HORYZONT 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji
Filar - Doskonała baza naukowa (Excellent science)

Poniżej wskazujemy linki do strony internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Na stronach KPK można zapoznać się z informacjami ogólnymi, programami prac, aktualnościami oraz z ogłaszanymi konkursami na finansowanie projektów badawczych.

Doskonała baza naukowa (Excellent science)


Zobacz - Europejska Rada ds. Badań Naukowych – ERC (European Research Council)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze, projekty interdyscyplinarne, pionierskie badania o wysokim ryzyku naukowym, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Program skierowany do indywidualnych naukowców.

Zobacz - Przyszłe i powstające technologie – FET (Future and Emerging Technologies)

Program wspiera poszukiwanie nowych możliwości rozwoju technologicznego, finansuje interdyscyplinarne projekty z różnych obszarów zaawansowanej inżynierii tak, by badane nowatorskie rozwiązania można było wdrożyć, tworząc nowe technologie.

Zobacz - Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA (Marie Skłodowska-Curie actions)

Program wspiera badania naukowe i wymianę wiedzy, współpracę sektorów akademickiego z pozaakademickim, tworzenie atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia; skierowany do wszystkich instytucji (w tym przedsiębiorstw) działających w obszarze badań i innowacji oraz indywidualnych naukowców z UE i krajów trzecich.

Zobacz - Infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury (European Research Infrastructures, including e-Infrastructures)

Projektowanie i budowa nowych infrastruktur, jak najlepsze wykorzystanie laboratoriów, obserwatoriów, banków danych, specjalistycznych archiwów, bibliotek, zbiorów, statków i samolotów badawczych, e-infrastruktury itp. w Europie.