Kontakt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dział Innowacji i Transferu Technologii
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: 48 41 349 72 83
tel.: 48 41 349 73 34

mgr Monika Mazurkiewicz – kierownik działu (Sala nr 3, III p.)
tel. 41 349 72 83
monika.mazurkiewicz@ujk.edu.pl

mgr Anna Depczyńska – st. specjalista ds. komercjalizacji (Sala nr 3, III p.)
tel. 41 349 73 34
anna.depczynska@ujk.edu.pl

mgr Izabela Zielińska – specjalista ds. komercjalizacji (Sala nr 3, III p.)
tel. 41 349 70 81
izabela.zielinska@ujk.edu.pl