Dział Innowacji na konferencji PACTT w Krakowie /13-15 listopada 2017 r./

W dniach 13-15 listopada pracownicy Działu Innowacji i Transferu Technologii wzięli udział w  IV Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), która odbyła się w Centrum Energetyki AGH w Krakowie. Omówione zostały bieżące działania i kwestie problemowe pracy centrów transferu technologii oraz internacjonalizacja działań porozumienia w tym zmapowanie możliwych usług umiędzynaradawiających świadczonych przez CTTy. Prelekcje jak zawsze ciekawe. Czekamy ...
Więcej

OTWIERAMY LABORATORIA DLA BIZNESU ZAPRASZAMY NA UNIWERSYTECKI KREATYWNY MIX!

W dniach 13-19 listopada odbywa się wyjątkowa X edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego Partnerem jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. OTWIERAMY LABORATORIA DLA BIZNESU ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA UNIWERSYTECKI KREATYWNY MIX na Wydziale matematyczno-Przyrodniczym w dn. 16.11.2017 oraz na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w dn. 17.11.2017 r. Co: naukowo-biznesowe spotkanie networkingowe Dla kogo: kadra naukowa, przedsiębiorcy, pracownicy je...
Więcej

Business Model Canvas – refleksje po pierwszym szkoleniu

18-go października 2017 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym odbył się warsztat JAK PRZYGOTOWAĆ BIZNES PLAN – Business Model Canvas. W szkoleniu prowadzonym przez firmę BRANTE PARTNERS wzięło udział 12 pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów. Jesteśmy zbudowani dobrymi opiniami na temat szkolenia. Kolejny warsztat związany z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz prezentacją wyników badań naukowych pod hasłem Elevator Pitch już w czwartek 26.10.2017 o godz. 09.00 również na W...
Więcej

Opinie o innowacyjności

Opinie o innowacyjności Dział Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest instytucją uprawnioną do sporządzania i wydawania opinii o innowacyjności. Opinia o innowacyjności to dokument stanowiący niezależną opinię na temat technologii wdrożonej lub planowanej do wdrożenia w działalności firmy. Dokument stanowi fachową opinię powstającą w oparciu o wiedzę i doświadczenie kadry naukowo-badawczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dowodzącą że pr...
Więcej

Bezpłatne szkolenia dla studentów, doktorantów i pracowników UJK !

Uniwersytet Jana Kochanowskiego jako jedna z niewielu uczelni w Polsce bierze udział w prestiżowym projekcie pn.: „Inkubator Innowacyjności+” Wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie komercjalizacji. Celem programu realizowanego przez MNISW jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Więcej informacji nt. projektu pod lin...
Więcej

Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w drugim naborze konkursowym na realizację prac przedwdrożeniowych!

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w drugim naborze konkursowym na realizację prac przedwdrożeniowych. Do dofinansowania rekomendowano 7 projektów złożonych przez zespoły Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego: 2/NAB2/II+/2017 „Realizacj...
Więcej

Warsztaty ABC GRANTOWANIA

Po raz kolejny w Rektoracie Uniwersytetu odbył się warsztat ABC GRANTOWANIA prowadzony przez Agnieszkę Bygar z Działu Nauki oraz Annę Depczyńską z Działu Innowacji i Transferu Technologii, podczas którego przybliżono zasady i tryby aplikowania o granty badawcze i badawczo-rozwojowe z aspektem praktycznym i komercyjnym. Jesteśmy bardzo zbudowani i pozytywnie zmotywowani dużym zainteresowaniem oraz liczną obecnością na warsztatach. Dziękujemy za Państwa pozytywne opinie wyrażone w ankietach ewa...
Więcej

Rozwój firmy przez innowacje – ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Ulga podatkowa na działalność B+R to instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Kto ma prawo do ulgi B+R? Podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z ulgi B+R na warunkach i zasadach określonych w przepisach podatkowych PIT i CIT (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT). W przypadku podatników PIT z ulgi mogą korzystać ci przedsiębiorcy prowadzący dz...
Więcej

Inkubator Innowacyjności+ – trwa nabór!

Inkubator Innowacyjności+ – trwa nabór! W związku z realizacją projektu Inkubator Innowacyjności +  mamy przyjemność poinformować oraz zaprosić  imieniu własnym oraz pozostałych konsorcjantów do przesyłania zgłoszeń w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Głównym celem projektu jest promocja i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych jego uczestników oraz nawiązanie współpracy z otoczeniem biznesowym. Przedmiotem zgłoszeń mogą być projek...
Więcej

Kultura grantowa niech kwitnie!

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dział Innowacji i Transferu Technologii zapraszają do uczestnictwa w cyklu warsztatów/ szkoleń związanych m.in. z zarządzaniem projektami, poprawnym przygotowywaniem wniosków grantowych (międzynarodowych i krajowych), tematyką Programu Horyzont 2020, własnością intelektualną, budowaniem zespołów badawczych, praktycznymi aspektami pracy naukowej, komercjalizacją itp. Cykl jest m.in. odpowiedzią na anonimowe badanie ankietowe pn. „Zwiększenie liczby pro...
Więcej