Struktura Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada dwa poziomy: uczelniany i wydziałowy.

Na poziomie uczelnianym naczelną rolę odgrywa Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (UKJK), która podlega bezpośrednio Rektorowi oraz Senatowi. UKJK podzielona jest na dwa zespoły: Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK) oraz Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK), ze względu na odrębne zadania i funkcje. W Uczelnianym Zespole ds. Oceny Jakości Kształcenia wyodrębniono ponadto trzy podzespoły: Podzespół ds. Kształcenia Nauczycieli (PKN), Podzespół ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych (PSDiP) oraz Podzespół ds. Monitorowania Programów i Efektów Kształcenia  (PMPiEK).

Na poziomie wydziałowym naczelną rolę odgrywa Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, która podlega bezpośrednio Dziekanowi i Radzie Wydziału. WKJK, analogicznie do UKJK, podzielona jest na dwa zespoły: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) oraz Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK). W ramach Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia powołane zostały również Kierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia (KZPK).

W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia funkcjonują również zespoły, powoływane w celu realizacji określonych zadań. Aktualnie funkcjonują następujące zespoły czasowe

 

Ostatnia aktualizacja: październik 2017 r.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka