Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Akty prawne (informacje dla cudzoziemców)

 

Ustawy
 • Ustawa o cudzoziemcach t. j. Dz. U. 2017 poz. 2206
  zobacz
 • Ustawa o Karcie Polaka t. j. Dz. U. 2017, poz. 1459, 2282
  zobacz
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym t. j. Dz. U. 2017, poz. 2183
  zobacz
Rozporządzenia
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych t. j. Dz. U. 2016, poz. 1501
  zobacz
Uchwały
 • Uchwała Nr 54/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  25  maja  2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019
  uchwała - zobacz
  załącznik nr 1 - zobacz
  załącznik nr 2 - zobacz
  załącznik nr 3 - zobacz
 • Uchwała Nr 38/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  uchwała - zobacz
  załącznik - zobacz
 • Uchwała Nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
  pobierz
 • Uchwała Nr 43/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców
  uchwała - zobacz
  załącznik - zobacz
 • Uchwała nr 37/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017-2018
  uchwała - zobacz
  załącznik 1 - zobacz
  załącznik 2 - zobacz
  załącznik 3 - zobacz
Zarządzenia
 • Zarządzenie Nr 38/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018
  pobierz
 • Zarządzenie Nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018
  pobierz
 • Zarządzenie Nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zm. Zarządzenie Nr 12 w sprawie określenia wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne
  zarządzenie - zobacz
 • Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2016-2017
  zarządzenie - zobacz
  załącznik 1 - zobacz
  załącznik 2 - zobacz
  załącznik 3 - zobacz
  załącznik 4 - zobacz
 • Zarządzenie Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmieniające Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017
  zarządzenie - zobacz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka