Wykaz czasopism punktowanych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Zobacz »   

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część A - zobacz »   

Część B - zobacz »   

Część C - zobacz »   

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Zobacz »   

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Zobacz »   

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zobacz »   

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Zobacz »   

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zobacz »   

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Zobacz »   

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW z dnia 20 grudnia 2012 r.

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW (listy A, B i C) z dnia 20 grudnia 2012 r. »   

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW z dnia 17 września 2012 r.

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW (listy A, B i C) z dnia 17 września 2012 r. »   

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW - baza Index Copernicus International

Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW (listy A, B i C) z dnia 17 września 2012 r. z bazy Index Copernicus International »   

Wyszukiwarka czasopism A R I A N T A

Wyszukiwarka A R I A N T A naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych »   

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW z dnia 25 czerwca 2010 r.

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW (listy A, B i C) z dnia 25 czerwca 2010 r. »   

Komunikat nr 16/2009 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism naukowych polskich i zagranicznych, nieposiadających IF (impact factor), wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.

Uzupełnienie wykazu czasopism punktowanych MNiSW z dnia 16 lipca 2009 r. »   

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW z dnia 18 czerwca 2009 r.

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW (listy A, B i C) z dnia 18 czerwca 2009 r. »   

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNiSW (listy A, B i C) z dnia 26 sierpnia 2008 r. »   

Wyszukiwarka czasopism z bazy Journal Citation Reports - Thomson Reuters

Wyszukiwarka czasopism z bazy Journal Citation Reports - JCR »   

Wyszukiwarka czasopism z bazy European Reference Index for the Humanities - European Science Fundation

Wyszukiwarka czasopism European Reference Index for the Humanities - ERICH »   

Wyszukiwarka czasopism z bazy Master Journal List - Thomson Reuters

Wyszukiwarka czasopism z bazy Master Journal List - MJL »   

Wyszukiwarka czasopism z bazy The SCImago Journal & Country Rank

Portal The SCImago Journal & Country Rank - SCimago umożliwia porównywanie czasopism pod względem liczby cytowań, indeksu Hirsha (h-index), ilości publikowanych artykułów w oparciu o bazę SCOPUS »