"Przegląd Naukowy UJK w Kielcach" - ISSN: 2392-070X


Oddajemy do Państwa rąk „Przegląd Naukowy UJK w Kielcach”, w którym zamieszczone zostały informacje o wybranych, najważniejszych wydarzeniach naukowych mających miejsce na naszym Uniwersytecie w roku akademickim 2012/2013. Poza tym w wydawnictwie czytelnicy znajdą atrakcyjnie zaprezentowany materiał statystyczny ilustrujący aktywność naukową pracowników, dane przedstawione zostały w postaci zestawień tabelarycznych i kolorowych wykresów. W numerze pierwszym będzie można znaleźć obszerną część z informacjami na temat potencjału naukowego poszczególnych Wydziałów. W „Przeglądzie” zamieszczono i innego rodzaju materiały, m.in. wywiady z dwoma osobami, które należą do grona pracowników wyróżniających się na polu naukowym (z chirurgiem-onkologiem prof. Stanisławem Głuszkiem i kierownikiem największego grantu naukowego realizowanego na uczelni, biologiem prof. Anną Lankoff). Treść wzbogacają wybrane dzieła pracowników Instytutu Sztuk Pięknych. Kolejny numer „Przeglądu” zostanie przygotowany na początku następnego roku akademickiego. Za stronę redakcyjną wydawnictwa odpowiada uczelniany Dział Nauki.
Życzę przyjemnej lektury, jednocześnie liczę na to, że informacje zamieszczone w „Przeglądzie” będą stanowiły wartościowy materiał, którego analiza przyczyni się do jeszcze większej aktywności naukowej naszego środowiska akademickiego.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Marek Przeniosło

"Przegląd Naukowy UJK w Kielcach" - ISSN: 2392-070X , nr 1, 30 września 2013 r. »   

Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer „Przeglądu Naukowego UJK w Kielcach”. Podobnie jak w numerze pierwszym, znajdują się w nim informacje o najważniejszych wydarzeniach naukowych na naszej uczelni w mijającym roku. W treści umieściliśmy liczne zestawienia statystyczne ilustrujące aktywność naukową kadry akademickiej oraz materiały na temat wybranych obszarów zainteresowań badawczych pracowników. Pewnym novum jest zamieszczenie w „Przeglądzie” tekstów przygotowanych przez ekspertów – osoby zawodowo związane z krajowymi strukturami zajmującymi się finansowaniem projektów badawczych, a także przygotowywaniem rozwiązań ułatwiających ocenę dokonań naukowych. Czytelników z pewnością zainteresuje wywiad, jaki „Przeglądowi” udzielił podsekretarz stanu w MNiSW prof. dr hab. Włodzisław Duch. Niewątpliwie wzbogaceniem numeru są dwa teksty przygotowane przez przedstawicieli władz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dotyczą one zabiegów mających na celu wzmocnienie obecności naszego regionu w strukturach unijnych, a także kwestii funduszy europejskich, które za pośrednictwem samorządu mogą być wykorzystane przez środowiska naukowe, w tym nasz Uniwersytet. Za stronę redakcyjną wydawnictwa odpowiada uczelniany Dział Nauki.
Życzę Państwu miłej i pożytecznej lektury.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Marek Przeniosło

"Przegląd Naukowy UJK w Kielcach" - ISSN: 2392-070X, nr 2, 15 grudnia 2014 r. »   

Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer „Przeglądu Naukowego UJK w Kielcach”. Życzymy Państwu miłej i pożytecznej lektury.Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

"Przegląd Naukowy UJK w Kielcach" - ISSN: 2392-070X, nr 3, 28 maja 2016 r. »