Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2488

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
141

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.54.2017

Bieżące utrzymanie terenów przyległych do budynków i zieleni.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-08 12:25:26 wyświetl szczegóły
142

WYNIK POSTĘPOWANIA dla części III, V i VI UNIEWAŻNIENIE DP.2301.42.2017

Część III dostawa komputerów dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK Część V dla Archiwum UJK Część VI dla Instytutu Dziennikarstwa i Informacji UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-07 13:10:29 wyświetl szczegóły
143

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu DP.2301.61.2017 cz I II i III

przedmiotem zamówienia jest dostawa kalendarzy w cz I i rollupów w cz II i III

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Usługi Poligraficzne AMIS s.c.
ul. Magazynowa 6A Kielce
25-565 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-07 08:33:05 wyświetl szczegóły
144

DP.2301.47.2017, cz. 14. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. chłodziarka – 1 szt., zamrażarka – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
BitBlue Frost Krzysztof i Justyna Chomiuk
ul. Świętego Jana 33
43-267 Suszec Pszczyński
śląskie
2017-12-06 15:19:45 wyświetl szczegóły
145

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz III i IX postepowania DP.2301.58.2017

dostawa sprzetu elektronicznego i komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-06 10:42:37 wyświetl szczegóły
146

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz V postępowania dP.2301.58.2017

dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-06 10:41:06 wyświetl szczegóły
147

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz IV, VI, VIII, X postępowania DP.2301.58.2017

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-06 10:38:30 wyświetl szczegóły
148

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I i II, VII postępowania DP.2301.58.2017

dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marksoft Marek Kundera
Kielce
ul. Warszawska 25 A
25-512 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-06 10:24:07 wyświetl szczegóły
149

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz I, III i IV postępowania DP.2301.59.2017

dostawa mat promocyjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-06 09:32:27 wyświetl szczegóły
150

Ogłoszenie o udzieleniu zamóiwnia w cz V i VI postepowania DP.2301.59.2017

Przedmiotem umowy jest dostarczenie fabrycznie nowych artykułów promocyjnych, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy. Materiał kupowany z Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11, Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
WIKAM Sławomir Wiewióra
Kielce ul. Planty 4
25-502 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-06 09:29:33 wyświetl szczegóły
151

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz II postepowania DP.2301.59.2017

dostawa materiałów promocyjnych pendriwów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PROMOBAY Brzozowski Kamaj sp.j.
ul. Słowiańska 55C, Poznań
61-664 Poznań
wielkopolskie
2017-12-06 09:25:50 wyświetl szczegóły
152

DP.2301.47.2017, cz. 5. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. koszyk i stacja parafinowa do procesora tkankowego STP 120 - typu karuzela – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ELEKTROMED Grzegorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice
małopolskie
2017-12-05 15:06:53 wyświetl szczegóły
153

DP.2301.47.2017, cz. 3. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. oprogramowanie diagnostyczno badawcze do obsługi laboratorium Patomorfologii oraz zestaw drukarek do kodów, kasetek histopatologicznych i szkiełek mikroskopowych – 1 kpl.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ELEKTROMED Grzegorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice
małopolskie
2017-12-05 15:02:17 wyświetl szczegóły
154

DP.2301.47.2017, cxzęści: 4 i 12. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.: 1) część 4 → spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA, RNA – 1 szt. 2) część 12 → czytnik wielodetekcyjny – 1 szt., pipeta 8-kanałowa – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TK Biotech Tomasz Kamiński
ul. Królewicza Jakuba 40
02-956 Warszawa
mazowieckie
2017-12-04 14:46:37 wyświetl szczegóły
155

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz III, V , VI,VII,VIII,IX,X , XI,XII postepowania DP.2301.57.2017

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-02 08:35:18 wyświetl szczegóły
156

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I , II i XIV postepowania DP.2301.57.2017

dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-02 08:32:42 wyświetl szczegóły
157

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz IV i XIII postępowania DP.2301.57.2017

dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-02 08:30:24 wyświetl szczegóły
158

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Przedmiotem zamówienia: Część 1 dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Komputer stacjonarny oraz komputery przenośne - (dopuszczamy sprzęty używane poleasingowe itp.) Część 2 dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Zestawy komputerowe 20 szt. – (dopuszczamy sprzęty używane poleasingowe itp.) Część 3 dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych – 7 szt. dla WLiNoZ Część 4 dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK 1) Wieloczęstotliwościowy, segmentowy analizator składu ciała Analizator + Oprogramowanie z Urządzeniami niezbędnymi + Monitor Dziennej Aktywności Fizycznej z USB. 2) Wzrostomierz mobilny do użytku mobilnego. Część 5 dla Archiwum UJK Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Archiwum UJK Część 6 dla Instytutu Dziennikarstwa i Informacji UJK Dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego dla Instytutu Dziennikarstwa Część 7 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego Część 8 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego kamera internetowa do wideorejestracji Część 9 Dostawa sprzętu komputerowego - laptop

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-12-01 13:56:44 wyświetl szczegóły
159

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DP.2301.36.2017 Remont infrastruktury teleinformatycznej obiektów miasteczka akademickiego UJK mający na celu zwiększenie dostępności sieci bezprzewodowej dla mieszkańców

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Remont infrastruktury teleinformatycznej obiektów miasteczka akademickiego UJK mający na celu zwiększenie dostępności sieci bezprzewodowej dla mieszkańców”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2017-12-01 13:30:52 wyświetl szczegóły
160

DP.2301.48.2017, część 1 i 2. Informacja o wyborze.

Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych i uruchomienie kredytu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
mBank S.A.
Al. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-01 12:28:14 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka