Kultura grantowa niech kwitnie!

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dział Innowacji i Transferu Technologii zapraszają do uczestnictwa w cyklu warsztatów/ szkoleń związanych m.in. z zarządzaniem projektami, poprawnym przygotowywaniem wniosków grantowych (międzynarodowych i krajowych), tematyką Programu Horyzont 2020, własnością intelektualną, budowaniem zespołów badawczych, praktycznymi aspektami pracy naukowej, komercjalizacją itp.

Cykl jest m.in. odpowiedzią na anonimowe badanie ankietowe pn. „Zwiększenie liczby projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych”, przeprowadzone wśród społeczności akademickiej UJK w 2016 r. Ankieta miała na celu zdiagnozowanie barier pojawiających się w procesie aplikowania o środki finansowe na realizację projektów badawczych.

Warsztaty będą dedykowane pracownikom naukowo-dydaktycznym, doktorantom zainteresowanym pogłębieniem swojej wiedzy praktycznej związanej z aplikowaniem o granty, poszukiwaniem partnerów zagranicznych, sprawnym poruszaniem się po serwisach online stworzonych dla wnioskodawców (np. system OSF lub Participant Portal w Horyzoncie 2020), technikami zarządzania projektami, a także tym, którzy chcą poznać tajniki skutecznego konstruowania wniosków aplikacyjnych i ich ewaluacji.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

  • małe grupywiedza praktyczna przekazywana „na żywo”
  • możliwość zdobycia cennych informacji bez konieczności przeszukiwania niezliczonych dokumentów i stron internetowych
  • możliwość dialogu z prowadzącymi i innymi uczestnikamiwymiana wiedzy i doświadczeń
  • warsztaty będą prowadzić pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Działu Innowacji i Transferu Technologii, z którymi w razie potrzeby będą Państwo mogli się z łatwością skontaktować po szkoleniu, a także eksperci zewnętrzni

 Wstępny harmonogram najbliższych warsztatów:

Lp. Nazwa warsztatów Termin Miejsce
1 ABC grantowania 28.04.2017

30.05.2017

02.06.2017

czerwiec 2017 (tba)

Rektorat UJK,
ul. Żeromskiego 5
2 Warsztaty naukowe z zakresu prawa autorskiego 19.05.2017 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

ul. Świętokrzyska 15

3 Jak zarządzać zespołem – HR – budowanie zespołu wrzesień 2017 Do ustalenia
4 Jak przygotować BP – Business model canvas wrzesień 2017 Do ustalenia
5 Tajniki efektywnego pisania wniosku grantowego wrzesień 2017 Do ustalenia

 

Z uwagi na fakt, że będą to zajęcia warsztatowe, jedna grupa może liczyć maks. 10 osób. Jeśli chętnych będzie więcej, zorganizujemy drugą edycję tego samego szkolenia w terminie późniejszym. 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do Pani Agnieszki Bygar na adres: agnieszka.bygar@ujk.edu.pl. (wystarczy w treści maila wpisać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz nazwę wydziału/jednostki i wysłać go)

 

Więcej informacji o prowadzonym cyklu szkoleń mogą Państwo uzyskać korzystając z poniższych danych:

Agnieszka Bygar (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą): tel. 41 349 73 39, agnieszka.bygar@ujk.edu.pl

Anna Depczyńska (Dział Innowacji i Transferu Technologii): tel. 41 349 73 34, a.depczynska@ujk.edu.pl