STATISTICA

Materiały do pobrania zamieszczone na stronie dostępne są na licencji:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).

Graficzna prezentacja danych w programie STATISTICA »   

Dr Wojciech Majkowski: Tworzenie wykresów słupkowych/kolumnowych (poziom podstawowy) - tutorial

Zobacz »   

Tworzenie wykresów