Kultura grantowa niech kwitnie!

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dział Innowacji i Transferu Technologii zapraszają do uczestnictwa w cyklu warsztatów/ szkoleń związanych m.in. z zarządzaniem projektami, poprawnym przygotowywaniem wniosków grantowych (międzynarodowych i krajowych), tematyką Programu Horyzont 2020, własnością intelektualną, budowaniem zespołów badawczych, praktycznymi aspektami pracy naukowej, komercjalizacją itp. Cykl jest m.in. odpowiedzią na anonimowe badanie ankietowe pn. „Zwiększenie liczby pro...
Więcej

Zmiany ustawowe w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz związanego z nimi know-how!

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1842 – dalej PoSW) przez artykuł 6 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku (Dz.U. z dnia 30 listopada 2016 roku poz. 1933 – dalej ustawa o innowacyjności) o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, uprzejmie informuję, że od dnia 31 grudnia 2016 roku pracownicy zainteresowani nabyciem praw do wyników badań naukowych...
Więcej