Opinie o innowacyjności

Opinia o innowacyjności technologii jest niezależną opinią eksperta na temat danej technologii, którą przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć. Opinia taka, zgodnie z wymogiem stawianym przez Ministerstwo Rozwoju jest dowodem na zastosowanie innowacji procesowej lub produktowej w planowanej inwestycji. Przygotowywana opinia zawiera m.in. charakterystykę planowanej do wdrożenia przez przedsiębiorstwo technologii i określa czas, w jakim w jakim jest ona stosowana w regionie, w Polsce lub na świecie. Opinia sporządzana jest przez wybranych i niezależnych naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Opinia o innowacyjności może mieć zastosowanie m.in. do:

  • pozyskania środków z funduszy strukturalnych
  • uzyskania kredytu technologicznego
  • skorzystania z ulgi technologicznej
  • wsparcia celów PR przedsiębiorstwa

O wydanie opinii o innowacyjności ubiegać się mogą przedsiębiorstwa planujące wdrożyć innowację, podmioty posiadające patenty na wynalazki, prawo rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo ochronne na wzór użytkowy, ale także właściciele technologii lub większościowi udziałowcy spółek będących właścicielami technologii.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jako jeden z największych ośrodków naukowych w Polsce jest uprawniony do przygotowania opinii o innowacyjności technologii  , w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (DZ.U. Nr 96 poz. 615) – prowadząca w sposób ciągły badania naukowe i prace rozwojowe.

Warunki uzyskania opinii o innowacyjności

Zamówienie wykonania opinii o innowacyjności należy złożyć do Działu Innowacji i Transferu Technologii. Jest to jednostka ogólnouczelniana, która koordynuje współpracę nauka-biznes. Koszt wydania opinii i czas jej przygotowania zależą od stopnia skomplikowania danej technologii i są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia. Dopasowanie właściwego eksperta wymaga przesłania krótkiego opisu technologii, który pozwoli określić branżę i dziedzinę technologii.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Działu Innowacji i Transferu Technologii:

Napisz: diitt@ujk.edu.pl
Zadzwoń: tel. (41)349-72-83, 349-73-34, 349-70-81.