Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w drugim naborze konkursowym na realizację prac przedwdrożeniowych!

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w drugim naborze konkursowym na realizację prac przedwdrożeniowych.

Do dofinansowania rekomendowano 7 projektów złożonych przez zespoły Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego:

  • 2/NAB2/II+/2017 „Realizacja ogniw do generatorów dużej mocy z wykorzystaniem materiałów inteligentnych”, dr inż. Lucjan Kozielski
  • 4/NAB2/II+/2017 „Opracowanie pilotażowych wyników badań nowej, opatentowanej metody wysokorozdzielczego mapowania dezorientacji materiałów monokrystalicznych”, mgr inż. Robert Albrecht
  • 5/NAB2/II+/2017 „Opracowanie selektywnej metody otrzymywania (-)-CBD w czystej postaci”, mgr inż. Jacek Mularski
  • 6/NAB2/II+/2017 „Środowisko rehabilitacyjne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz rozszerzonej rzeczywistości”, dr Grzegorz Machnik
  • 7/NAB2/II+/2017 „Wytworzenie materiałów i cienkich warstw ferroelektrycznych na bazie ceramiki BLT4 oraz wytworzenie kompozytów polimerowo-ceramicznych.”, dr hab. Małgorzata Adamczyk Habrajska
  • 11/NAB2/II+/2017 „Opracowanie wzorców porównawczych do analizy jakościowo ilościowej zanieczyszczeń występujących w węglu drzewnym i brykietach stosowanych w paleniskach grillowych oraz identyfikacja szkodliwych związków powstałych w wyniku ich spalania”, dr hab. Iwona Jelonek
  • 15/NAB2/II+/2017 „Szpilki anatomiczne – album interaktywny do nauki anatomii oraz innych zastosowań dydaktycznych”, Arkadiusz Bociek

 

Informujemy, że wnioskowana kwota dofinansowania może ulec zmianie, w szczególności w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz adekwatności zaplanowanych wydatków. Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie ustalona na drodze konsultacji z Wnioskodawcą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom projektowym za udział w naborze konkursowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Innowacji i Transferu Technologii