Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2705

Strona: pierwsze ||<< 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
2261

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu DP/2310/1/12

Przedmiotem zamówienia jest: w części III zakup filmów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w części IV – Zakup programów profilaktycznych,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Regio Consulting - Centrum Wspierania Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
Błonie
ul. Harcerska 33
05-870 Błonie
mazowieckie
2012-02-22 14:48:50 wyświetl szczegóły
2262

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyia w postepowaniu nr DP/2310/1/12

Przedmiotem zamówienia jest: w części II – Uzupełnienie literatury w czytelni wydziałowej Instytutu Chemii, w części V zakup literatury do Instytutu Fizyki,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
CHZ ARS POLONA S.A.
ul. Obrońców 25
03-933 Warszawa
mazowieckie
2012-02-22 14:46:55 wyświetl szczegóły
2263

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr DP/2310/1/12

Przedmiotem zamówienia jest: w części VI zakup literatury do Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
KRAKINFORM sp. z.o.o Biuro Handlowe
Kraków ul. Wadowicka 14
30-415 Kraków
małopolskie
2012-02-22 14:44:15 wyświetl szczegóły
2264

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu DP/2310/1/12

Przedmiotem zamówienia jest: W części I zakup literatury specjalistycznej dla Instytutu Fizyki, w części VII zakup literatury specjalistycznej dla Fizyków, w części VIII zakup literatury specjalistycznej dla studentów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
LET'S READ S.C, ELZBIETA FERENC, DOROTA ZWOLIŃSKA
UL. KOLEJOWA 15/17 LOK.11
01-217 Warszawa
mazowieckie
2012-02-22 14:38:32 wyświetl szczegóły
2265

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Nr sprawy DP/2310/29/12

Usługa konserwacji dźwigów elektrycznych i hydraulicznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
DŹWIG SERWIS Zakład Elektromechaniki Dźwigowej
Mójcza 121
26-021 Daleszyce
świętokrzyskie
2012-02-21 12:12:26 wyświetl szczegóły
2266

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy DP/2310/14/12

Wykonanie w systemie „ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ”: dokumentacji projektowej oraz modernizacji pomieszczeń WMP w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe "MAXBUD" Małgorzata Kruk
ul. Zbożowa 21
25-416 Kielce
świętokrzyskie
2012-02-21 11:21:08 wyświetl szczegóły
2267

informacja o wyniku postępowania (DP/2310/21/12)

usługa transportowa na trasie Kielce-Rostock(Niemcy)-Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
Staszów
ul. Krakowska 51
28-200 Staszów
świętokrzyskie
2012-02-21 08:49:58 wyświetl szczegóły
2268

informacja o wyniku postepowania (DP/2310/22/12)

dostawa sprzetu biurowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2012-02-20 07:28:14 wyświetl szczegóły
2269

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP/2310/232/11

Postępowanie dotyczyło zakupu materiałów dydaktycznych dla Instytutu chemii UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
LET'S READ S.C, ELZBIETA FERENC, DOROTA ZWOLIŃSKA
UL. KOLEJOWA 15/17 LOK.11
01-217 Warszawa
mazowieckie
2012-02-17 15:34:04 wyświetl szczegóły
2270

Informacja o uniewarznieniu postepowania w części III DP/2310/243/11

w odniesieniu do części III postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w oparciu o art 93 ust 1 pkt 4 pzp, tzn cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę którą zamawiający zamoierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2012-02-17 15:19:52 wyświetl szczegóły
2271

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DP/2310/243/11

w części II na dostawę ulotek plakatów oraz rollapa dla Instytutu Zarządzania UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Agencja reklamowo-projektowa Rewersart Agnieszka Piskorska
Teodorówka 54b Dukla
38-450 Dukla
podkarpackie
2012-02-17 15:15:25 wyświetl szczegóły
2272

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu DP2310/243/11

w części I zakup towarów na potrzeby realizacji projektu Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Studio Reklamy "Kreatyw" Marcin Hauer
ul. Kalinowa 38
25-148 Kielce
świętokrzyskie
2012-02-17 15:08:47 wyświetl szczegóły
2273

