Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2632

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
381

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DP.2301.27.2017

Termomodernizacja obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlane "Rystal Bud" Sp. z o.o.
ul. Piwowarska 25
25-561 Kielce
świętokrzyskie
2017-07-20 14:43:01 wyświetl szczegóły
382

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.11.2017

Dot. : Świadczenia całodobowej usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni w budynkach UJK Zamawiający unieważnia postępowanie na Świadczenia całodobowej usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni w budynkach UJK w oparciu o art 93 ust 1 pkt 4 Pzp. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-20 14:07:03 wyświetl szczegóły
383

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.33.2017

„Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Usług Malarskich i Remontowo - Budowlanych Stanisław Królik
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2017-07-19 14:40:56 wyświetl szczegóły
384

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.11.2017

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.11.2017 na „Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni w budynkach UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 18.07.2017 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-18 14:17:58 wyświetl szczegóły
385

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.30.2017

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej remontu konserwatorskiego attyki i wejścia głównego oraz iluminacji świetlnej Rektoratu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-17 13:35:41 wyświetl szczegóły
386

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.33.2017

„Roboty malarskie w akademikach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-17 11:10:17 wyświetl szczegóły
387

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.29.2017

Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 24 miesiące, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej, tryb dostępu: online IP z sieci wewnętrznej (login i hasło) oraz dostępy zewnętrzne w ilości 10 sztuk. Wymagane będzie ok. 2 godzinne szkolenie dla minimum 10 osób w zakresie obsługi programu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
C.H. BECK
ul. Bonifraterska 17 Warszawa
00-203 Warszawa
mazowieckie
2017-07-14 10:09:18 wyświetl szczegóły
388

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DP.2301.31.2017

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa infrastruktury Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przy ul. IX Wieków Kielc 19”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MONOPI STUDIO Robert Sendkowski
Klonów 48A
26-140 Łączna k. Suchedniowa
świętokrzyskie
2017-07-14 08:53:42 wyświetl szczegóły
389

DP.2301.21.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy wszystkich części

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konsultacji i współpracy przy dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb społeczno – gospodarczych poprzez ich modyfikację z uwzględnieniem praktycznego wymiaru kształcenia na wybranych kierunkach realizowanych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2017-07-08 17:50:17 wyświetl szczegóły
390

DP.2301.32.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa materiałów promocyjnych z podziałem na części: 1) Dostawa materiałów promocyjnych część 1; 2) Dostawa materiałów promocyjnych część 2.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2017-07-06 14:12:15 wyświetl szczegóły
391

DP.2301.27.2017 informacja z otwarcia ofert

Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-06 14:05:10 wyświetl szczegóły
392

DP.2301.18.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa sprzątania w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, nr referencyjny sprawy : DP.2301.18.2017.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko
ul. Hauke Bosaka 1
Kielce
25-217 Kielce
świętokrzyskie
2017-07-06 10:37:22 wyświetl szczegóły
393

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz V postępowania DP.2301.23.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zgodnie z art. 93 ust.4 ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części V o udzielenie zamówienia na „dostawę sprzętu komputerowego” Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-06 10:05:57 wyświetl szczegóły
394

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz III postepowania DP.2301.23.2017

przedmiotem zamówienia była dostawa dysków

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
CenterIt Sp. z o.o
ul. Towarowa 22
25-616 Kielce
świętokrzyskie
2017-07-06 10:04:50 wyświetl szczegóły
395

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz II, IVVI,VII, X, XI,XII postepowania DP.2301.23.2017

przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-07-06 10:03:02 wyświetl szczegóły
396

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I, VIII, IX, postępowania DP.2301.23.2017

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-07-06 10:00:04 wyświetl szczegóły
397

DP.2301.26.2017. Unieważnienie postępowania - dotyczy części 2.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.: fotel biurowy obrotowy – 4 szt.; dotyczy WLiNoZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-06 09:45:54 wyświetl szczegóły
398

DP.2301.25.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Rektoratu i obiektów sąsiadujących wraz z towarzyszącymi pracami remontowo-budowlanymi tj.: 1) Termomodernizacja budynku Rektoratu – zakres robót zgodnie z projektem. 2) Termomodernizacja budynku Garaży i Archiwum przy Rektoracie – zakres robót zgodnie z projektem. 3) Termomodernizacja budynku Magazynu przy Rektoracie – zakres robót zgodnie z projektem.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2017-07-05 11:20:01 wyświetl szczegóły
399

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.7.2017

1. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń , w budynku Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach, przy ul. Podklasztornej 117 w tym : 1) wymiana okien w salach dydaktycznych nr: 14,15,16,17,112, w łazienkach i na korytarzach , 2) wymiana podłogi w salach 201,112, 207 oraz na korytarzach I i II-go piętra, 3) cyklinowanie i lakierowanie parkietu w salach nr 14 i 15

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ZAKŁAD USŁUG MALARSKICH I REMONTOWO- BUDOWLANYCH Stanisław Królik
ul. Kielecka 21
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2017-07-04 09:54:58 wyświetl szczegóły
400

Informacja z otwarcia ofert. DP.2301.31.2017

„Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa infrastruktury Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przy ul. IX Wieków Kielc 19”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-07-03 13:20:33 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka