Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2434

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
241

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu DP.2301.10.2017

Przedmiotem zamówienia: W części I Fotele biurowe – 12 szt. W części II Krzesło metalowe – 30 szt Tapczan- 10 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Emi Plus sp. Jawna Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski
20-474 Lublin ul. Mariana Smoluchowskiegoi 2
20-474 Lublin
lubelskie
2017-04-05 13:05:10 wyświetl szczegóły
242

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.8.2017 cz.1;cz.2;cz.3

1.Przedmiotem zamówienia była dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych dla UJK w Kielcach z podziałem na 4 części. - Część 1- Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej (ONIKS), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. - Część 2 - Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych dla Studenckiego Koła Naukowego Doradców Zawodowych SYNERGIA (SKN SYNERGIA), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ. - Część 3 - Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych do Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania w ramach „59 Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego” i konferencji „ Systemy ochrony praw człowieka”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 2b - Część 4- Dostawa ulotek dotyczących rekrutacji na studia w UJK, dla Biura Promocji i Informacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 2c 2.Wspólny Słownik Zamówień CPV. Przedmiot główny: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2017-04-04 12:40:23 wyświetl szczegóły
243

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.13.2017

1.Przedmiotem zamówienia było wykonanie i dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych oraz reklama w prasie dla UJK w Kielcach z podziałem na 2 części. - Część 1- Publikacja w gazecie codziennej ogłoszeń prasowych w formie dodatku reklamowo-informacyjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. - Część 2 - Wykonaniu papierowych teczek wraz z dystrybucją do szkół województwa świętokrzyskiego, wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne ; 79341000-9 – usługi reklamowe i marketingowe

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-03-30 12:11:20 wyświetl szczegóły
244

Informacja z otwarcia ofert- Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych DP.2301.8.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych dla UJK w Kielcach z podziałem na 4 części. - Część 1- Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych dla Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej (ONIKS), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. - Część 2 - Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych dla Studenckiego Koła Naukowego Doradców Zawodowych SYNERGIA (SKN SYNERGIA), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ. - Część 3 - Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych do Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania w ramach „59 Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego” i konferencji „ Systemy ochrony praw człowieka”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 2b - Część 4- Dostawa ulotek dotyczących rekrutacji na studia w UJK, dla Biura Promocji i Informacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 2c 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV. Przedmiot główny: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-03-22 08:20:55 wyświetl szczegóły
245

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części VI postępowania DP.2301.4.2017

przedmiotem zamówienia jest dostawa pendrivów

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marksoft Marek Kundera
Kielce
ul. Warszawska 25 A
25-512 Kielce
świętokrzyskie
2017-03-21 12:43:26 wyświetl szczegóły
246

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz II postepowania DP.2301.4.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
13p Grzegorz Kociumbas
ul. Kosmiczna 22
Wrocław
52-226 Wrocław
dolnośląskie
2017-03-21 12:38:11 wyświetl szczegóły
247

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I, IIII, IV, V, VII postępowania DP.2301.4.2017

Część I sprzęt komputerowy Dział Prawny Część III sprząt komputerowy mysz optyczna klawiatura zasilacz Część IV system operacyjny Część V zestaw naprawczy Część VII sprzet komputerowy

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33, Płock
09-407 Płock
mazowieckie
2017-03-21 12:36:44 wyświetl szczegóły
248

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Numer sprawy DP/2310/80/16.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu obsługi technicznej urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych KLIMA-STER mgr inż. Michał Korbiński
Tokarnia 27
26-060 Chęciny
świętokrzyskie
2017-03-21 09:47:20 wyświetl szczegóły
249

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.10.17

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.10.17 na „dostawę mebli ” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 17.03.2017 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-03-17 11:36:44 wyświetl szczegóły
250

Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy DP.2301.9.2017

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (rezerwacja, sprzedaż i dostarczenie) biletów lotniczych dla potrzeb Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-03-14 14:30:48 wyświetl szczegóły
251

Informacja o unieważnieniu postępowania dla DP.2301.6.2017 w części 1 i 2

Artykuły Informacyjne i promocyjne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-03-14 12:58:19 wyświetl szczegóły
252

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy DP/2310/80/16.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu obsługi technicznej urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych KLIMA-STER mgr inż. Michał Korbiński
Tokarnia 27
26-060 Chęciny
świętokrzyskie
2017-03-10 14:40:07 wyświetl szczegóły
253

Informacja o udzieleniu zamówienia DP.2301.3.2017

Sukcesywna dostawa papieru biurowego i wyrobów papierowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna
Kielce ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
świętokrzyskie
2017-03-08 12:50:02 wyświetl szczegóły
254

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu DP.2301.4.2017 cz VI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci zewnętrznej pendrive

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marksoft Marek Kundera
Kielce
ul. Warszawska 25 A
25-512 Kielce
świętokrzyskie
2017-03-06 13:11:56 wyświetl szczegóły
255

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.4.2017 cz II

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
13p Grzegorz Kociumbas
ul. Kosmiczna 22
Wrocław
52-226 Wrocław
dolnośląskie
2017-03-06 13:10:32 wyświetl szczegóły
256

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.4.2017 cz I , III, IV,V, VII

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33, Płock
09-407 Płock
mazowieckie
2017-03-06 13:09:16 wyświetl szczegóły
257

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT cz III DP.2301.4.2017

dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-02-27 12:09:23 wyświetl szczegóły
258

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2301.3.2017

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru biurowego i wyrobów papierowych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna
Kielce ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
świętokrzyskie
2017-02-22 14:33:37 wyświetl szczegóły
259

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.2.2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ( tuszy, tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych ( tuszy tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna
Kielce ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
świętokrzyskie
2017-02-21 13:11:05 wyświetl szczegóły
260

Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy DP.2301.3.2017

Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy DP.2301.3.2017 Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa papieru biurowego i wyrobów papierowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-02-17 12:46:29 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka