DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

DAAD jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Wspiera kontakty niemieckich uczelni z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów i naukowców oraz przez realizację międzynarodowych programów i projektów. DAAD jest również organizacją pośredniczącą w zagranicznej polityce kulturalnej i oświatowej Republiki Federalnej Niemiec.         
Obok indywidualnych stypendiów na pobyty badawcze i studyjne w Niemczech, DAAD posiada w swojej ofercie cały szereg programów wspierających współpracę między polskimi i niemieckimi uczelniami. W ramach tejże współpracy wspierana jest zarówno wymiana studentów i personelu naukowego jak i realizacja wspólnych projektów. Wnioski o przyznanie wsparcia składane są z reguły w centrali DAAD w Niemczech. Formalnie wnioskodawcą jest niemiecki partner, czyli uczelnia bądź też instytut badawczy.
 
Informacje o stypendiach dla Polaków znajdują się na stronie: http://www.daad.pl/pl/09203/index.html
Warto zwrócić uwagę nie tylko na pobyty studyjne czy badawcze, ale również na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka