Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2548

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
241

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.56.2017

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA STATYSTYCZNEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36
Kraków
30-110 Kraków
małopolskie
2017-11-17 06:38:14 wyświetl szczegóły
242

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych i uruchomienie kredytu", nr referencyjny postępowania DP.2301.48.2017

Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych i uruchomienie kredytu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-16 12:31:43 wyświetl szczegóły
243

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania cz IV i XIII postepowania DP.2301.57.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty które spełniły postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyły największa liczbą punktów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-15 14:42:23 wyświetl szczegóły
244

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz III, V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII postępowania DP.2301.57.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty które spełniły postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyły największa liczbą punktów. Za najkorzystniejszą Zama¬wiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie trzy kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-15 14:40:36 wyświetl szczegóły
245

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz I, II i XIV postępowania DP.2301.57.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty które spełniły postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyły największa liczbą punktów. Za najkorzystniejszą Zama¬wiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie trzy kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-15 14:36:20 wyświetl szczegóły
246

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.59.2017

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.59.2017 na „dostawę materiałów promocyjnych” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 15.11.2017 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-15 12:27:35 wyświetl szczegóły
247

DP.2301.47.2017 Informacja z otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z podziałem na części: 1) część 1 → mikroskop biologiczny z wyposażeniem – 15 szt., mikroskop badawczy 15 stanowiskowy z kolorową kamerą oraz wyposażeniem – 1 zestaw. 2) część 2 → wirówka z wymiennymi rotorami - 1szt. 3) część 3 → oprogramowanie diagnostyczno badawcze do obsługi laboratorium Patomorfologii oraz zestaw drukarek do kodów, kasetek histopatologicznych i szkiełek mikroskopowych – 1 kpl. 4) część 4 → spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA, RNA – 1 szt. 5) część 5 → koszyk i stacja parafinowa do procesora tkankowego STP 120 - typu karuzela – 1 szt. 6) część 6 → mikrotom z płytą grzewczą i łaźnią wodną w zestawie, kriostat wolnostojący oraz pęseta grzewcza i narzędzia chirurgiczne – 1 zestaw . 7) część 7 → termoblok – 1 szt. 8) część 8 → zestaw pipet – 1 szt. 9) część 9 → urządzenie umożliwiające obserwację komórek podczas hodowli – 1 szt. 10) część 10 → komora laminarna – 1 szt. 11) część 11 → inkubator do hodowli komórkowych z CO2 – 1 szt., wirówka + rotory – 1 kpl., łaźnia wodna – 1 szt., pipety – 1 zestaw. 12) część 12 → czytnik wielodetekcyjny – 1 szt., pipeta 8-kanałowa – 1 szt. 13) część 13 → densytometr – 4 szt. 14) część 14 → chłodziarka – 1 szt., zamrażarka – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-10 14:45:04 wyświetl szczegóły
248

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.57.2017

DP.2301.57.2017 Kielce, dnia 09.11.2017 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-09 13:56:45 wyświetl szczegóły
249

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu DP.2301.56.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.56.2017 na DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA STATYSTYCZNEGO wpłynęły następujące oferty Wykonawców: 1) StatSoft Polska sp.z.o.o. ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków z zaoferowaną kwotą netto za całość zamówienia 32000 zł podatek VAT 23%, wartość brutto za całość zamówienia 39 360 zł, udzielono gwarancji 12 miesięcy, termin płatności faktury 30 dni Termin składania ofert upłynął w dniu 07.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta które spełniła postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyła największą liczbą punktów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36
Kraków
30-110 Kraków
małopolskie
2017-11-09 10:35:42 wyświetl szczegóły
250

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu dydaktycznego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej" DP.2301.50.2017

Roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu dydaktycznego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej”, nr referencyjny DP.2301.50.2017.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2017-11-07 14:43:33 wyświetl szczegóły
251

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.56.2017

dostawa oprogramowania statystycznego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-07 10:49:09 wyświetl szczegóły
252

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz V postępowania DP.2301.45.2017

WYNIK POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.2.2017 na „dostawę materiałów eksploatacyjnych ( tuszy, tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych wpłynęły następujące oferty Wykonawców:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Intermedia Paweł Kędzierski
09-407 Płock ul. Spółdzielcza 17
09-407 Płock
mazowieckie
2017-11-06 09:38:24 wyświetl szczegóły
253

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz I,II,III, postepowania DP.2301.45.2017

Przedmiotem zamówienia w cz I, II i III jest dostawa materiałów promocyjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PROMOBAY Brzozowski Kamil sp.j.
ul. Słowiańska 55C, 61-664 Poznań
61-664 Poznań
wielkopolskie
2017-11-06 09:34:55 wyświetl szczegóły
254

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr postępowania DP.2301.49.2017)

SUKCESYWNA DOSTAWA PAMIĘCI PRZENOŚNYCH USB

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-10-27 12:19:50 wyświetl szczegóły
255

DP.2301.35.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont elewacji klubu WSPAK

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Sępioł
Kielce, ul. Łanowa 138
25-147 Kielce
świętokrzyskie
2017-10-19 13:36:18 wyświetl szczegóły
256

DP.2301.46.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (w tym filii w Piotrkowie Trybunalskim oraz Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
mazowieckie
2017-10-17 11:23:32 wyświetl szczegóły
257

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie projektu i budowę traktu światłowodowego relacji Kielce Świętokrzyska 21E-Kielce Świętokrzyska 15, nr referencyjny postępowania DP.2301.44.2017

Wykonanie projektu i budowa traktu światłowodowego relacji Kielce Świętokrzyska 21E- Kielce Świętokrzyska 15

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-10-16 13:17:41 wyświetl szczegóły
258

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.45.2017

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.45.2017 na „dostawę materiałów promocyjnych” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 16.10.2017 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-10-16 12:38:27 wyświetl szczegóły
259

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2301.49.2017

Sukcesywna dostawa pamięci przenośnych USB, nr sprawy : DP.2301.49.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-10-13 13:28:11 wyświetl szczegóły
260

DP.2301.35.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont elewacji klubu WSPAK

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Sępioł
Kielce, ul. Łanowa 138
25-147 Kielce
świętokrzyskie
2017-10-11 13:40:01 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka