Inkubator Innowacyjności+ – trwa nabór!

Na czas termomodernizacji budynku Rektoratu Dział Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na Wydział Lekarski:

Budynek Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, ul. Radiowa Kielce

  • Anna Depczyńska, Izabela Zielińska: pok. 3.10 (III piętro)
  • Monika Mazurkiewicz: pok. 3.12 (III piętro)

Inkubator Innowacyjności+ – trwa nabór!

W związku z realizacją projektu Inkubator Innowacyjności +  mamy przyjemność poinformować oraz zaprosić  imieniu własnym oraz pozostałych konsorcjantów do przesyłania zgłoszeń w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.

Głównym celem projektu jest promocja i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych jego uczestników oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem biznesowym.

Przedmiotem zgłoszeń mogą być projekty bądź technologie stworzone w oparciu o wyniki prac badawczych i rozwojowych uczestników, które nie zostały dotychczas skomercjalizowane.

Adresaci projektu:

  • pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Uczelni oraz zespoły naukowo-badawcze Uczelni, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uczelni;
  • doktoranci Uczelni;
  • studenci Uczelni.

W konkursie może brać udział zarówno pojedyncza osoba fizyczna, jak również zespół osób fizycznych. Podstawą do zgłoszenia się do procedury konkursowej jest wypełnienie i wysłanie wersji elektronicznej formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej:

Zgłoszenia prosimy wysyłać

na adres e-mail: monika.mazurkiewicz@ujk.edu.pl

Nabór trwa od maja br

Kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść maksymalnie 50 000 zł.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Monika Mazurkiewicz, tel. 41 349 72 83, monika.mazurkiewicz@ujk.edu.pl

Anna Depczyńska, tel. 41 349 73 34, anna.depczynska@ujk.edu.pl

Izabela Zielińska, tel. 41 349 70 81, izabela.zielinska@ujk.edu.pl