A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Skład Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia

/II kedencja:2016-2020/

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (WH)

Przewodnicząca WKJK: dr hab. Alicja Gałczyńska (IDI)

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr Hanna Mijas (IFO) – koordynator WZJK
 • dr Jolanta Kępa-Mętrak (IDI)
 • dr hab. Mariusz Nowak (IH)
 • dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK (IFP)
 • Aleksandra Zebrzowska (przedstawiciel studentów)
 • mgr Małgorzata Miazga (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Szymon Kazusek (IH) – koordynator WZOJK
 • dr hab. Marta Bolińska (IFP)
 • dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK (IFO)
 • dr Oskar Gawlik (IFO)
 • mgr Karolina Miklewska (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Wojciech Cedro (przedstawiciel doktorantów)

mgr Agnieszka Nowak – wsparcie administracyjne prac WKJK na WH 
agnieszka.nowak@ujk.edu.pl, tel. 41 349 7106

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY (WMP)

Przewodnicząca WKJK: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Michał Arabski, prof. UJK – koordynator WZJK
 • dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK
 • dr Mirosław Mularczyk
 • dr Anna Sieczko
 • dr hab. Dariusz Banaś
 • dr Magdalena Chrapek
 • Aleksandra Cerazy (przedstawiciel studentów - matematyka)
 • Sylwia Chrzanowska (przedstawiciel studentów - ochrona środowiska)
 • Ewelina Góralska (przedstawiciel studentów - turystyka i rekreacja)
 • mgr inż. Tomasz Hałatkiewicz (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych)
 • dr Renata Wojtuś (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach)
 • mgr Krzysztof Wołowiec (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Przedsiębiorstwa Geologicznego) 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:  

 • dr Marta Repelewicz – koordynator WZOJK
 • dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
 • dr Aldona Kubala-Kukuś
 • dr Przemysław Ślusarczyk
 • dr Małgorzata Strzyż
 • dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
 • Paulina Rogowska (przedstawiciel studentów - biologia)
 • mgr Mateusz Kowalik (przedstawiciel doktorantów - chemia)
 • mgr Paweł Wołowiec (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Świętokrzyskie Centrum Onkologii)

mgr Aneta Detka – wsparcie administracyjne prac WKJK na WMP
aneta.detka@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6241

 

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU (WLiNoZ)

Przewodnicząca WKJK: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk – koordynator WZJK
 • dr n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
 • dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka
 • dr n. o zdr. Beata Bąk
 • dr n. med. Małgorzata Knap
 • dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska
 • dr n. o kf. Małgorzata Markowska
 • dr Rafał Pawłowski
 • dr n. med. Michał Spałek
 • dr n o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec
 • dr n. o zdr. Ewa Zięba
 • mgr Magdalena Lipińska-Stańczak
 • mgr Maria Michalska
 • dr n. o zdr. Elżbieta Rębiś
 • mgr Kamil Makowski
 • Żaneta Wypych (przedstawiciel studentów)
 • Mgr Przemysław Zając (przedstawiciel doktorantów)
 • mgr Czesław Gruszewski (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr Katarzyna Sobańska (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Zofia Małas (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Wiesława Nowocień (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr n. med. Anna Opuchlik (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr n. med. Dorota Adamska-Krupska (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr n. hum. Aldona Kopik – koordynator WZOJK
 • dr n. o kf. Elżbieta Cieśla
 • dr n. med. Marek Grabski
 • dr n. hum. Halina Król
 • dr n. med. Edyta Naszydłowska
 • dr n. med. Renata Stępień
 • mgr Bartosz Wydrych
 • dr n. med. Martyna Głuszek-Osuch
 • mgr Justyna Pogorzelska
 • mgr Marzena Wrześniewska
 • Arkadiusz Kazimierczak (przedstawiciel studentów)

mgr Małgorzata Lubczyńska – wsparcie administracyjne prac WKJK na WLiNoZ
malgorzata.lubczynska@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6960

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY (WPiA)

Przewodnicząca WKJK: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr Małgorzata Kwaśniewska – koordynator WZJK
 • dr Agata Chabior
 • dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska
 • dr Justyna Mróz
 • dr Anna Róg
 • dr Anna Przygoda
 • dr Joanna Sztejnbis-Zdyb
 • dr Maciej Zdanowicz
 • dr Edyta Wiszniewska
 • Patryk Celebański (przedstawiciel studentów)
 • Mariusz Karyś (przedstawiciel studentów)
 • mgr Iwona Wolańska (przedstawiciel doktorantów)
 • mgr Aleksandra Dymińska (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach)
 • mgr Magdalena Gościniewicz (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach)
 • dr hab. Robert Kotowski (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach)
 • dr Jacek Rogala (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach)
 • płk. dr Krzysztof Czekaj (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach)
 • mgr Jarosław Kania (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - z-ca Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach)

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Justyna Miko-Giedyk – koordynator WZOJK
 • dr Michał Dziedzic
 • dr Joanna Lendzion
 • dr Małgorzata Porąbaniec
 • dr Ewa Robak
 • dr Jolanta Szczurkowska
 • dr Wojciech Wierzbicki
 • mgr Jolanta Kołodziej (przedstawiciel doktorantów)
 • Kamila Usnarska (przedstawiciel studentów)
 • dr Anna Hajdukiewicz (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach)
 • mgr Anna Gromska (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach)
 • mgr Szymon Mazurkiewicz (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego)
 • mgr Marek Jazgier (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej w Sandomierzu)
 • mgr Marek Łukasiewicz (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Gackach)
 • mgr Andrzej Matuszewski (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROMED w Kielcach – Poradnia Psychologiczna)

 

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA (WPAiZ)

Przewodnicząca WKJK: dr Magdalena Molendowska

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Piotr Misztal,  prof. UJK – koordynator WZJK
 • dr Magdalena Molendowska
 • dr Tomasz Jarocki     
 • dr Izabela Konieczna
 • dr Artur Borcuch      
 • dr Hubert Kaczmarczyk       
 • mgr Katarzyna Krzak (osoba niebędąca nauczycielem akademickim wskazana przez dziekana)
 • mgr Monika Plech (osoba niebędąca nauczycielem akademickim wskazana przez dziekana)
 • Damian Lawrenc (przedstawiciel studentów)
 • Przemysław Zieliński (przedstawiciel studentów)
 • Marcin Banaszek (przedstawiciel studentów)
 • Paweł Antos (przedstawiciel studentów)
 • Tadeusz Sayor (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Wiceprezydent Kielc)
 • Krzysztof Kobryń (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Prezes Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.)
 • Zdzisław Mojecki (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Prezes Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej w Kielcach)

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK – koordynator WZOJK
 • dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK        
 • dr Kamil Wiśniewski
 • dr Katarzyna Kita-Wałęka
 • dr Witold Sokała       
 • dr Paweł Górski        
 • mgr Anna Gosek (osoba niebędąca nauczycielem akademickim wskazana przez dziekana)
 • Katarzyna Bielecka (przedstawiciel studentów)
 • Hubert Mroziński (przedstawiciel studentów)
 • Michał Sobecki (przedstawiciel studentów)
 • Łukasz Kubka (przedstawiciel studentów)
 • Dominika Dziuba (przedstawiciel studentów)
 • Tadeusz Pęczek (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Prezes Zarządu EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.)
 • Jarosław Ambroziak (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Prezes Zarządu kompementariusza Infover Sp. z o.o.)
 • Grzegorz Stasiek (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Dyrektor ds. technicznych ORAPI)

mgr Katarzyna Krzak – wsparcie administracyjne prac WKJK na WPAiZ
katarzyna.krzak@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6601

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH (WNS) – FILIA UJK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Przewodniczący WKJK:  dr hab. Konstantinos Tsirigotis, prof. UJK

Zastępca przewodniczącego WKJK: dr hab. Nina Stępnicka

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr Olga Zamecka-Zalas – koordynator WZJK
 • dr hab. Konstantinos Tsirigotis, prof. UJK
 • dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak
 • dr Michał Tymiński
 • mgr Bogumiła Połeć
 • Krystian Nowak (przedstawiciel studentów)
 • mgr Cezary Meckier (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mł. insp. Jacek Rzepkowski (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Agata Bury – koordynator WZOJK
 • dr hab. Nina Stępnicka
 • dr Jolanta Jarocka-Piesik
 • dr Bogusław Kaczmarski
 • dr Jolanta Szymańska
 • dr Joanna Łuczak
 • dr Grażyna Sztanke
 • Beata Kipigroch (przedstawiciel studentów)
 • mgr Violetta Promny (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

mgr Jolanta Wachnik – wsparcie administracyjne prac WKJK na WNS
j.wachnik@unipt.pl, tel. 44 732 7434

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY (WFH) – FILIA UJK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Przewodnicząca WKJK: dr hab. Pelagia Bojko

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK – koordynator WZJK
 • dr hab. Paweł Olszewki
 • dr Dorota Gonigroszek
 • dr Paulina Depczyńska
 • Michał Matysiak (przedstawiciel studentów - historia)
 • Katarzyna Helik (przedstawiciel studentów - stosunki międzynarodowe)
 • Dominik Porzuczek (przedstawiciel studentów - filologia)
 • mgr Beata Hałaczkiewicz (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Łukasz Politański (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Janusz Budziński – koordynator WZOJK
 • dr hab. Katarzyna Szmigiero
 • dr hab. Aleksander Bołdyrew
 • Maciej Szołtysik (przedstawiciel studentów - historia)
 • Piotr Ratalewski (przedstawiciel studentów - stosunki międzynarodowe)
 • Konrad Podwysocki (przedstawiciel studentów - filologia)
 • dr Aleksy Piasta (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr Błażej Cecota (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

mgr Blanka Porczyńska – wsparcie administracyjne prac WKJK na WFH
jakosc-fwfh@unipt.pl, tel. 44 732 7425; 41 349 6092

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SANDOMIERZU (WZ)

Przewodnicząca WKJK: dr Anna Gilarek

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr Anna Bąk-Średnicka (ZA) – koordynator WZJK
 • dr Anna Gilarek
 • dr Adrain Buckner (ZB)
 • dr inż. Magdalena Stawarz (ZC)
 • Aleksandra Kwiecień (przedstawiciel studentów)
 • Joanna Zając (przedstawiciel studentów)
 • Maciej Bieniek (przedstawiciel studentów)
 • mgr Janusz Stasiak (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Mariola Mendrycka (ZC) – koordynator WZOJK
 • dr Łukasz Furtak (ZA)
 • dr Zbigniew Nagórny (ZB)
 • Klaudia Legwant (przedstawiciel studentów)
 • dr Jerzy Suszyna (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

mgr Aleksandra Malarz – wsparcie administracyjne prac WKJK na WZ
amalarz@ujk.edu.pl, tel. 15 644 6006 wew. 102; 41 349 6021

 

W składzie zespołów WKJK (WZJK i WZOJK) osoby z nieokreślonym statusem członka Komisji stanowią reprezentację nauczycieli akademickich poszczególnych wydziałów.

 

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2017 r.