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP/2310/32/12

Kielce dnia 17.02.2012 r DP/2310/32/12 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę transportową Kielce Bukowina Tatrzańska lub miejscowość oddalona nie dalej niż 7 km od Bukowiny Tatrzańskiej . W dniu 15.02.2012 r. zostały złożone następujące oferty. 1. Usługi Przewozowe Osobowe i Towarowe MISZTOUR Stanisław Misztal Rykoszyn 82 a, 26-065 Piekoszów Z ceną brutto: 4,89 zł/km 2. Przewóz Osób w Kraju i za Granicą WZOREK-BUS Marian Wzorek Ul. Krakowska 291 25-801 Kielce Z ceną brutto: 4,32 zł/km 3. FHU RAFMAL Rafał Orlikowski Oś. Broniewskiego 15/36 29-100 Włoszczowa Z ceną brutto: 5,70 zł/km Z powyższego postępowania nie odrzucono żadnej oferty . Do realizacji ww. zamówienia wybrano firmę: 4. Przewóz Osób w Kraju i za Granicą WZOREK-BUS Marian Wzorek Ul. Krakowska 291 25-801 Kielce Z ceną brutto: 4,32 zł/km Uzasadnienie wyboru : Oferta zgodna z ustawą Pzp, jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów-100 pkt za jedyne kryterium wyboru ofert przyjęte w tym postępowaniu. Kolejne oferty za ww. kryterium otrzymały: 1. Usługi Przewozowe Osobowe i Towarowe MISZTOUR Stanisław Misztal -88,3 pkt 2. FHU RAFMAL Rafał Orlikowski -75,8 pkt Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą to 22.02.2012 r. Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przewóż Osób w Kraju i za Granicą WZOREK-BUS
ul. Krakowska 291
25-801 Kielce
świętokrzyskie
2012-02-17 14:07:36 wyświetl szczegóły
2274

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr Sprawy DP/2310/214/11 Część: II, IV, VIII

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu z POIG: -inkubatory; -zamrażarki; -komory z nawiewem laminarnym; -autoklawy; -suszarka; -spektrofotometr; -systemy do oczyszczania wody., z podziałem na części. -Część II– Dostawa zamrażarki specjalnej- 2 szt.; -Część IV– Dostawa komór z nawiewem laminarnym- 3 szt.; -Część VIII– Dostawa systemów do oczyszczania wody- 2 szt..

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk
ul. J. Kasprowicza 9/2
43-300 Bielsko Biała
śląskie
2012-02-17 13:28:38 wyświetl szczegóły
2275

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr Sprawy DP/2310/214/11 Część: I, III, VI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu z POIG: -inkubatory; -zamrażarki; -komory z nawiewem laminarnym; -autoklawy; -suszarka; -spektrofotometr; -systemy do oczyszczania wody., z podziałem na części. -Część I– Dostawa inkubatorów mikrobiologicznych- 3 szt.; -Część III– Dostawa inkubatora do hybrydyzacji DNA- 1 szt., inkubatora- wytrząsarka rotacyjna- 1 szt.; -Część VI– Dostawa suszarki- sterylizatora- 1 szt.;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Witko Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
łódzkie
2012-02-17 13:23:15 wyświetl szczegóły
2276

Informacja o unieważnieniu potępowania w części I, II, VI, X. Numer sprawy DP/2310/239/11.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Laboratorium Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj.: 1. część I – porozymetr ASAP z komputerem i oprogramowaniem – 1 szt. 2. część II – porozymetr rtęciowy z komputerem i oprogramowaniem – 1 szt. 3. część VI – chromatograf jonowy (wraz z wyposażeniem) – 1 szt. 4. część X – przetworniki do chromatografu gazowego z oprogramowaniem (wraz z wyposażeniem) – 1 kpl.

