Bezpłatne szkolenia dla studentów, doktorantów i pracowników UJK !

Uniwersytet Jana Kochanowskiego jako jedna z niewielu uczelni w Polsce bierze udział w prestiżowym projekcie pn.: „Inkubator Innowacyjności+” Wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie komercjalizacji. Celem programu realizowanego przez MNISW jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Więcej informacji nt. projektu pod linkiem...
Więcej

Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w drugim naborze konkursowym na realizację prac przedwdrożeniowych!

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w drugim naborze konkursowym na realizację prac przedwdrożeniowych. Do dofinansowania rekomendowano 7 projektów złożonych przez zespoły Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego: 2/NAB2/II+/2017 „Realizacj...
Więcej

Warsztaty ABC GRANTOWANIA

Po raz kolejny w Rektoracie Uniwersytetu odbył się warsztat ABC GRANTOWANIA prowadzony przez Agnieszkę Bygar z Działu Nauki oraz Annę Depczyńską z Działu Innowacji i Transferu Technologii, podczas którego przybliżono zasady i tryby aplikowania o granty badawcze i badawczo-rozwojowe z aspektem praktycznym i komercyjnym. Jesteśmy bardzo zbudowani i pozytywnie zmotywowani dużym zainteresowaniem oraz liczną obecnością na warsztatach. Dziękujemy za Państwa pozytywne opinie wyrażone w ankietach ewa...
Więcej

Rozwój firmy przez innowacje – ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Ulga podatkowa na działalność B+R to instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Kto ma prawo do ulgi B+R? Podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z ulgi B+R na warunkach i zasadach określonych w przepisach podatkowych PIT i CIT (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT). W przypadku podatników PIT z ulgi mogą korzystać ci przedsiębiorcy prowadzący dz...
Więcej

Inkubator Innowacyjności+ – trwa nabór!

Inkubator Innowacyjności+ – trwa nabór! W związku z realizacją projektu Inkubator Innowacyjności +  mamy przyjemność poinformować oraz zaprosić  imieniu własnym oraz pozostałych konsorcjantów do przesyłania zgłoszeń w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Głównym celem projektu jest promocja i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych jego uczestników oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem biznesowym. Przedmiotem zgłoszeń mogą być projek...
Więcej

Kultura grantowa niech kwitnie!

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dział Innowacji i Transferu Technologii zapraszają do uczestnictwa w cyklu warsztatów/ szkoleń związanych m.in. z zarządzaniem projektami, poprawnym przygotowywaniem wniosków grantowych (międzynarodowych i krajowych), tematyką Programu Horyzont 2020, własnością intelektualną, budowaniem zespołów badawczych, praktycznymi aspektami pracy naukowej, komercjalizacją itp. Cykl jest m.in. odpowiedzią na anonimowe badanie ankietowe pn. „Zwiększenie liczby pro...
Więcej

Zmiany ustawowe w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz związanego z nimi know-how!

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1842 – dalej PoSW) przez artykuł 6 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku (Dz.U. z dnia 30 listopada 2016 roku poz. 1933 – dalej ustawa o innowacyjności) o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, uprzejmie informuję, że od dnia 31 grudnia 2016 roku pracownicy zainteresowani nabyciem praw do wyników badań naukowych...
Więcej