English versionPoczta przez WWWWyszukiwanieIndeks alfabetycznyStruktura serwisuPrzetargiBIPKontaktStrona domowa
Informacje dotyczące przetargów

Szczegóły

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I postepowania DP/2310/9/13

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia było zorganizowanie objazdu naukowego dla studentów do Poznania

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Notatka o wyborze najkorzystniejszej oferty
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że postępowaniu DP/2310/9/13 na „Organizację trzech objazdów naukowych zostały złożone oferty następujących Wykonawców:

Część I
1) GM Synergy sp. z.o.o. sp. komandytowa ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów z zaoferowaną kwotą brutto za 1 uczestnika 270 zł
2) B.U.S i T Busferie s.j. 25-308 Kielce ul. Duża 7 z zaoferowaną kwotą brutto za 1 uczestnika 263 zł
3) Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z.o.o., 20-111 Lublin ul. Rynek 7 z zaoferowaną kwotą brutto za 1 uczestnika 358,96 złInformujemy ze :
W części I
Za najkorzystniejszą w części I Zamawiający uznał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów za kryterium przyjęte w niniejszym postępowaniu (100 % cena)
1) Oferta Wykonawcy B.U.S i T Busferie s.j. 25-308 Kielce ul. Duża 7 z zaoferowaną kwotą brutto za 1 uczestnika 263 zł za jedyne kryterium oceny ofert 100% cena otrzymała 100 pkt.
2) Oferta wykonawcy GM Synergy sp. z.o.o. sp. komandytowa ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów z zaoferowaną kwotą brutto za 1 uczestnika 270 zł za jedyne kryterium oceny ofert 100% cena otrzymała 97,4 pkt.
3) Oferta wykonawcy Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z.o.o., 20-111 Lublin ul. Rynek 7 z zaoferowaną kwotą brutto za 1 uczestnika 358,96 zł, za jedyne kryterium oceny ofert 100% cena otrzymała 73,3 pkt

Uwagi:

Umowa z wybranym wykonawca została podpisana w dniu 04.02.2013. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w BZP w dniu 05.02.2013 pod numerem 48482-2013

Nazwa i adres zamawiającego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
woj. świętokrzyskie

Nazwa i adres wykonawcy

Biuro Usług Socjalnych i Turystycznych Busferie Edyta Rabiej and Jan Tarnawski Sp. j.
ul. Duża 7
25-308 Kielce
woj. świętokrzyskie

Data dodania do bazy: 2013-02-05 12:27:45

Inne : (2293)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Powrót do listy