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2012-02-17 13:03:04 wyświetl szczegóły
2277

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III, IV. Numer sprawy DP/2310/239/11.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Laboratorium Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj.: 1. część III – chromatograf gazowy z detektorem TCD i FID z komputerem i oprogramowaniem (wraz z wyposażeniem) – 1 szt. 2. część IV – chromatograf gazowy z detektorem TCD i ECD z komputerem i oprogramowaniem (wraz z wyposażeniem) – 1 szt.

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Konsorcjum: 1. Janusz Oszajca PROPER, 2. PerkinElmer Polska Sp. z o. o.
1. ul. Bojki 1/29, 30-611 Kraków; 2. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

2012-02-17 12:48:53 wyświetl szczegóły
2278

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części V, VII, VIII. Numer sprawy DP/2310/239/11.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Laboratorium Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj.: 1. część V – generator wodoru UHP do chromatografów gazowych – 2 szt., generator azotu UHP do chromatografów gazowych – 2 szt., generator powietrza UHP do chromatografów gazowych – 2 szt. 2. część VII – piec do atmosfery beztlenowej wraz z wyposażeniem – 1 szt. 3. część VIII – stacja uzdatniania wody – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk
ul. J. Kasprowicza 9/2
43-300 Bielsko Biała
śląskie
2012-02-17 12:40:33 wyświetl szczegóły
2279

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IX. Numer sprawy DP/2310/239/11.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Laboratorium Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj. reaktora laboratoryjnego UV ze średniociśnieniową lampą rtęciową i z niskociśnieniową lampą rtęciową – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
KENDROLAB Sp. z o. o.
ul. Ciesielska 18
04-653 Warszawa
mazowieckie
2012-02-17 12:30:29 wyświetl szczegóły
2280

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP/2310/31/12

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Zakwaterowanie i wyżywienie grupy studentów w Bukowinie Tatrzańskiej lub miejscowości oddalonej nie więcej niż 7 km od Bukowiny Tatrzańskiej” W dniu 09.02.2012 r. zostały złożone następujące oferty. 1.Fogra Travel Biuro Podróży Ul. Pawia 12 31-154 Kraków Z ceną brutto: 190,00 zł 2. Fogra Travel Biuro Podróży Ul. Pawia 12 31-154 Kraków Z ceną brutto: 230,00 zł 3.Biuro Turystyki i Zakwaterowań KAMI Grażyna Skadłubowicz Ul. Pańska 7/2 25-811 Kielce Z cena brutto: 151,20 zł 4.Poltur Polska Sp. z o.o. 65-783 Zielona Góra Ul. Prosta 53 Z ceną brutto: 130,00 zł Z powyższego postępowania odrzucono oferty firm: 1Fogra Travel Biuro Podróży, ul. Pawia 12, 31-154 Kraków, Ponieważ w świetle art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 treść oferty jest niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca w ww. postępowaniu złożył 2 oferty co jest niezgodne z zapisem art. 82 ust.1 tj. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, oraz z zapisem w SIWZ punkt XVI (opis sposobu przygotowania oferty)- „każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę”. 2. Biuro Turystyki i Zakwaterowań KAMI Grażyna Skadłubowicz Ul. Pańska 7/2, 25-811 Kielce Ponieważ Wykonawca nie dostarczył wyjaśnień w wyznaczonym terminie w związku z czym w oparciu o art. 24. Ust.2 pkt. 4 Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z zapisem art. 87 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający prosił o wyjaśnienia w świetle jakich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca zastosował 8% stawkę podatku VAT. W ww. postępowaniu spośród ofert nieodrzuconych wybrano ofertę nr 4 złożoną przez: Poltur Polska Sp. z o.o. 65-783 Zielona Góra Ul. Prosta 53 Z ceną brutto: 130,00 zł Uzasadnienie wyboru : Oferta zgodna z ustawą Pzp, jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów-100 pkt za jedyne kryterium wyboru ofert przyjęte w tym postępowaniu. Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą to 21.02.2012 r. Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Poltur Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 53
Zielona Góra
65-783 Zielona Góra
lubuskie
2012-02-16 14:44:24 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka