Bezpłatne szkolenia dla studentów, doktorantów i pracowników UJK !

Uniwersytet Jana Kochanowskiego jako jedna z niewielu uczelni w Polsce bierze udział w prestiżowym projekcie pn.: „Inkubator Innowacyjności+” Wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie komercjalizacji.

Celem programu realizowanego przez MNISW jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Więcej informacji nt. projektu pod linkiem http://www.ujk.edu.pl/diitt/inkubator-innowacyjnosci/.

Dział Innowacji i Transferu Technologii zaprasza do udziału w profesjonalnych,  bezpłatnych szkoleniach i doradztwie realizowanych przez firmę zewnętrzną:

Specjalistyczne szkolenia dla kadry naukowo-badawczej z następujących zakresów:

  1. Jak przygotować BP – Business model canvas – warsztat. Business Model Canvas to proste narzędzie, pozwalające w intuicyjny sposób przedstawić model działania danego przedsięwzięcia, a także umożliwiający projektowanie i testowanie zmian w jego sposobie funkcjonowania. Prostota i skuteczność narzędzia zadecydowała o jego sukcesie. W czasie szkolenia uczestnicy poznają: budowę oraz założenia narzędzia Business Model Canvas, najpopularniejsze schematy modeli biznesowych na przykładach znanych firm oraz narzędzia design thinking wykorzystywane w projektowaniu nowych modeli. Zajęcia będą miały formę warsztatu i pracy w grupach badawczych. Dzięki szkoleniu uczestnicy zyskają możliwość spojrzenia na system funkcjonowania nowoczesnej firmy, a tym samym zwiększą swoją świadomość w zakresie oczekiwań przedsiębiorców. Terminy: 10.17 (ŚR),  16.11.17 (CZW), 14.12.17 (CZW).  

 

  1. Jak zaprezentować swój biznes – Elevator pitch – warsztat. Warsztat pozwoli pracownikom zespołów badawczych na zdobycie umiejętności prezentacji swoich pomysłów. Krótki, konkretny opis pomysłu mający na celu „sprzedanie” idei w ciągu krótkiej chwili, np. podczas jazdy windą (stąd nazwa). Często chwila decyduje o tym, czy nasz pomysł, projekt, idea się sprzeda. Czy uda nam się pozyskać dodatkowe fundusze lub nowego inwestora. Inwestor to zazwyczaj osoba zabiegana, z każdej strony bombardowana nowymi pomysłami i prośbą o kapitał, stąd koniecznym jest aby kadra naukowa szkoliła się w celu stania się mistrzami marketingu, który w kilkanaście sekund powie o tym: jak, po co i jakie będą z tego profity.
    Terminy: 10.17 (CZW),  23.11.17 (CZW), 07.12.17 (CZW).  

 

  1. Jak zarządzać zespołem – HR – budowanie zespołu. Udział w warsztatach w szczególności przewidziany jest dla osób, które pełnią lub będą pełnić funkcję kierowników zespołów badawczych. Skuteczne zarządzanie jest uzależnione od umiejętności lidera. Zespół pracowników potrzebuje lidera, który będzie nimi sprawnie zarządzał i motywował do osiągania celów. Podczas szkolenia zespoły zapoznają się z tematyką: atmosfera w pracy i motywowanie pracowników, wyzwania związane z byciem liderem zespołu, modele przywództwa i ich wpływ na codzienną pracę, teoria i praktyka budowania zespołu i zarządzania nim.

Terminy: 17.11.17 (PT), 15.12.17 (CZW).

  1. Warsztaty z zakresu komercjalizacji bezpośredniej, poprzez tworzenia spółek spin-off, wyceny know – how, przygotowania wniosków o dofinansowanie prac B+R z partnerem biznesowym (efekt: przygotowanie wniosków od dofinansowanie projektów B+R). Terminy: 11.17 (CZW), 30.11.17 (CZW).  

Czas trwania:                    szkolenia jednodniowe  z przerwami kawowymi

Miejsce:                             Wydział Matematyczno – Przyrodniczy UJK, ul. Świętokrzyska 15 Kielce.

Istnieje limit miejsc:        max. 12 os. / warsztat

UWAGA PIERWSZE SZKOLENIE odbędzie się już 18.10.2017 (środa) w sali A8 Wydział  Matematyczno – Przyrodniczy UJK!

OSOBY ZAINTERESOWANE POPROSZĘ O INFORMACJĘ ZWROTNĄ w TABELI na adres diitt@ujk.edu.pl:

Imię i Nazwisko NAZWA SZKOLENIA*

(BP; PITCH; HR; KOMERCJALIZACJA)

Termin Jednostka: Wydział/ Zakład ADRES @
 

 

*Jak przygotować BP – Business model canvas BP, Jak zaprezentować swój biznes – Elevator pitch PITCH, Jak zarządzać zespołem – HR – budowanie zespołu HR, Warsztaty z zakresu komercjalizacji bezpośredniej KOMERCJALIZACJA