Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2549

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
221

DP.2301.48.2017, część 1 i 2. Informacja o wyborze.

Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych i uruchomienie kredytu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
mBank S.A.
Al. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce
świętokrzyskie
2017-12-01 12:28:14 wyświetl szczegóły
222

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr postępowania DP.2301.50.2017)

Nazwa nadana zamówieniu:Roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu dydaktycznego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej” DP.2301.50.2017 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej szkolnictwa wyższego pn. „Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej w Kielcach ul. Świętokrzyska”, wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, przyłączami, infrastrukturą techniczną i drogową, niezbędnym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiotu zamówienia, przedmiaru oraz pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego, pozwalających na użytkowanie obiektu. Podstawowe dane: Powierzchnia zabudowy: 1251,54 m2 Powierzchnia użytkowa: 5335,99 m2 Kubatura budynku: 27 349,00 m3 2.Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania, przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji technicznej tj. w: a) projekcie budowlanym b) projekcie wykonawczym c) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych d) przedmiarach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2017-12-01 09:27:29 wyświetl szczegóły
223

DP.2301.47.2017, część 6. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. mikrotom z płytą grzewczą i łaźnią wodną w zestawie, kriostat wolnostojący oraz pęseta grzewcza i narzędzia chirurgiczne – 1 zestaw.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
KAWA.SKA Sp. z o. o.
ul. Zaczarowanej Róży 1
05-540 Zalesie Górne
mazowieckie
2017-11-30 14:51:47 wyświetl szczegóły
224

DP.2301.47.2017, część 1. Informacja o wyniku postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. mikroskop biologiczny z wyposażeniem – 15 szt., mikroskop badawczy 15 stanowiskowy z kolorową kamerą oraz wyposażeniem – 1 zestaw.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PRECOPTIC Co. WOJCIECHOWSCY Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60
01-934 Warszawa
mazowieckie
2017-11-30 14:13:51 wyświetl szczegóły
225

DP.2301.47.2017, części: 7, 9, 10, 11. Informacja o unieważnieniu postępowania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z podziałem na części: 1) część 7 → termoblok – 1 szt. 2) część 9 → urządzenie umożliwiające obserwację komórek podczas hodowli – 1 szt. 3) część 10 → komora laminarna – 1 szt. 4) część 11 → inkubator do hodowli komórkowych z CO2 – 1 szt., wirówka + rotory – 1 kpl., łaźnia wodna – 1 szt., pipety – 1 zestaw.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-30 09:44:08 wyświetl szczegóły
226

DP.2301.51.201 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki mikroskopu skaningowego bliskich oddziaływań AFM/STM-UHV wraz z wyposażeniem dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
SPECS Surface Nano Analysis GmbH
Voltastrasse 5 13355 Berlin/Germany

2017-11-28 13:50:37 wyświetl szczegóły
227

DP.2301.50.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu dydaktycznego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej”.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2017-11-28 12:02:17 wyświetl szczegóły
228

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz IV, VI i VII postepowania DP.2301.45.2017

w części 6 informacyjna projektu pn. „Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach”. W części 7 Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11". Tablice w cz 6 i 7 Tablica winna zostać wykonana zgodnie z „Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” (http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie) oraz z „Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, aktualnych na dzień ich wykonania.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-28 11:43:58 wyświetl szczegóły
229

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz V postępowania DP.2301.45.2017

przedmiotem zamówienia była dostawa materiałów promocyjnych Zamówienie w cz.5 realizowana w ramach projektu „ W stroną rynku pracy” nr POWR.03.01.00-00-B098/15 realizowanego przez Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach i będzie finansowane ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Intermedia Paweł Kędzierski
09-407 Płock ul. Spółdzielcza 17
09-407 Płock
mazowieckie
2017-11-28 11:41:46 wyświetl szczegóły
230

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I, II, III postępowania DP.2301.45.2017

Część I Biuro Promocji i Informacji Część II Erasmus Część III Proces Rekrutacyjny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PROMOBAY Brzozowski Kamaj sp.j.
ul. Słowiańska 55C, Poznań
61-664 Poznań
wielkopolskie
2017-11-28 11:39:49 wyświetl szczegóły
231

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz III DP.2301.58.2017

cz III dostawa do instytutu dziennikarstwa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-24 11:24:08 wyświetl szczegóły
232

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz V, IX postepowania DP.2301.59.2017

Część 5 Krawatowy mikrofon przewodowy Część 9 Laptop z wyposażeniem 2 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-24 10:35:29 wyświetl szczegóły
233

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz IV, VI, VIII, IX DP.2302.58.2017

Część 4 Dyktafon i odtwarzacz urządzenie do udźwiękowienia budynków UJK Część 6 Laptop 2 w 1 Część 8 Pendrive 128 GB Część 10 karty SDHC 2 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-24 10:33:32 wyświetl szczegóły
234

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz I, II, VII, postępowania DP.2301.58.2017

Część 1 oprogramowanie Część 2 Laptop z oprogramowaniem Część 7 Pendrive 32 GB

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marksoft Marek Kundera
Kielce
ul. Warszawska 25 A
25-512 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-24 10:29:06 wyświetl szczegóły
235

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Wymiana popękanych posadzek - DP.2301.52.2017

Wymiana popękanych posadzek DP.2301.52.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-24 10:23:52 wyświetl szczegóły
236

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz I, III i IV DP.2301.59.2017

dostawa kalendarzy w cz I w III i IV dostawa rollupów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-22 13:50:06 wyświetl szczegóły
237

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz V i VI postępowania DP.2301.59.2017

w części 5 informacyjna projektu pn. „Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach”. W części 6 Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11". Tablice w cz 6 i 7 Tablica winna zostać wykonana zgodnie z „Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” (http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie) oraz z „Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, aktualnych na dzień ich wykonania.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
WIKAM Sławomir Wiewióra
Kielce ul. Planty 4
25-502 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-22 13:47:38 wyświetl szczegóły
238

OGłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz II postepowania DP.2301.59.2017

dostawa pendrivów do Biura Promocji i Informacji UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PROMOBAY Brzozowski Kamil sp.j.
ul. Słowiańska 55C, 61-664 Poznań
61-664 Poznań
wielkopolskie
2017-11-22 13:42:03 wyświetl szczegóły
239

DP.2301.51.2017 Informacja z otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mikroskopu skaningowego bliskich oddziaływań AFM/STM-UHV z wyposażeniem dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
SPECS Surface Nano Analysis GmbH
Voltastrasse 5 13355 Berlin/Germany

2017-11-21 15:57:56 wyświetl szczegóły
240

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.38.2017

1.Przedmiotem zamówienia było: 1) Przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta wskazanych Podsystemów, do końca roku 2020. 2) Wdrożenie rozwiązań zastępczych dla wskazanych Podsystemów wraz z gwarancją i wsparciem producenta do końca roku 2020. 3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej konfigurację, procedury (między innymi: dostępu, konfiguracji, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania z nich danych) hasła itp. nowych podsystemów. 4) Gwarancja i wsparcie techniczne wykonawcy na System do końca roku 2020. 5) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń .

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
QUMAK S.A.
AL. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
mazowieckie
2017-11-20 11:43:58 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka