Warsztaty ABC GRANTOWANIA

Po raz kolejny w Rektoracie Uniwersytetu odbył się warsztat ABC GRANTOWANIA prowadzony przez Agnieszkę Bygar z Działu Nauki oraz Annę Depczyńską z Działu Innowacji i Transferu Technologii, podczas którego przybliżono zasady i tryby aplikowania o granty badawcze i badawczo-rozwojowe z aspektem praktycznym i komercyjnym. Jesteśmy bardzo zbudowani i pozytywnie zmotywowani dużym zainteresowaniem oraz liczną obecnością na warsztatach. Dziękujemy za Państwa pozytywne opinie wyrażone w ankietach ewa...
Więcej

Rozwój firmy przez innowacje – ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Ulga podatkowa na działalność B+R to instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Kto ma prawo do ulgi B+R? Podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z ulgi B+R na warunkach i zasadach określonych w przepisach podatkowych PIT i CIT (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT). W przypadku podatników PIT z ulgi mogą korzystać ci przedsiębiorcy prowadzący dz...
Więcej

Pracownicy DIITT na Europejskim Kongresie Gospodarczym

IX Europejski Kongres Gospodarczy 10-12 maja 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się dziewiąta edycja największego spotkania biznesowego w Europie Centralnej. Europejski Kongres Gospodarczy, to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Kongres to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem 7500 gości z Polski i z zagranicy –  czołowi przedstawiciele polityki, nauki, gospodarki, biznesu a także prezesi największych korporacji i in...
Więcej

Atlas dla przedsiębiorcy – warsztaty

„Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020”, warsztat w ramach cyklu ogólnopolskich spotkań, zorganizowała Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Usług Rozwojowych oraz ŚZPP Lewiatan. Spotkanie odbyło się 9 maja br. w Stacji Biznesu poprowadziły ekspertki: Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Jóźwik. W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzieli się m.in. o: innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu. Zyskali również wiedzę nt. możliwości Funduszy Europejskich w zakresie wybranych ...
Więcej

Spotkanie konsorcjum projektu inaugurujące projekt Inkubator Innowacyjności+

Spotkanie konsorcjum projektu inaugurujące projekt Inkubator Innowacyjności+ Uniwersytet Śląski w Katowicach w konsorcjum z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ze spółką celową uczelni SPIN-US uruchamia projekt Inkubator Innowacyjności+, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w dn. 11 maja 2017 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza L...
Więcej

Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dział Innowacji i Transferu Technologii zapraszają do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu w ramach cyklu warsztatów związanych m.in. z zarządzaniem projektami, poprawnym przygotowywaniem wniosków grantowych (międzynarodowych i krajowych), tematyką Programu Horyzont 2020, własnością intelektualną, prawem autorskim, budowaniem zespołów badawczych itp. Aktualnie prowadzimy nabór na "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni...
Więcej

Inkubator Innowacyjności+ – trwa nabór!

Inkubator Innowacyjności+ – trwa nabór! W związku z realizacją projektu Inkubator Innowacyjności +  mamy przyjemność poinformować oraz zaprosić  imieniu własnym oraz pozostałych konsorcjantów do przesyłania zgłoszeń w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Głównym celem projektu jest promocja i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych jego uczestników oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem biznesowym. Przedmiotem zgłoszeń mogą być projek...
Więcej

NCBR ogłosiło kolejny konkurs dla firm!

NCBR ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach programu „Szybka ścieżka”. Tym razem na wsparcie innowacyjnych projektów mają szanse słabiej rozwinięte regiony kraju (tj. wszystkie poza Mazowszem). Budżet konkursu wynosi 150 mln zł. Minimalna wartość projektu to 300 tys. zł, a maksymalna - 1,5 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Szczegóły: http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5165,szybka-sciezka-dla-projektow-spoza-mazowsza.html Uniwersytet Ja...
Więcej

Kultura grantowa niech kwitnie!

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dział Innowacji i Transferu Technologii zapraszają do uczestnictwa w cyklu warsztatów/ szkoleń związanych m.in. z zarządzaniem projektami, poprawnym przygotowywaniem wniosków grantowych (międzynarodowych i krajowych), tematyką Programu Horyzont 2020, własnością intelektualną, budowaniem zespołów badawczych, praktycznymi aspektami pracy naukowej, komercjalizacją itp. Cykl jest m.in. odpowiedzią na anonimowe badanie ankietowe pn. „Zwiększenie liczby pro...
Więcej

PRACOWNICY NAUKOWI UJK W BAZIE EKSPERTÓW NCBR

Rolą ekspertów, powołanych przez  Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, do oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest wspieranie procesu oceny zadań badawczych. Eksperci to osoby kompetentne merytorycznie w obszarach nauki i przemysłu, którzy będą oceniać wnioski zgodnie z naukowymi, technologicznymi i społeczno-ekonomicznymi celami strategicznych programów badawczych oraz innowacyjnych projektów. W bazie ekspertów znaleźli się: dr hab. pro...
Więcej