Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Akty prawne (informacje dla cudzoziemców)

 

Ustawy
 • Ustawa o cudzoziemcach t. j. Dz. U. 2017 poz. 2206
  zobacz
 • Ustawa o Karcie Polaka t. j. Dz. U. 2017, poz. 1459, 2282
  zobacz
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym t. j. Dz. U. 2018 poz. 1272
  zobacz
Rozporządzenia
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych t. j. Dz. U. 2016, poz. 1501
  zobacz
Uchwały
 • Rok akademicki 2018/2019
  • Uchwała Nr 22/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców
   Uchwała (pobierz)
  • Uchwała Nr 21/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 54/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019
   Uchwała (pobierz)
   Załącznik nr 4 (pobierz)
  • Uchwała Nr 54/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  25  maja  2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019
   uchwała - zobacz
   załącznik nr 1 - zobacz
   załącznik nr 2 - zobacz
   załącznik nr 3 - zobacz
 • Rok akademicki 2017/2018
  • Uchwała Nr 38/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
   uchwała - zobacz
   załącznik - zobacz
  • Uchwała Nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
   Zarządzenie (pobierz)
   Załącznik 2 (pobierz)
   Załącznik 4 (pobierz)
 • Rok akademicki 2016/2017
Zarządzenia
 • Rok akademicki 2018/2019
  • Zarządzenie Nr 21/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019
   pobierz
  • Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w UJK w roku akademickim 2018/2019
   pobierz
 • Rok akademicki 2017/2018
  • Zarządzenie Nr 38/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018
   pobierz
  • Zarządzenie Nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018
   pobierz
 • Rok akademicki 2016/2017
  • Zarządzenie Nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zm. Zarządzenie Nr 12 w sprawie określenia wysokości opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne
   zarządzenie - zobacz
  • Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2016-2017
   zarządzenie - zobacz
   załącznik 1 - zobacz
   załącznik 2 - zobacz
   załącznik 3 - zobacz
   załącznik 4 - zobacz
  • Zarządzenie Nr 29/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmieniające Zarządzenie Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017
   zarządzenie - zobacz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka