Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2766

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
221

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.60.2018

Dostawa mebli: tapczanów i krzeseł do DS-ów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ERGOSYSTEM S.j. R.Makuch, M. Wolski J.Wiatr
ul. Połczyńska 115 B
01-303 Warszawa
mazowieckie
2018-10-12 14:49:07 wyświetl szczegóły
222

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuconych ofertach. Oznaczenie postępowania DP.2301.58.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DP.2301.58.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”. Dla części 1 i 2

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-12 11:08:09 wyświetl szczegóły
223

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.64.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.64.2018 na „Roboty remontowo- budowlane w budynku Domu Studenckiego FAMA polegające na remoncie rynien i rur spustowych oraz remont pokoi po zaciekach, uszczelnienie kominów”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-12 10:27:50 wyświetl szczegóły
224

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP.2301.65.2018

Dot. : Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych pod wiatę rowerową oraz naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-12 10:20:29 wyświetl szczegóły
225

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania DP.2301.61.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.61.2018 na „DOSTAWĘ SPRZĘTU Komputerowego używanego” dokonał wyboru najkorzystniej oferty Termin składania ofert upłynął w dniu 05.10.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kompre sp z.o.o.
Rogaszyce 82P 63-500 Ostrzeszów
63-500 Ostrzeszów
wielkopolskie
2018-10-12 10:17:30 wyświetl szczegóły
226

Notatka ze spotkania z Wykonawcami DP.2301.67.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczenia – pokoju 306 i 306A w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakres robót obejmuje: - zamurowanie otworów drzwiowych, - dwukrotne malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża, - zerwanie posadzki, wykonanie warstwy wyrównującej, wykonanie posadzki z wykładziny PCV, - montaż umywalki, baterii umywalkowej, oraz szafki podumywalkowej, - montaż lamp oświetleniowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-08 14:36:57 wyświetl szczegóły
227

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.46.2018 „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla WLiNoZ oraz WMP UJK w Kielcach”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia, postępowanie pn. „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego UJK w Kielcach” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-08 11:59:31 wyświetl szczegóły
228

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.61.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.61.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego używanego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 05.10.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-05 15:11:24 wyświetl szczegóły
229

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.58.2018

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-03 13:39:11 wyświetl szczegóły
230

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.60.2018

Dostawa mebli: tapczanów i krzeseł dla Domów Studenta UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2018-10-02 12:10:21 wyświetl szczegóły
231

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oznaczenie postępowania DP.2301.49.2018

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DP.2301.49.2018 na „Usługę wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego zarządzanie Uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach” Część 1 zamówienia – świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej SIMPLE.ERP Część 2 zamówienia –świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej Uczelnia. XP

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według wyżej podanego pisma
według wyżej podanego pisma

2018-10-01 12:43:30 wyświetl szczegóły
232

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.59.2018 "Przystosowanie pomieszczeń dla Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej"

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przystosowaniu pomieszczeń dla Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ (dostępna pod linkiemhttp://ujk.edu.pl/dzp/files/d/Dokumentacja09052018.zip) , wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego, pozwalających na użytkowanie remontowanych pomieszczeń.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-01 11:39:37 wyświetl szczegóły
233

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.53.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ (dostępna pod linkiem http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/d/DP_2301_45_2018.zip) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego, pozwalających na użytkowanie obiektu; w tym: • Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w ramach projektu „MEDPAT- doposażenie zakładów naukowych- badania z zakresu ochrony zdrowia” dalej MEDPAT • Wykonanie dostosowania i adaptacji pomieszczeń w skrzydle „A” i ”B” dla potrzeb Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu „SIMED-symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK ” dalej SIMED.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-01 09:46:48 wyświetl szczegóły
234

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, nr postępowania DP.2301.49.2018

Usługa wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego zarządzanie Uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach”, DP.2301.49.2018. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 zamówienia – świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej SIMPLE.ERP Część 2 zamówienia –świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej Uczelnia. XP

brak
brak

(pusty)
(pusty)

2018-09-28 13:54:45 wyświetl szczegóły
235

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.44.2018 cz. 3

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Filii UJK w Sandomierzu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-09-21 14:49:13 wyświetl szczegóły
236

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.44.2018 cz. 4,5,6,7,9,10,11,12,13

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Filii UJK w Sandomierzu Część 4 Dostawa klawiatury Część 5 Dostawa klawiatury i myszy Część 6 Dostawa oprogramowania Część 7 Dostawa dysku zewnętrznego Część 9 Dostawa karty sieciowej Część 10 Notebook 1 szt Część 11 Mysz komputerowa Część 12 UPC Część 13 Dostawa myszy komputerowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-09-21 14:47:09 wyświetl szczegóły
237

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.43.2018

Roboty remontowo- budowlane w budynku Domu Studenckiego FAMA polegające na remoncie rynien i rur spustowych oraz remont pokoi po zaciekach, uszczelnienie kominów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-21 12:49:32 wyświetl szczegóły
238

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.55.2018

Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych pod wiatę rowerową oraz naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-21 12:33:55 wyświetl szczegóły
239

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.56.2018

Dostawa mebli: tapczanów i krzeseł do DS-ów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa MEBLI: TAPCZANÓW I KRZESEŁ DLA DOMÓW STUDENTA UJK W KIELCACH, zwanych dalej meblami w tym: Tapczany - 65 szt. Krzesła- 81 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-09-21 10:47:44 wyświetl szczegóły
240

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.56.2018

Dostawa mebli: tapczanów i krzeseł do DS-ów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2018-09-20 13:24:10 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka