświetl szczegóły
2362

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy DP/2310/79/11

Wymiana rury wodociągowej w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach.

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
P.P.H SAWOXJan Wolak
ul. Olszewskiego 6B
Kielce
25-663 Kielce
świętokrzyskie
2011-11-07 14:32:17 wyświetl szczegóły
2363

Informacja o wyniku/unieważnieniu postępowania, nr postępowania DP/2310/197/11

Zakup literatury naukowej.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2011-11-07 08:55:46 wyświetl szczegóły
2364

informacja o wyniku postępowania

wykonanie projektu i budowa traktów światłowodowych łączących wybrane lokalizacje UJK na terenie Kielc

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
NET COM sp. z o.o.
ul. Górczewska 200C/458
Warszawa
01-460 Warszawa
mazowieckie
2011-11-04 10:57:39 wyświetl szczegóły
2365

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - DP/2310/178/11

Przedmiotem zamówienia były części II i III W części II- Zakup odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do zajęć laboratoryjnych dla studentów w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W części III - Zakup odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego dla Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, miejsce dostawy; ul. Świetokrzyska 15, 25-406 Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Sprzedaż Odczynników i Produktów Chemicznych CHEMILAB Bożena Gładysz
ul. Kopernika 6a
39-400 Tarnobrzeg
podkarpackie
2011-11-03 12:35:28 wyświetl szczegóły
2366

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP/2310/178/11

Zakup odczynników chemicznych do zajęc laboratoryjnych dla studentów w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Przedmiotem zamówienia jest część I

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
BIOCORP Polska Sp. z o.o.
ul. Malawskiego 6
02-641 Warszawa
mazowieckie
2011-11-03 12:21:27 wyświetl szczegóły
2367

informacja o zawarciu umowy

wykonanie projektu i wykonanie fragmentu drogi umowę zawarto w dniu 3.11.2011r. z konsorcjum : 1) PPHU Józef Mrozowski Kielce ul. Czerwonego Krzyża 9/8; 2) Biuro Techniczno-Handlowe Bernard Madej Kielce ul. Wojska Polskeigo 22/28/8

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PPHU EUROPLUS Józef Mrozowski
Kielce
ul. Czerwonego Krzyża 9/8
25-353 Kielce
świętokrzyskie
2011-11-03 08:44:20 wyświetl szczegóły
2368

Informacja o udzieleniu zamówienia, postępowanie DP/2310/205/11

Dostawa mebli do Domu Studenta Odyseja.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Produkcji Mebli "DORMI" Adam Wasiak
ul. Słowackiego 27
38-450 Dukla
podkarpackie
2011-11-02 14:50:11 wyświetl szczegóły
2369

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy DP/2310/145/11

Dostawa nw. sprzętu: -sonikator preparatywny z wyposażeniem; -koncentrator rotacyjny z wyposażeniem i zestaw do sterylizacji filtracyjnej; -moduł do katodoluminescencji (CL) z akcesoriami, z podziałem na części

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk
ul. J. Kasprowicza 9/2
43-300 Bielsko Biała
śląskie
2011-11-02 14:34:32 wyświetl szczegóły
2370

Informacja o udzieleniu zamówienia, postępowanie DP/2310/184/11 cz. I, II, III

Zakup książek wraz z dostawą.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Super Siódemka Hurtowania Książek Spółka Jawna
ul.Opłotki 23
60-012 Poznań
wielkopolskie
2011-11-02 13:08:45 wyświetl szczegóły
2371

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy DP/2310/137/11

Roboty remontowo- modernizacyjnych dźwigu osobowego w budynku WMP przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
FABRYKA Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.
Bolęcin 41
09-110 Sochocin
mazowieckie
2011-10-28 16:33:48 wyświetl szczegóły
2372

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamóweinia jest dostawa sprzętu komputerowego (numer sprawy DP/2310/112/11)

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex
Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-28 10:48:24 wyświetl szczegóły
2373

informacja o wyniku postepowania

Przedmiotem zamóweinia jest dostawa sprzętu dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (znak sprawy DP/2310/167/11)

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2011-10-28 10:43:11 wyświetl szczegóły
2374

ogloszenie o zawarciu umowy

dostawa gazu ziemnego do obiektów Uczelni

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Karpacki OddziałObrotu gazem, Gazownia Kielecka
Kielce ul. Loefflera 2
25-550 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-27 07:55:50 wyświetl szczegóły
2375

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy DP/2310/203/11.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Laboratorium Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj: mobilnych kontenerów pod drukarkę – 4 szt., biurek – 8 szt., foteli biurowych – 30 szt., szafy na akcesoria komputerowe – 1 szt., biurka-katedry – 1 szt., biurek – 10 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "JAWOR"
Linowiec 22
83-200 Starogard Gdański
pomorskie
2011-10-26 14:05:02 wyświetl szczegóły
2376

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, postepowanie Nr DP/2310/109/11

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu multimedialnego dla Uczelni” wybrana została oferta firmy: 1) „Framko 2”, Sp. J., J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce w częściach Nr: I, II, III, IV, VI, VII, VIII i IX, która otrzymała maksymalną liczbę punktów za jedyne kryterium wyboru ofert (cena brutto) według zestawienia poniżej: a) część Nr I: 100 pkt b) część Nr II: 100 pkt c) część Nr III 100 pkt d) część Nr IV: 100 pkt e) część Nr VI: 100 pkt f) część Nr VII: 100 pkt g) część Nr VIII: 100 pkt h) część Nr IX: 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymały następującą liczbę punktów: 1) „MaN Complex” Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce według zestawienia poniżej: a) część Nr I: 78,11 pkt b) część Nr II: 82,40 pkt c) część Nr III 82,99 pkt d) część Nr IV: 85,57 pkt e) część Nr VI: 92,80 pkt f) część Nr VII: 87,67 pkt g) część Nr VIII: 70,86 pkt h) część Nr IX: 85,38 pkt. Ponadto informujemy, że postępowanie zostało unieważnione w części Nr V w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informujemy, że termin podpisania umowy z Wykonawcą wybranym do realizacji niniejszego zamówienia ustalono na dzień 9 listopada 2011 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-26 14:01:11 wyświetl szczegóły
2377

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, postępowanie Nr DP/2310/168/11.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r. (11 270 godzin dydaktycznych na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne – 1 godzinę dydaktyczną stanowi 45 minut dydaktycznych oraz 120 grup na zajęcia praktyczne na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-26 12:43:52 wyświetl szczegóły
2378

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP/2310/183/11

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według poniżej podanego pisma
według niżej podanego pisma

2011-10-26 12:23:08 wyświetl szczegóły
2379

Ogłoszenie o wyniku/unieważnieniu postępowania Nr sprawy DP/2310/111/11

Wdrożenie kompleksowego systemu łączności wraz z dzierżawą sprzętu w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2011-10-24 14:33:42 wyświetl szczegóły
2380

Informacja o udzieleniu zamówienia, postępowanie DP/2310/177/11

Aranżacja, wykonanie, dostawa i montaż mebli.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Z.U.H "DREWSTYL" Dariusz Kubicki
ul. Kalinowa 40
25-148 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-20 14:18:48 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka