Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2694

Strona: pierwsze ||<< 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
2161

Informacja o unieważnieniu postępowania nr DP/2310/72/12

Przedmiotem zamówienia była organizacja objazdu naukowego dla 27 studentów do Norwegii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2012-04-17 11:40:57 wyświetl szczegóły
2162

Informacja o unieważnieniu postepowania nr DP/2310/40/12

Przedmiotem zamówienia była dostawa specjalistycznego sprzętu dla Instytutu Sztuk Pieknych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2012-04-16 08:28:23 wyświetl szczegóły
2163

Informacja o wyniku postępowania Nr sprawy DP/2310/46/12

Wykonanie w systemie „ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ”: dokumentacji projektowej oraz zagospodarowania działki nr 4/104 o powierzchni 0,1670 ha położonej przy ul. Krakowskiej 11 w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2012-04-13 12:47:57 wyświetl szczegóły
2164

informacja o wyniku postepowania (DP?2310/69/12)

świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "POLMOMED"
ul. Zagnańska 27
Kielce
25-518 Kielce
świętokrzyskie
2012-04-13 07:53:05 wyświetl szczegóły
2165

OZU

Dostawa materiałó promocyjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Studio Reklamy "Kreatyw" Marcin Hauer
ul. Kalinowa 38
25-148 Kielce
świętokrzyskie
2012-04-12 14:27:07 wyświetl szczegóły
2166

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP/2310/41/12

Roboty remontowo- modernizacyjnych dźwigu osobowego w budynku WMP-Biologia przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
FABRYKA Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.
Bolęcin 41
09-110 Sochocin
mazowieckie
2012-04-12 09:53:47 wyświetl szczegóły
2167

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ochrona obiektów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Solid Sp. z. o.o.
ul. Tyniecka 18
30-323 Kraków
małopolskie
2012-04-12 08:50:57 wyświetl szczegóły
2168

informacja o wyniku postępowania (DP/2310/64/12)

reklama w prasie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Media Regionalne Sp. z o.o
Oddział w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
świętokrzyskie
2012-04-10 13:35:12 wyświetl szczegóły
2169

informacja o wyniku postępowania (DP/2310/36/12)

dostawa fermentora laboratoryjnego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70
Kostrzyn
62-025 Kostrzyn Wielkopolski
wielkopolskie
2012-04-10 13:31:34 wyświetl szczegóły
2170

O wyborze najkorzystniejszej oferty DP/2310/15/12

Dostawa komputerów i części komputerowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według poniżej podanego pisma
według niżej podanego pisma

2012-04-10 13:20:47 wyświetl szczegóły
2171

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy DP/2310/41/12

Roboty remontowo- modernizacyjnych dźwigu osobowego w budynku WMP-Biologia przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
FABRYKA Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.
Bolęcin 41
09-110 Sochocin
mazowieckie
2012-04-04 10:50:36 wyświetl szczegóły
2172

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP/2310/39/12

Przedmiotem zamówienia w I części jest zakup odczynników

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Sprzedaż Odczynników i Produktów Chemicznych CHEMILAB Bożena Gładysz
ul. Kopernika 6a
39-400 Tarnobrzeg
podkarpackie
2012-04-03 13:25:55 wyświetl szczegóły
2173

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Numer sprawy DP/2310/27/12.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu wyposażenia do Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj. rentgenowskiego spektrometru dyfrakcyjnego – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Uni-Export Instruments Polska Mirosław Fordon
ul. Kickiego 4A lok. 50
04-369 Warszawa
mazowieckie
2012-04-02 14:32:09 wyświetl szczegóły
2174

Informacja o unieważnieniu postępowania DP/2310/16/12

Sprzedaż benzyny i oleju napędowego dla samochodów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2012-04-02 13:22:01 wyświetl szczegóły
2175

OZU DP/2310/5/12

Dostawa medycznych środków dydaktycznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Firma Wielobranżowa FANTOM
ul. Niedamira 10
Wolin
72-510 Wolin
zachodniopomorskie
2012-04-02 13:05:03 wyświetl szczegóły
2176

informacja o zawarciu umowy (dot. postępowania DP/2310/30/10)

przedmiotem zamówienia jest wykonanei dokumentacji projektowo-wykonawczej, która będzie podstawą do realizacji inwestycji w zakresie IT; całościowa "pod klucz" realizacja infrastruktury teleinformatycznej. Umowę podpisano w dniu 2.04.2012r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Qumak-Sekom S.A.
Aleja Jerozolimskie 94
Warszawa
00-807 Warszawa
mazowieckie
2012-04-02 10:11:50 wyświetl szczegóły
2177

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP/2310/31/12

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochronę obiektów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach W dniu 16.03.2012 r. zostały złożone następujące oferty. 1. Solid Sp. z o.o. Ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków Z ceną brutto łącznie : 85.116,00 zł 2.Agencja Ochrony HERKULES s.c. Ul. Winnicka 24 25-318 Kielce Z ceną brutto łącznie : 91.791,20 zł Z powyższego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty . W ww. postępowaniu spośród ofert nieodrzuconych wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Solid Sp. z o.o. Z ceną brutto: 85.116,00 zł. Uzasadnienie wyboru : Oferta zgodna z ustawą Pzp, jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt = 100% cena, za jedyne kryterium wyboru ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu. Agencja ochrony HERKULES otrzymała łącznie - 94,4 pkt Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą to 10.04.2012 r. Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Solid Sp. z o.o.
ul. Tyniecka 18
30-323 Kraków
małopolskie
2012-04-02 10:08:53 wyświetl szczegóły
2178

informacja o wyniku postępowania (DP/2310/30/10)

wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, która będzie podstawą do realizacji inwestycji w zakresie IT;całościowa "pod klucz" realizacja infrastruktury teleinformatycznej.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Qumak-Sekom S.A.
Aleja Jerozolimskie 94
Warszawa
00-807 Warszawa
mazowieckie
2012-03-30 14:41:21 wyświetl szczegóły
2179

Informacja o udzieleniu zamówienia, postępowanie DP/2310/24/12

Dostawa książek dla beneficjentów projektu BENILD- doskonalenie świętokrzyskich kadr oświaty.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"Kodeks 2002" Sp. z o.o.
Lipniki97
Białe Błota
86-005 Białe Błota
kujawsko-pomorskie
2012-03-30 11:55:40 wyświetl szczegóły
2180

Informacja o udzieleniu zamówienia w części III postepowania DP/2310/42/11

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów na potrzeby konferencji Człowiek i jego środowisko

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Studio Reklamy "Kreatyw" Marcin Hauer
ul. Kalinowa 38
25-148 Kielce
świętokrzyskie
2012-03-30 11:18:12 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka