dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK

 

Dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Po ukończeniu studiów podjęła pracę na stanowisku asystenta w Politechnice Świętokrzyskiej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 2012 r. na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Od 1999 r. zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK).

W 2005 r. wybrana została na stanowisko prodziekana do spraw ogólnych i finansowych Wydziału Zarządzania i Administracji UJK na kadencję 2005-2008, w roku 2008 społeczność akademicka Wydziału powierzyła jej pełnienie tej funkcji na kolejną kadencję 2008-2012. Od 2000 r. jest członkiem Rady Wydziału Zarządzania i Administracji, a od 2008 r. członkiem Senatu UJK, a od października 2012 r. przewodniczącą Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się na mikro i makroekonomią oraz finansach przedsiębiorstw i finansach publiczne.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka