Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2561

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
61

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.42.2018

Dostawa i montaż daszków szklanych na elewacjach budynku Rektoratu UJK oraz budynkach sąsiednich.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „MKT” Marcin Sikora
ul. Modrzewiowa 7, 26-001 Masłów Pierwszy

2018-08-14 09:55:31 wyświetl szczegóły
62

DP.2301.39.2018. Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach: 1 i 2.

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa dobrowolnych ubezpieczeń, z podziałem na części: 1) część 1 → dobrowolne ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniem na prawach OPCJI dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin 2) część 2 → ubezpieczenie opieki zdrowotnej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-09 12:15:02 wyświetl szczegóły
63

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.44.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.44.2018 na „dostawę specjalistycznego sprzętu elektronicznego komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 08.08.2018 o godzinie 10:00 ZESTAWIENIE OFERT

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-08 12:18:47 wyświetl szczegóły
64

Informacja z otwarcia ofert dt. postępowania DP.2301.45.2018 "Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego WLiNoZ UJK w Kielcach"

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-08 10:38:40 wyświetl szczegóły
65

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.26.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na malowaniu pomieszczeń w akademikach UJK : „Łącznik”, „Odyseja”, „Fama”, „Melodia”. Etapowanie realizacji prac remontowych a)zmycie sufitów i ścian; b)drobne reperacje spękanych tynków; c)gruntowanie powierzchni tynków; d)wykonanie zabezpieczenia okien i posadzek na czas robót malarskich; e)malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi, wysokiej jakości, dobrze kryjącymi. f) w razie potrzeby przesunięcie mebli w celu pomalowania całej powierzchni pomieszczenia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Usług Malarskich i Remontowo - Budowlanych Stanisław Królik
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2018-08-08 09:49:18 wyświetl szczegóły
66

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.42.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż daszków szklanych na elewacjach budynku Rektoratu oraz budynkach sąsiednich Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „MKT” Marcin Sikora
ul. Modrzewiowa 7, 26-001 Masłów Pierwszy

2018-08-06 13:01:32 wyświetl szczegóły
67

DP.2301.39.2018 Informacja z otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa dobrowolnych ubezpieczeń, z podziałem na części: 1) część 1 → dobrowolne ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniem na prawach OPCJI dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin 2) część 2 → ubezpieczenie opieki zdrowotnej 3) część 3 → ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (w tym filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-06 11:53:45 wyświetl szczegóły
68

Informacja o unieważnieniu postępowania, nr referencyjny: DP.2301.17.2018 w części 1 i 2 zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu: "Dostawa testów psychologicznych do wyposażenia pracowni psychometrycznej oraz narzędzi dydaktycznych” DP.2301.17.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów psychologicznych do wyposażenia pracowni psychometrycznej wraz z licencją na 3 stanowiska do platformy do obliczania wyników badań i uzyskiwania raportów niektórych testów, narzędzi dydaktycznych - filmy szkoleniowe oraz zakup dostępu/licencji do programu internetowego / platformy służącego do diagnozy zawodowej i generowania ekspertyz zawodowych. Uczelnia zatrudnia psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia magisterskich studiów psychologicznych oraz przeszkolonych i licencjonowanych doradców zawodowych. 2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. a) Część 1: testy psychologiczne do wyposażenia pracowni psychometrycznej wraz z „pakietem za 5000 złotych" umożliwiającym dostęp na 3 stanowiska do platformy do obliczania wyników badań, przeprowadzenia badań przy użyciu komputera i uzyskiwania raportów niektórych testów posiadających wersję elektroniczną np. platforma Epsilon – wykaz załącznik nr 1 do SIWZ. „Pakiet 5000 zł” będzie umożliwiał wymianę środków w czasie rzeczywistym na dostęp do obliczania wyników badań, przeprowadzenia badań i uzyskiwania raportów. Wymiana środków na dostęp do platformy następować będzie automatycznie na platformie, bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności formalnych oraz będzie obejmował dostęp do wszystkich testów posiadających wersje elektroniczne. Zamawiający wymaga dostęp do przeprowadzenia min. 200 badań z raportem lub bez raportu / wprowadzania wyników. b) Część 2: filmy szkoleniowe – wykaz załącznik nr 1 do SIWZ. c) Część 3: zakup dostępu/licencji do programu internetowego / platformy służącego do diagnozy zawodowej i generowania ekspertyz zawodowych z wykorzystaniem obrazkowego testu zawodów M. Achtnicha. Dostęp/licencja do internetowego programu będzie wykorzystana do przeprowadzenia badania skłonności zawodowych studentów UJK metodą obrazkowego testu zawodów Achtnicha, wprowadzania wyników badania wcześniej wykonanego tradycyjnie przy pomocy posiadanych testów obrazkowych w wersji papierowej, analizy, generowania i udostępniania osobom badanym ekspertyz zawodowych. Dostęp/licencję do internetowego programu będą mieli przeszkoleni i licencjonowani doradcy - pracownicy Akademickiego Biura Karier UJK w Kielcach. Przedmiotowy dostęp/licencja ma obejmować pakiet 200 badań – umożliwiający przeprowadzenie badań 200 studentów) – opis załącznik nr 1 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-08-03 13:32:12 wyświetl szczegóły
69

Ogłoszenie o zmianie umowy DP.2301.71.2017, dot. postępowania nr DP.2301.27.2017.

Termomodernizacja obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "Rystal Bud" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2018-08-02 11:11:52 wyświetl szczegóły
70

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmianie umowy, dot. postępowania nr DP.2301.27.2017

Termomodernizacja obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "RYSTAL-BUD" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2018-08-01 15:30:02 wyświetl szczegóły
71

Informacja z otwarcia ofert, oznaczenie sprawy DP.2301.17.2018

Dostawa testów psychologicznych do wyposażenia pracowni psychometrycznej oraz narzędzi dydaktycznych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część 1: testy psychologiczne Część 2: filmy szkoleniowe Część 3: zakup dostępu/licencji do programu internetowego / platformy służącego do diagnozy zawodowej i generowania ekspertyz zawodowych z wykorzystaniem obrazkowego testu zawodów M. Achtnicha.

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2018-07-31 15:54:42 wyświetl szczegóły
72

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.42.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż daszków szklanych na elewacjach budynku Rektoratu oraz budynkach sąsiednich Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-07-31 12:02:33 wyświetl szczegóły
73

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.26.2018

Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” dokonał wyboru najkorzystniej oferty

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ZAKŁAD USŁUG MALARSKICH I REMONTOWO- BUDOWLANYCH Stanisław Królik
ul. Kielecka 21
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2018-07-26 08:29:56 wyświetl szczegóły
74

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.26.2018

Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-07-20 10:58:37 wyświetl szczegóły
75

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.29.2018 (cz.1 i cz. 2)

Ogłoszenia prasowe w ramach projektów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa
mazowieckie
2018-07-19 11:01:58 wyświetl szczegóły
76

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.38.2018

Roboty remontowo - budowlane w budynku Wydziału Zamiejscowego UJK w Sandomierzu .

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-07-18 12:09:23 wyświetl szczegóły
77

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.15.2018

„Wykonanie projektu i budowa traktu światłowodowego relacji Rektorat Żeromskiego 5 (Kielce)- Wydział Pedagogiczny i Artystyczny - Krakowska 11 (Kielce)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TELCENT M.URYS, P.BĄK SPÓŁKA JAWNA
Ul. Krakowska 62
25-701 Kielce
świętokrzyskie
2018-07-16 13:19:35 wyświetl szczegóły
78

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowania DP.2301.37.2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Lumen Complex Wojciech Dybała
ul. Sandomierska 105
Kielce
25-324 Kielce
świętokrzyskie
2018-07-13 13:52:24 wyświetl szczegóły
79

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.38.2018

Roboty remontowo- budowlane w budynku Wydziału Zamiejscowego UJK w Sandomierzu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-07-13 12:42:49 wyświetl szczegóły
80

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP 2301.5.2018

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
POLKOMTEL Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
mazowieckie
2018-07-12 13:50:38 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka