Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2706

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu na Dostawę i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej z drzwiami w budynku Centrum Języków Obcych ul. Świętokrzyska 21D , Kielce

Dostawę i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej z drzwiami w budynku Centrum Języków Obcych ul. Świętokrzyska 21D , Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Eurobud Grupa sp.z.o.o.
Bustrowice 164 37-565 Roźwienica
37-565 Roźwienica
podkarpackie
2019-05-11 11:46:29 wyświetl szczegóły
22

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z konsolą do zarządzania. DP.2301.8.2019

Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z konsolą do zarządzania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań, zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia. I. Ilość licencji oprogramowania antywirusowego: 2200 szt. gdzie co najmniej 25 % z tej puli można wykorzystać w ochronie systemów serwerowych. II. Ważność licencji: 3 lata od popisania umowy, ale nie wcześniej niż od 12.05.2019 r. ,kiedy wygasa licencja na poprzednie oprogramowanie antywirusowe. III. Jednodniowe szkolenie techniczne dla co najmniej 15 administratorów w siedzibie Zamawiającego. IV. Instalacja systemu antywirusowego w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. V. Jednodniowa asysta inżyniera Wykonawcy w wdrożeniu oprogramowania antywirusowego wraz z wdrożeniem całego systemu zarządzania - uruchomienie konsoli zarządzającej oprogramowaniem antywirusowym. VI. Asysta przy migracji do nowego systemu antywirusowego – co najmniej 8 godzin. VII. Wsparcie techniczne : bezpłatna pomoc techniczna w okresie ważności licencji świadczona przez przeszkolonego inżyniera w języku polskim w dni robocze w godz. 8 -16. VIII. Bezpłatna aktualizacja baz sygnatur wirusów oraz zakupionego oprogramowania w okresie ważności licencji. IX. Ważność licencji od 12.05.2019 r. kiedy wygasa licencja na poprzednie oprogramowanie antywirusowe X. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, na oprogramowanie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PHU 4 Projekt
ul. Skarbka z Gór 25A lok 14 03-287 Warszawa
03-287 Warszawa
mazowieckie
2019-05-11 11:31:27 wyświetl szczegóły
23

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT _ DP.2301.20.2019

Wykonanie i dostawa mebli dla Wydziału lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-05-10 10:48:00 wyświetl szczegóły
24

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu pn." Dostawa odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych" (DP.2301.18.2019)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce, 8.05.2019r Ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych”, oznaczenie sprawy DP.2301.18.2019. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Nr i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nr i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014 - 2020. Tytuł projektu: „Każdy może zostać naukowcem 2” I.NAZWA I NUMER NADANY ZAMÓWIENIU: Dostawa odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych, oznaczenie sprawy DP.2301.18.2019. II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych z podziałem na części: Część 1 Nazwa :Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych Część 2 Nazwa: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Część 3 Nazwa: Dostawa odzieży ochronnej Część 4 Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Część 5 Nazwa: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego III.DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT: 08.05.2019r. godz.11:15. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia podana bezpośrednio przed otwarciem ofert : Część 1 – brutto 3651,64 zł Część 2 – brutto 3515,74 zł Część 3 – brak ofert Część 4 - brak ofert Część 5 – brutto 3904,02 zł IV.W wymaganym terminie tj. do dnia 08.05.2019r do godz.11:00 wpłynęły następujące oferty: Część 1 zamówienia OFERTA NR 1 Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND”, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard, z ceną brutto 1503,88 zł; termin realizacji zamówienia:14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; okres rękojmi: zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; termin płatności: 30 dni. OFERTA NR 2 Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, z ceną brutto 1379,14 zł; termin realizacji zamówienia: 6 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; okres rękojmi: zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; termin płatności: 30 dni. Część 2 zamówienia OFERTA NR 1 Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, z ceną brutto 1117,35 zł; termin realizacji zamówienia: 6 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; okres rękojmi: zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; termin płatności: 30 dni. Część 3 zamówienia W części 3 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. Część 4 zamówienia W części 4 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. Część 5 zamówienia OFERTA NR 1 Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, z ceną brutto 3308,70 zł; termin realizacji zamówienia: 6 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; okres rękojmi: zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; okres gwarancji: 12 miesięcy; termin płatności : 30 dni.

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2019-05-08 15:37:09 wyświetl szczegóły
25

Informacja o wyniku postępowania/wyborze oferty (DP.2301.19.2019)

Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej w formie dodatku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polska Press Sp. z o.o., Oddzi. w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce
świętokrzyskie
2019-04-26 12:49:41 wyświetl szczegóły
26

WYNIK POSTĘPOWANIA DP.2301.8.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.8.2019 na Dostawę oprogramowania antywirusowego wraz z konsolą do zarządzania. DP.2301.8.2019” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 01.04.2019 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PHU 4 Projekt
ul. Skarbka z Gór 25A lok 14 03-287 Warszawa
03-287 Warszawa
mazowieckie
2019-04-25 13:08:48 wyświetl szczegóły
27

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.12.2019

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA REMONTU INSTALACJI SANITARNYCH WMP UJK W KIELCACH

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-24 13:32:03 wyświetl szczegóły
28

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.13.2019

Usługa rekrutacji na studia stacjonarne kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim oraz opieki socjalno – menadżerskiej w roku akademickim 2019/2020

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
BONIFACE Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 1/7
60-826 Poznań
wielkopolskie
2019-04-24 11:44:42 wyświetl szczegóły
29

informacja o udzieleniu zamówienia - dotyczy DP.2301.4.2019

Dostawę specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TMS Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 84
02-952 Warszawa
mazowieckie
2019-04-24 10:30:27 wyświetl szczegóły
30

ogłoszenie o zmianie umowy - dotyczy DP.2301.68.2018

rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Firma Budowlana "ANNA-BUD" Sp. z o.o.
ul. Bukowa 2B
26-026 Morawica
świętokrzyskie
2019-04-23 12:22:28 wyświetl szczegóły
31

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.19.2019

Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej w formie dodatku

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-19 11:22:57 wyświetl szczegóły
32

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.17.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.17.2019 na „Dostawę i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej z drzwiami w budynku Centrum Języków Obcych ul. Świętokrzyska 21D , Kielce ” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 10.04.2019 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Eurobud Grupa sp.z.o.o.
Bustrowice 164 37-565 Roźwienica
37-565 Roźwienica
podkarpackie
2019-04-18 14:32:05 wyświetl szczegóły
33

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.16.2019

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzedaży biletów lotniczych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 26
25-301 Kielce
świętokrzyskie
2019-04-18 13:13:08 wyświetl szczegóły
34

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.15.2019

Usługa dostępu do platformy zdalnego nauczania dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-17 13:13:45 wyświetl szczegóły
35

Informacja o zawarciu umowy DP.2301.9.2019

Jak w treści informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Globo Group Jacek Kania Grzegorz Kania S.C.
ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce
świętokrzyskie
2019-04-16 15:23:32 wyświetl szczegóły
36

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (postępowanie DP.2301.5.2019)

Remont konserwatorski attyki budynku Rektoratu, wykonanie iluminacji budynku, remont schodów od strony zachodniej i ogrodzenia kamiennego od ul. Żeromskiego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2019-04-16 12:15:44 wyświetl szczegóły
37

Informacja o wyniku postępowania/wyborze oferty (DP.2301.16.2019)

Usługa sprzedaży biletów lotniczych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 26
25-301 Kielce
świętokrzyskie
2019-04-11 14:52:28 wyświetl szczegóły
38

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.13.2019

Usługa rekrutacji na studia stacjonarne kierunek Lekarski prowadzony w języku angielskim oraz opieki socjalno-menadżerskiej w roku akademickim 2019/2020

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-10 12:03:48 wyświetl szczegóły
39

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.17.2019

Dostawa i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej z drzwiami w budynku Centrum Języków Obcych ul. Świętokrzyska 21D , Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-10 11:59:12 wyświetl szczegóły
40

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA numer postępowania: DP.2301.6.2019

Udzielenie kredytu inwestycyjnego DP.230176.2019 Kielce, dnia 8.09.2019r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu inwestycyjnego” INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) - (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Udzielenie kredytu inwestycyjnego” nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w żadnej z części. W każdej z trzech części unieważniono postępowanie w oparciu o art. 93 ust.1 pkt.4 PZP, tzn. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W ww. postępowaniu wpłynęła jedna oferta, złożona przez: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa która zawierała propozycje: - CZĘŚĆ I 4.625.608,45 zł (słownie złotych: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiem złotych czterdzieści pięć groszy) CZĘŚĆ II 3.700.520,18 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset tysięcy pięćset dwadzieścia złotych osiemnaście groszy) CZĘŚĆ III 1.542.435,28 zł (słownie złotych : jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) na którą składa się: - oprocentowanie liczone według stawki WIBOR 1M z dnia 01.01.2019r. : 1,64 + 2,45% Zamawiający poinformował, że na realizację zamówienia przeznaczył: – część I : 2.398.250,09 zł - część II : 1.918.599,91 zł - część III : 799.416,60 zł W związku z tym, że cena w ww. ofercie przekracza kwotę którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-09 09:14:20 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka