Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2414

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
201

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.22.2017

Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
GENERALI T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
Warszawa
02-676 Warszawa
mazowieckie
2017-05-26 13:43:11 wyświetl szczegóły
202

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.22.2017

Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-05-25 15:02:18 wyświetl szczegóły
203

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.19.2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, numer referencyjny: DP.2301.19.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-05-17 16:36:34 wyświetl szczegóły
204

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.17.2017

postępowania na dostawę zasilacza UPS wraz z pracami instalacyjnymi związanymi z montażem i przystosowaniem instalacji elektrycznej do zasilania urządzenia w budynku BG UJK w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-05-16 14:42:25 wyświetl szczegóły
205

DP.2301.16.2017. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa rekrutacyjna dla Kierunku Lekarskiego prowadzonego w języku angielskim na rok akademicki 2017/2018 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rekrutacja dotyczyć będzie studentów na 6 – letni program studiów na kierunku lekarskim studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim. W toku kształcenia obowiązywać będzie realizacja programu zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego z dnia 9 maja 2012r., (Dziennik Ustaw Poz. 631) z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016r. i 17 listopada 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dziennik Ustaw Poz. 1908). 2) usługa rekrutacyjna ma być połączona z opieką socjalno-menadżerską w toku studiów nad zrekrutowanymi studentami pierwszego roku na kierunek lekarski studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TOLLES CONSULTING Adam Kiełpiński
Oś. Piastowskie 4/4
62-200 Gniezno
wielkopolskie
2017-05-15 15:31:21 wyświetl szczegóły
206

DP.2301.16.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa rekrutacyjna dla Kierunku Lekarskiego prowadzonego w języku angielskim na rok akademicki 2017/2018 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rekrutacja dotyczyć będzie studentów na 6 – letni program studiów na kierunku lekarskim studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim. W toku kształcenia obowiązywać będzie realizacja programu zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego z dnia 9 maja 2012r., (Dziennik Ustaw Poz. 631) z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016r. i 17 listopada 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dziennik Ustaw Poz. 1908). 2) usługa rekrutacyjna ma być połączona z opieką socjalno-menadżerską w toku studiów nad zrekrutowanymi studentami pierwszego roku na kierunek lekarski studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TOLLES CONSULTING Adam Kiełpiński
Oś. Piastowskie 4/4
62-200 Gniezno
wielkopolskie
2017-05-12 11:53:52 wyświetl szczegóły
207

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz III, IV i V postępowania DP.2301.14.2017

przedmiodem zamówienia jest dostawa sprzetu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-05-11 10:30:20 wyświetl szczegóły
208

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I, II, VI. VII i VII postępowania DP.2301.14.2017

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex
Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-05-11 10:27:28 wyświetl szczegóły
209

Informacja z otwarcia ofert, nr referencyjny sprawy DP.2301.19.2017

Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2017-05-08 14:02:01 wyświetl szczegóły
210

DP.2301.15.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-dotyczy wszystkich części.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konsultacji i współpracy przy dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb społeczno – gospodarczych poprzez ich modyfikację z uwzględnieniem praktycznego wymiaru kształcenia na wybranych kierunkach realizowanych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z podziałem na części.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-05-06 15:39:02 wyświetl szczegóły
211

Informacja z otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konsultacji i współpracy przy dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb społeczno – gospodarczych poprzez ich modyfikację z uwzględnieniem praktycznego wymiaru kształcenia na wybranych kierunkach realizowanych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-04-27 13:20:07 wyświetl szczegóły
212

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. III, IV i V postępowania DP.2301.14.2017

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-04-27 09:10:19 wyświetl szczegóły
213

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I, II, VI, VII i VIII postępowania DP.2301.14.2017

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-04-27 09:07:24 wyświetl szczegóły
214

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1,2 i 3 postępowania DP.2301.8.2017

Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Studio Reklamy Kreatyw Marcin Hauer
ul. Kalinowa 38 Kielce
25-148 Kielce
świętokrzyskie
2017-04-26 14:16:59 wyświetl szczegóły
215

Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy DP.2301.16.2017.

Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa rekrutacyjna dla Kierunku Lekarskiego prowadzonego w języku angielskim na rok akademicki 2017/2018 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rekrutacja dotyczyć będzie studentów na 6 – letni program studiów na kierunku lekarskim studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim. W toku kształcenia obowiązywać będzie realizacja programu zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego z dnia 9 maja 2012r., (Dziennik Ustaw Poz. 631) z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 2016r. i 17 listopada 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dziennik Ustaw Poz. 1908). 2) usługa rekrutacyjna ma być połączona z opieką socjalno-menadżerską w toku studiów nad zrekrutowanymi studentami pierwszego roku na kierunek lekarski studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-04-21 13:07:28 wyświetl szczegóły
216

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz I i II postepowania DP.2301.10.2017

Przedmiotem zamówienia: W części I Fotele biurowe – 12 szt. W części II Krzesło metalowe – 30 szt Tapczan- 10 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Emi Plus sp. Jawna Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski
20-474 Lublin ul. Mariana Smoluchowskiegoi 2
20-474 Lublin
lubelskie
2017-04-21 11:23:49 wyświetl szczegóły
217

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Numer sprawy DP.2301.9.2017

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (rezerwacja, sprzedaż i dostarczenie) biletów lotniczych dla potrzeb Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 26
25-301 Kielce
świętokrzyskie
2017-04-14 09:31:22 wyświetl szczegóły
218

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.13.2017 część 1 i 2

Artykuły informacyjne i promocyjne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2017-04-14 07:58:25 wyświetl szczegóły
219

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.14.2017

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.14.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 13.04.2017 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-04-13 11:56:18 wyświetl szczegóły
220

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy DP.2301.9.2017

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (rezerwacja, sprzedaż i dostarczenie) biletów lotniczych dla potrzeb Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 26
25-301 Kielce
świętokrzyskie
2017-04-07 15:27:19 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka