Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2439

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
221

Informacja z otwarcia ofert. Numer referencyjny DP.2301.23.2017

Dostawa sprzętu komputerowego: Część 1 Pendrive – 2 szt Część 2 Dysk twardy 1 szt Część 3 Dysk do notebooka 2 szt Część 4 Laptop 1 szt Część 5 Laptop 1 szt Część 6 komputer przenośny 1 komplet Część 7 dysk do komputera 2 szt Część 8 Serwer plików 1 szt Część 9 dysk twardy do komputera 1 szt Część 10 dysk twardy do serwera 4 szt Część 11 Pendrive 16 GB – 6 szt Część 12 Oprogramowanie biurowe 1 szt. Monitor LCD 1 szt, Monitor 1 szt, UPS

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-06-08 14:43:10 wyświetl szczegóły
222

Informacja z otwarcia ofert, nr referencyjny sprawy DP.2301.18.2017

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach UJK w Kielcach o łącznej powierzchni 66.031,67m2. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2017-06-07 14:39:08 wyświetl szczegóły
223

DP.2301.21.2017. Informacja z otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konsultacji i współpracy przy dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb społeczno – gospodarczych poprzez ich modyfikację z uwzględnieniem praktycznego wymiaru kształcenia na wybranych kierunkach realizowanych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z podziałem na części. Współpraca nawiązana zostaje w ramach zadania Uniwersytetu pt. „Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna” POWR.03.01.00-00-N112/16 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-06-05 16:46:53 wyświetl szczegóły
224

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.7.2017

Roboty budowlane w budynku Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. DP.2301.7.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-06-05 11:56:21 wyświetl szczegóły
225

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.13.2017

1.Przedmiotem zamówienia było wykonanie i dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych oraz reklama w prasie dla UJK w Kielcach z podziałem na 2 części. - Część 1- Publikacja w gazecie codziennej ogłoszeń prasowych w formie dodatku reklamowo-informacyjnego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. - Część 2 - Wykonaniu papierowych teczek wraz z dystrybucją do szkół województwa świętokrzyskiego, wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne ; 79341000-9 – usługi reklamowe i marketingowe

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2017-05-31 14:00:59 wyświetl szczegóły
226

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.22.2017

Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
GENERALI T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
Warszawa
02-676 Warszawa
mazowieckie
2017-05-26 13:43:11 wyświetl szczegóły
227

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.22.2017

Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-05-25 15:02:18 wyświetl szczegóły
228

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.19.2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, numer referencyjny: DP.2301.19.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-05-17 16:36:34 wyświetl szczegóły
229

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.17.2017

postępowania na dostawę zasilacza UPS wraz z pracami instalacyjnymi związanymi z montażem i przystosowaniem instalacji elektrycznej do zasilania urządzenia w budynku BG UJK w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-05-16 14:42:25 wyświetl szczegóły
230

DP.2301.16.2017. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa rekrutacyjna dla Kierunku Lekarskiego prowadzonego w języku angielskim na rok akademicki 2017/2018 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rekrutacja dotyczyć będzie studentów na 6 – letni program studiów na kierunku lekarskim studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim. W toku kształcenia obowiązywać będzie realizacja programu zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego z dnia 9 maja 2012r., (Dziennik Ustaw Poz. 631) z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016r. i 17 listopada 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dziennik Ustaw Poz. 1908). 2) usługa rekrutacyjna ma być połączona z opieką socjalno-menadżerską w toku studiów nad zrekrutowanymi studentami pierwszego roku na kierunek lekarski studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TOLLES CONSULTING Adam Kiełpiński
Oś. Piastowskie 4/4
62-200 Gniezno
wielkopolskie
2017-05-15 15:31:21 wyświetl szczegóły
231

DP.2301.16.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa rekrutacyjna dla Kierunku Lekarskiego prowadzonego w języku angielskim na rok akademicki 2017/2018 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rekrutacja dotyczyć będzie studentów na 6 – letni program studiów na kierunku lekarskim studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim. W toku kształcenia obowiązywać będzie realizacja programu zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego z dnia 9 maja 2012r., (Dziennik Ustaw Poz. 631) z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016r. i 17 listopada 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dziennik Ustaw Poz. 1908). 2) usługa rekrutacyjna ma być połączona z opieką socjalno-menadżerską w toku studiów nad zrekrutowanymi studentami pierwszego roku na kierunek lekarski studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TOLLES CONSULTING Adam Kiełpiński
Oś. Piastowskie 4/4
62-200 Gniezno
wielkopolskie
2017-05-12 11:53:52 wyświetl szczegóły
232

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz III, IV i V postępowania DP.2301.14.2017

przedmiodem zamówienia jest dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-05-11 10:30:20 wyświetl szczegóły
233

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I, II, VI. VII i VII postępowania DP.2301.14.2017

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex
Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-05-11 10:27:28 wyświetl szczegóły
234

Informacja z otwarcia ofert, nr referencyjny sprawy DP.2301.19.2017

Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2017-05-08 14:02:01 wyświetl szczegóły
235

DP.2301.15.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-dotyczy wszystkich części.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konsultacji i współpracy przy dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb społeczno – gospodarczych poprzez ich modyfikację z uwzględnieniem praktycznego wymiaru kształcenia na wybranych kierunkach realizowanych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z podziałem na części.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-05-06 15:39:02 wyświetl szczegóły
236

Informacja z otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konsultacji i współpracy przy dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb społeczno – gospodarczych poprzez ich modyfikację z uwzględnieniem praktycznego wymiaru kształcenia na wybranych kierunkach realizowanych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-04-27 13:20:07 wyświetl szczegóły
237

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. III, IV i V postępowania DP.2301.14.2017

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-04-27 09:10:19 wyświetl szczegóły
238

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I, II, VI, VII i VIII postępowania DP.2301.14.2017

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-04-27 09:07:24 wyświetl szczegóły
239

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1,2 i 3 postępowania DP.2301.8.2017

Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Studio Reklamy Kreatyw Marcin Hauer
ul. Kalinowa 38 Kielce
25-148 Kielce
świętokrzyskie
2017-04-26 14:16:59 wyświetl szczegóły
240

Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy DP.2301.16.2017.

Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa rekrutacyjna dla Kierunku Lekarskiego prowadzonego w języku angielskim na rok akademicki 2017/2018 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rekrutacja dotyczyć będzie studentów na 6 – letni program studiów na kierunku lekarskim studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim. W toku kształcenia obowiązywać będzie realizacja programu zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego z dnia 9 maja 2012r., (Dziennik Ustaw Poz. 631) z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016r. i 17 listopada 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dziennik Ustaw Poz. 1908). 2) usługa rekrutacyjna ma być połączona z opieką socjalno-menadżerską w toku studiów nad zrekrutowanymi studentami pierwszego roku na kierunek lekarski studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-04-21 13:07:28 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka