OTWIERAMY LABORATORIA DLA BIZNESU ZAPRASZAMY NA UNIWERSYTECKI KREATYWNY MIX!

W dniach 13-19 listopada odbywa się wyjątkowa X edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego Partnerem jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

OTWIERAMY LABORATORIA DLA BIZNESU ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA UNIWERSYTECKI KREATYWNY MIX na Wydziale matematyczno-Przyrodniczym w dn. 16.11.2017 oraz na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w dn. 17.11.2017 r.

Co: naukowo-biznesowe spotkanie networkingowe

Dla kogo: kadra naukowa, przedsiębiorcy, pracownicy jednostek otoczenia biznesu,  firmy, naukowcy, inwestorzy, studenci, doktoranci,

 

 

Miejsce:

16.11.2017 r. 

Laboratoria Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – chemia fizyka, ochrona środowiska, biotechnologia, i wiele innych.

Temat: Podczas spotkania będą prezentowane rozwiązania technologiczne pracowników UJK w obszarze nauk przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka, ochrona środowiska, etc.).

17.11.2017 r.

Laboratoria Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – medycyna, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, kosmetologia  i wiele innych.

Temat: Podczas spotkania będą prezentowane rozwiązania technologiczne pracowników UJK w obszarze nauk przyrodniczych (medycyna, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, położnictwo i pielęgniarstwo, etc.).

Cel:  poznanie się naukowców i przedstawicieli firm w konkretnych laboratoriach, wymiana doświadczeń oraz pomysłów naukowych możliwych do realizacji w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+.

 

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu pn.: „Inkubator Innowacyjności+” Wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie komercjalizacji. Projekt finansowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.