Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2608

Strona: pierwsze ||<< 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
2181

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części V, VII, VIII. Numer sprawy DP/2310/239/11.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Laboratorium Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj.: 1. część V – generator wodoru UHP do chromatografów gazowych – 2 szt., generator azotu UHP do chromatografów gazowych – 2 szt., generator powietrza UHP do chromatografów gazowych – 2 szt. 2. część VII – piec do atmosfery beztlenowej wraz z wyposażeniem – 1 szt. 3. część VIII – stacja uzdatniania wody – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk
ul. J. Kasprowicza 9/2
43-300 Bielsko Biała
śląskie
2012-02-17 12:40:33 wyświetl szczegóły
2182

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IX. Numer sprawy DP/2310/239/11.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Laboratorium Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj. reaktora laboratoryjnego UV ze średniociśnieniową lampą rtęciową i z niskociśnieniową lampą rtęciową – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
KENDROLAB Sp. z o. o.
ul. Ciesielska 18
04-653 Warszawa
mazowieckie
2012-02-17 12:30:29 wyświetl szczegóły
2183

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP/2310/31/12

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Zakwaterowanie i wyżywienie grupy studentów w Bukowinie Tatrzańskiej lub miejscowości oddalonej nie więcej niż 7 km od Bukowiny Tatrzańskiej” W dniu 09.02.2012 r. zostały złożone następujące oferty. 1.Fogra Travel Biuro Podróży Ul. Pawia 12 31-154 Kraków Z ceną brutto: 190,00 zł 2. Fogra Travel Biuro Podróży Ul. Pawia 12 31-154 Kraków Z ceną brutto: 230,00 zł 3.Biuro Turystyki i Zakwaterowań KAMI Grażyna Skadłubowicz Ul. Pańska 7/2 25-811 Kielce Z cena brutto: 151,20 zł 4.Poltur Polska Sp. z o.o. 65-783 Zielona Góra Ul. Prosta 53 Z ceną brutto: 130,00 zł Z powyższego postępowania odrzucono oferty firm: 1Fogra Travel Biuro Podróży, ul. Pawia 12, 31-154 Kraków, Ponieważ w świetle art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 treść oferty jest niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca w ww. postępowaniu złożył 2 oferty co jest niezgodne z zapisem art. 82 ust.1 tj. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, oraz z zapisem w SIWZ punkt XVI (opis sposobu przygotowania oferty)- „każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę”. 2. Biuro Turystyki i Zakwaterowań KAMI Grażyna Skadłubowicz Ul. Pańska 7/2, 25-811 Kielce Ponieważ Wykonawca nie dostarczył wyjaśnień w wyznaczonym terminie w związku z czym w oparciu o art. 24. Ust.2 pkt. 4 Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z zapisem art. 87 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający prosił o wyjaśnienia w świetle jakich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca zastosował 8% stawkę podatku VAT. W ww. postępowaniu spośród ofert nieodrzuconych wybrano ofertę nr 4 złożoną przez: Poltur Polska Sp. z o.o. 65-783 Zielona Góra Ul. Prosta 53 Z ceną brutto: 130,00 zł Uzasadnienie wyboru : Oferta zgodna z ustawą Pzp, jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów-100 pkt za jedyne kryterium wyboru ofert przyjęte w tym postępowaniu. Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą to 21.02.2012 r. Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Poltur Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 53
Zielona Góra
65-783 Zielona Góra
lubuskie
2012-02-16 14:44:24 wyświetl szczegóły
2184

informacja o zawarciu umowy (DP/2310/2/12)

zorganizowanie pobytu uczestników warsztatów w ramach projektu grantPROGRES Umowę zawarto w dniu 10.02.2012r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Biuro Usług Socjalnych i Turystycznych Busferie Edyta Rabiej and Jan Tarnawski Sp. j.
ul. Duża 7
25-308 Kielce
świętokrzyskie
2012-02-16 11:00:58 wyświetl szczegóły
2185

informacja o zawarciu umowy (DP/2310/223/11)

dostawa wyposażenia do laboratoriów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego umowę zawarto w dniu 14.02.2012r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
EDUKA -FRSK Sp. z o.o.
ul. Jelonka 4
Lesznowola
05-506 Lesznowola
mazowieckie
2012-02-15 07:47:30 wyświetl szczegóły
2186

O wyniku postępowania Dp/2310/5/12

Zakup ksiażek wraz z dostawą

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"Kodeks 2002" Sp. z o.o.
Lipniki97
Białe Błota
86-005 Białe Błota
kujawsko-pomorskie
2012-02-14 09:58:55 wyświetl szczegóły
2187

