Literatura

Lista publikacji na temat Open Access »   

"Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady."

Zobacz »   

"Przewodnik po otwartej nauce."

Zobacz »   

"Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne."

Zobacz »   

"Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne."

Zobacz »   

"Wolne licencje w nauce. Instrukcja"

Zobacz »   

"Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca."

Zobacz »   

"Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka"

Zobacz »   

"Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych"

Zobacz »   

"Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego: Informator dla polskich wydawców uczelnianych"

Zobacz »   

"Otwarta nauka: czyli dobre praktyki uczonych"

Zobacz »   

"Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących."

Zobacz »