Projekt „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl