Nowoczesne technologie

Zastosowanie w uniwersyteckich badaniach naukowych

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, mediów cyfrowych, multimedialnych aplikacji komputerowych, systemów informatycznych czy internetowych baz danych w szeroko pojętej sferze funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, umożliwia ich zastosowanie również w uniwersyteckich badaniach naukowych.

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych, specjalistów czy ekspertów, którzy przy realizacji badań naukowych wykorzystują nowatorskie technologie czy pionierskie metody badawcze.

Zachęcamy pracowników naukowych, specjalistów i ekspertów do wzajemnej wymiany myśli i doświadczeń, w celu otwierania nowych perspektyw w nauce.

Dział Nauki będzie wspierał podejmowanie tego typu innowacyjnych inicjatyw poprzez współorganizowanie cyklicznych konferencji, sesji, seminariów, wykładów, warsztatów czy paneli dyskusyjnych.

Idea


Dr Wojciech Majkowski
tel. 48 41 349 73 11
e-mail: wojciech.majkowski@ujk.edu.pl

Kontakt