Dział Innowacji na konferencji PACTT w Krakowie /13-15 listopada 2017 r./

W dniach 13-15 listopada pracownicy Działu Innowacji i Transferu Technologii wzięli udział w  IV Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), która odbyła się w Centrum Energetyki AGH w Krakowie. Omówione zostały bieżące działania i kwestie problemowe pracy centrów transferu technologii oraz internacjonalizacja działań porozumienia w tym zmapowanie możliwych usług umiędzynaradawiających świadczonych przez CTTy. Prelekcje jak zawsze ciekawe. Czekamy na kolejną konferencję!