Informacja o zawarciu umowy, postępowanie DP/2310/8/12

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 51 godzin specjalistycznego kursu języka angielskiego dla doktorantów w ramach realizowanego projektu pn. Stypendia naukowe dla doktorantów kierunków istotnych dla rozwoju regionu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Szkoła Doskonalenia Języka Angielskiego The Guides
Kielce
ul. Słowackiego 12
25-365 Kielce
świętokrzyskie
2012-02-13 10:33:47 wyświetl szczegóły
2188

Informacja o zawarciu umowy, postępowanie DP/2310/7/12 cz. IV

Wykonanie reklamy wielkoformatowej i dostawa materiałów promocyjnych dla Uczelni, cz. IV zamówienia - wykonanie i dostawa roll-upów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
EVER GROUP Sp. z o.o.
ul. Wolności 40/25
41-500 Chorzów
śląskie
2012-02-13 08:57:52 wyświetl szczegóły
2189

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie DP/2310/13/11

dostawa lodówek i zamrażarek

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk
ul. J. Kasprowicza 9/2
43-300 Bielsko Biała
śląskie
2012-02-09 14:51:22 wyświetl szczegóły
2190

informacja o zawarciu umowy (DP/2310/228/11)

organizacja obozów zimowych dla studentów umowę zawarto w dniu 7.02.2012r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Helena Sztokfisz
ul. Tadeusza Kościuszki 179
34-530 Bukowina Tatrzańska
małopolskie
2012-02-08 09:46:26 wyświetl szczegóły
2191

informacja o zawarciu umowy (DP/2310/228/11)

organizacja obozów zimowych dla studentów umowę zawarto w dniu 7.02.2012r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Anna Taras
ul. Tadeusza Kościuszki 156
34-530 Bukowina Tatrzańska
małopolskie
2012-02-08 09:45:34 wyświetl szczegóły
2192

informacja o zawarciu umowy (DP/2310/228/11)

organizacja obozów zimowych dla studentów umowę zawarto w dniu 7.02.2012r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Stanisław Migiel
ul. Tadeusza Kościuszki 37
34-530 Bukowina Tatrzańska
małopolskie
2012-02-08 09:44:51 wyświetl szczegóły
2193

informacja o zawarciu umowy (DP/2310/228/11)

organizacja obozów zimowych dla studentów umowę zawarto w dniu 7.02.2012r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Maria Kramarz
ul. Tadeusza Kościuszki 30
34-530 Bukowina Tatrzańska
małopolskie
2012-02-08 09:43:40 wyświetl szczegóły
2194

informacja o zawarciu umowy (DP/2310/228/11)

organizacja obozów zimowych dla studentów umowę zawarto w dniu 7.02.2012r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Dorota Sztokfisz
ul. Tadeusza Kościuszki 176
34-530 Bukowina Tatrzańska
małopolskie
2012-02-08 09:41:45 wyświetl szczegóły
2195

informacja o uniewaznieniu postępowania DP/2310/190/11

dostawa specjalistycznego sprzętu dla Instytutu sztuk Pięknych

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2012-02-04 10:04:07 wyświetl szczegóły
2196

informacja o zawarciu umowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sal 405, 406, 407 w Instytucie Matematyki Umowę zawarto w dniu 3.02.2012r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "IKAR"
Widełki 38A
Daleszyce
26-021 Daleszyce
świętokrzyskie
2012-02-03 13:14:39 wyświetl szczegóły
2197

informacja o zawarciu umowy DP/2310/196/11

Dostawa materiałów malarskich

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe "ELTOR"
Kielce, ul. Górna 20
25-415 Kielce
świętokrzyskie
2012-02-01 08:48:57 wyświetl szczegóły
2198

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie DP/2310/8/12

Przeprowadzenie specjalistycznego kursu języka angielskiego dla doktorantów w ramach realizowanego projektu pn. Stypendia naukowe dla doktorantów kierunków istotnych dla rozwoju regionu.”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Szkoła Doskonalenia Języka Angielskiego The Guides
ul. Słowackiego 12
25-365 Kielce
świętokrzyskie
2012-01-31 13:59:59 wyświetl szczegóły
2199

OZU DP/2310/4/12

Dojazd nauczycieli na seminarium roczne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Bujak Sławomir
Trzęsówka 12
36-106 Trzęsówka
podkarpackie
2012-01-30 13:16:07 wyświetl szczegóły
2200

Informacja o zawarciu umowy, postępowanie DP/2310/7/12 cz. I i II

Wykonanie reklamy wielkoformatowej wraz z ekspozycją i obsługą cz. I i II.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Systemy Informacji Wizualnej "GRAF"
ul. Podlasie 4
25-108 Kielce
świętokrzyskie
2012-01-30 08:49:44 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka