Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2546

Strona: pierwsze ||<< 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
401

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz I postepowania DP/2310/79/16

w części I dostawa materiałów promocyjnych dla BPiI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
REKUS Iwona Świderska
ul. Myszkowska 4/5 Warszawa
03-553 Warszawa
mazowieckie
2016-12-13 11:45:23 wyświetl szczegóły
402

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz IV postępowania DP/2310/77/16

dostawa densytometrów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk
ul. J. Kasprowicza 9/2
43-300 Bielsko Biała
śląskie
2016-12-09 08:41:00 wyświetl szczegóły
403

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części III postępowania DP/2310/77/16

dostawa wytrząsarek typu VORTEX

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
AMP Polska sp.z.o.o.
ul. Bolesława Prusa 37/1, Kraków
30-117 Kraków
małopolskie
2016-12-09 08:38:02 wyświetl szczegóły
404

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP/2310/77/16 cz II

dostawa palników automatycznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
DONSERV
ul. Globusowa 38
Warszawa
02-436 Warszawa
mazowieckie
2016-12-09 08:35:25 wyświetl szczegóły
405

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I postepowania DP/2310/77/16

Część 1- dostawa Mikro wirówek zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1a i 2 do SIWZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.
ul. Myśliborska 89
60-432 Poznań
wielkopolskie
2016-12-09 08:32:45 wyświetl szczegóły
406

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. 3. Numer sprawy DP/2310/76/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. krzesło obrotowe do biurka – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2016-12-07 13:24:32 wyświetl szczegóły
407

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. 1. Numer sprawy DP/2310/76/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla DS. MELODIA Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. krzesło drewniane – 26 szt., tapczan – 10 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2016-12-07 11:09:49 wyświetl szczegóły
408

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 2. Numer sprawy DP/2310/76/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla WLiNoZ Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. biurko – 1 szt., krzesło – 8 szt., stół – 1 szt., witryna – 1 szt., witryna – 1 szt., komoda – 1 szt., biurko – 2 szt., krzesło – 10 szt., szafa ubraniowa – 1 szt. stół – 1 szt., komoda – 1 szt., witryna wysoka – 2 szt. (1 szt. prawa, 1 szt. lewa).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Firma Office Art Patrycja Tutlewska
ul. Sosnowa 15
85-369 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
2016-12-07 11:01:47 wyświetl szczegóły
409

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP/2310/79/16

DP/2310/79/16 Kielce, dnia 02.12.2016 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP/2310/79/16 na „dostawę materiałów promocyjnych” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 02.12.2016 o godzinie 10:15 Część I 1) REKUS Iwona Świderska ul. Myszkowska 4/5 03-553 Warszawa z zaoferowaną kwotą brutto 3625,48 zł w tym podatek VAT termin 7 dni roboczych 2) Agencja Reklamowa Cieślik –Studio L spółka jawna 31-708 Kraków ul. Kisielewskiego 28 z zaoferowana kwotą brutto 6150 zł w tym podatek VAT termin realizacji 6 dni 3) FHU Mariola Borkowska ul. Abp J. Ablewicza 13/21 38-100 Tarnów z zaoferowana kwotą brutto 3936 zł w tym podatek VAT termin realizacji 10 dni Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 4500 zł brutto Warunki płatności: Zamawiający zobowiązują się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego Część II 1) Edica sp. z.o.o. ul. Forteczna 4 61-362 Poznań Oddział Karaków ul. Coinrada 63, 31-357 Kraków z zaoferowana kwotą brutto 13465 zł w tym podatek VAT , termin wykonania 14 dni 2) REMI-B Spółka Jawna Krzysztof Boiński Adam Krokowski 43-382 Bielsko Biała ul. Strazacka 35 z zaoferowana kwotą brutto 11546,00 zł w tym podatek VAT, termin wykonania 14 dni 3) Agencja Reklamowa Cieślik –Studio L spółka jawna 31-708 Kraków ul. Kisielewskiego 28 z zaoferowana kwotą brutto 24600 zł w tym podatek VAT termin realizacji 8 dni Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 15200 zł brutto Warunki płatności: Zamawiający zobowiązują się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego Część III 1) Agencja Reklamowa Cieślik –Studio L spółka jawna 31-708 Kraków ul. Kisielewskiego 28 z zaoferowana kwotą brutto 10209 zł w tym podatek VAT termin realizacji 6 dni 2) REMI-B Spółka Jawna Krzysztof Boiński Adam Krokowski 43-382 Bielsko Biała ul. Strazacka 35 z zaoferowana kwotą brutto 5696,00 zł w tym podatek VAT, termin wykonania 14 dni Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 7300 zł brutto Warunki płatności: Zamawiający zobowiązują się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2016-12-02 11:57:11 wyświetl szczegóły
410

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr postępowania DP/2310/73/16)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na pracownie dermatologiczno-kosmetyczne w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marcin Byszewski CZYSTA POLSKA
ul. Gliniana 10 lok. 5
25-659 Kielce
świętokrzyskie
2016-11-30 17:27:42 wyświetl szczegóły
411

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 4. Numer sprawy DP/2310/71/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. aparatura do wykonywania cytologii płynnej – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
BECTON DICKINSON POLSKA Spółka z o. o.
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa
mazowieckie
2016-11-30 15:46:25 wyświetl szczegóły
412

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 2. Numer sprawy DP/2310/71/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. system do diagnostyki molekularnej in vitro. Kompleksowa platforma do izolacji kwasów nukleinowych i RT PCR wraz z systemem komputerowym – 1 kpl.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa
mazowieckie
2016-11-30 15:41:52 wyświetl szczegóły
413

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1. Numer sprawy DP/2310/71/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. skaner preparatów histopatologicznych, cytologicznych, histologicznych. Sprzęt i oprogramowanie – 1 kpl.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
OPTA-TECH Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211
02-797 Warszawa
mazowieckie
2016-11-30 15:09:09 wyświetl szczegóły
414

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych DP/2310/66/16 część 1 i 2

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
GOMA Agencja Reklamy Mariusz Markut
ul. Targowa 16
37-464 Stalowa Wola
podkarpackie
2016-11-30 12:30:01 wyświetl szczegóły
415

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. 3. Numer sprawy DP/2310/71/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. mikroskopu biologicznego – 15 szt., mikroskopu badawczego 15 – stanowiskowego, kolorowej kamery – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2016-11-29 13:27:51 wyświetl szczegóły
416

Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy DP/2310/76/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z podziałem na części: 1) część 1 → krzesło drewniane – 26 szt., tapczan – 10 szt.; dotyczy DS. Melodia 2) część 2 → biurko – 1 szt., krzesło – 8 szt., stół – 1 szt., witryna – 1 szt., witryna – 1 szt., komoda – 1 szt., biurko – 2 szt., krzesło – 10 szt., szafa ubraniowa – 1 szt. stół – 1 szt., komoda – 1 szt., witryna wysoka – 2 szt. (1 szt. prawa, 1 szt. lewa); dotyczy WLiNoZ 3) część 3 → krzesło obrotowe do biurka – 1 szt.; dotyczy Rektoratu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2016-11-28 12:00:13 wyświetl szczegóły
417

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części IV postępowania DP/2310/77/16

Część IV Densytometry

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk
ul. J. Kasprowicza 9/2
43-300 Bielsko Biała
śląskie
2016-11-23 11:00:53 wyświetl szczegóły
418

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części III postępowania DP/2310/77/16

Część III – wytrząsarka typu VORTEX

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
AMP Polska sp.z.o.o.
ul. Bolesława Prusa 37/1, Kraków
30-117 Kraków
małopolskie
2016-11-23 10:58:36 wyświetl szczegóły
419

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz nr II postepowania DP/2310/77/16

Część II- Palniki automatyczne – 6 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Donserv
Warszawa ul. Michała Spisaka 31
02-495 Warszawa
mazowieckie
2016-11-23 10:55:08 wyświetl szczegóły
420

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz nr I postępowania DP/2310/77/16

Część I- Mikrowirówki – 2 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.
ul. Myśliborska 89
60-432 Poznań
wielkopolskie
2016-11-23 10:50:37 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka