Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Szczegóły

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr DP/2310/62/12


 • Określenie przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w systemie „ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ”: dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz budowa obiektu naukowo- dydaktycznego UJK przy Al. IX Wieków Kielc 19 w Kielcach.

 • Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
 • Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym dot. „Wykonania w systemie „ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ”: dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz budowa obiektu naukowo- dydaktycznego UJK przy Al. IX Wieków Kielc 19 w Kielcach” w wyniku dokonanej oceny ważnych ofert, zgodnie, z ww. ustawą i SIWZ, za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy:
  CONDITE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Kielcach ul. Piotrkowska 12; 25-510 Kielce, z ceną ofertową brutto: 22 700 000,00 zł.
  Oferta za jedyne kryterium, przyjęte w niniejszym postępowaniu- cena brutto- otrzymała 100 pkt.
  Zaś oferty Wykonawców:
  Zaś oferty Wykonawców:
  a)ERBUD S.A. ul. Puławska 300 A, 02-819 Warszawa, z ceną ofertową brutto: 29 800 000,00 zł, otrzymała: 76,00 pkt. w ww. kryterium.
  b)ROSA- BUD S.A. ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom, z ceną ofertową brutto: 32 938 797,30 zł., otrzymała: 69,00 pkt. w ww. kryterium.

  Z w/wym. postępowania zostały odrzucone oferty nw. Wykonawców:
  1.oferta Wykonawcy: WROBIS S.A. 50-053 Wrocław; ul. Szewska 3 z uwagi na:
  Uzasadnienie faktyczne:
  Niezgodności w ilości szt. oferowanego przez Państwo sprzętu tj. Zamawiający wymagał:
  2 szt- biurek, 2 szt.- szaf na pomoce dydaktyczne, Państwo wycenili: 44 szt., 42 szt.,
  3 szt. destylarki u Państwa 4 szt.;
  2 szt. stacji do uzdatniania wody u Państwa 3 szt.;
  Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
  2.oferta Wykonawcy Konsorcjum: Lider: CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA S.A. 42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25; Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. 28-300 Jędrzejów, ul. Przemysłowa 8, z uwagi na:
  Uzasadnienie faktyczne:
  brak urządzeń sterujących do projektorów interaktywnych,
  złożono ofertę wariantową dot. podajników na papier i pojemników na ręczniki,
  brak oprogramowania dla niedowidzących w kioskach internetowych,
  Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
  3.oferta Wykonawcy Konsorcjum: Aldesa Construcciones S.A. c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania, z uwagi na:
  Uzasadnienie faktyczne:
  brak informacji odnośnie basenu do zwłok tj. na ile ciał;
  szafy wentylowane na preparaty- niezgodne z opisem,
  szafy wentylowane na chemikalia- niezgodne z opisem,
  destylarka- niezgodne z opisem, oferowano wydajność destylatu 8 dm3/h, Zamawiający wymagał minimum 10 l/godz,
  stacja uzdatniania wody- niezgodna z opisem,
  stół operacyjny z lampą i oprzyrządowaniem- niezgodna z opisem.
  brak informacji o zasilaczach awaryjnych UPS.
  Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
  4.oferta Wykonawcy Konsorcjum: Lider: AWBUD S.A. Fugasówka, ul. Reja 4; 42-440 Ogrodzieniec Członek: BINŻ S.A. ul. Olsztyńska 3; 97-400 Bełchatów, z uwagi na:
  Uzasadnienie faktyczne:
  zaoferowano projektory multimedialny, Zamawiający wymagał interaktywne,
  brak oprogramowania dla niedowidzących i zarządzającego w kioskach internetowych oraz logowania za pomocą karty.
  Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
  5.oferta Wykonawcy Konsorcjum: Lider: BLOCK a.s. Republika Czeska, Stulikova 13952, 198 00 Praga Partner: INISTAV a.s. Republika Czeska Prikop 6, 602 00 Brno, z uwagi na:
  Uzasadnienie faktyczne:
  zaoferowano wszystkie elementy ruchome do wyposażenia,
  brak pełnej specyfikacji urządzenia dla wymaganego modelu referencyjnego Zamawiającego (MS100432D-48)
  brak zasilaczy awaryjnych UPS.
  Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
  6.oferta Wykonawcy DORBUD S.A. 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 153, z uwagi na:
  Uzasadnienie faktyczne:
  Zaoferowanie oferty wariantowej niezgodnie z zapisami SIWZ (Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych) dla pozycji odnośnie:
  chłodni do przechowywania ciał…,
  stołów sekcyjnych,
  lamp bakteriologicznych,
  tablic białych,
  destylarek,
  stacji uzdatniania wody,
  dygestorium,
  Brak:
  szaf rackowych
  zasilaczy awaryjnych UPS,
  oprogramowania dla niedowidzących i zarządzającego w kioskach internetowych.
  Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
  7.oferta Wykonawcy Konsorcjum: Lider: Firma Budowlana „Anna Bud” 26-026 Morawica; Bilcza, ul. Marmurowa 60 Uczestnik: MAXTO Sp. z o.o. S.K.A. ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, z uwagi na:
  Uzasadnienie faktyczne:
  chłodnie do przechowywania ciał…- niezgodne z opisem brak informacji o możliwości zastosowania systemu wózkowego,
  brak zasilacza/zasilaczy awaryjnego spełniającego wymagania opisane w zał. Nr 5,
  Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
  8.oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o. 25-526 Kielce, ul. Okrzei 35, z uwagi na:
  Uzasadnienie faktyczne:
  zaoferowano wszystkie elementy ruchome do wyposażenia,
  brak zasilacza awaryjnego UPS,
  Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
  9.oferta Wykonawcy EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. 02-676 Warszawa; ul. Postępu 5a, z uwagi na:
  Uzasadnienie faktyczne:
  Niezgodności w ilości szt. oferowanego przez Państwo sprzętu tj. Zamawiający wymagał:
  10 szt.- stołów laboratoryjnych ze stalowym blatem, Państwo wycenili: 25 szt.,
  5 szt. stolików do instrumentowania u Państwa 3 szt.;
  5 szt. stolików narzędziowych u Państwa 3 szt.;
  3 nagłośnienia sal u Państwa 4;
  20 szt. kamer z montażem u Państwa 32 szt.,
  Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

  Planowany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą: 1 lutego 2013 r.

 • Uwagi:
 • "MEDREH- budowa i wyposażenie obiektu naukowo-dydaktycznego UJK przy Al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia"

  Złożonego w ramach Działania 2.1 "Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
  na lata 2007-2013

  Nazwa i adres zamawiającego

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5
  25-369 Kielce
  woj. świętokrzyskie

  Nazwa i adres wykonawcy

  CONDITE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Kielcach
  ul. Piotrkowska 12
  25-510 Kielce
  woj. świętokrzyskie

  Data dodania do bazy: 2013-01-21 13:20:02

  Inne umowy: (2780)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

  Powrót do listy

  Kilka słów o UJK

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

  Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

  Nasz profil na Facebook
  Tweeter
  YouTube
  Radio Fraszka