HORYZONT 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji
Dodatkowe cele szczegółowe

Poniżej wskazujemy linki do strony internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Na stronach KPK można zapoznać się z informacjami ogólnymi, programami prac, aktualnościami oraz z ogłaszanymi konkursami na finansowanie projektów badawczych.

Dodatkowe cele szczegółowe


Zobacz - Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation)

Głównym celem jest jak najlepsze wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości. Inicjatywa przeznaczona dla: uniwersytetów i instytucji badawczych w słabiej rozwiniętych regionach Europy.

Zobacz - Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society)

Celem programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością.