Skład Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia

/II kadencja: 2016-2020;

rok akademicki 2018/2019/

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (WH)

 

Przewodnicząca WKJK: dr hab. Alicja Gałczyńska

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr Hanna Mijas (IFO) (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZJK
 • dr Jolanta Kępa-Mętrak (IDI) (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr hab. Mariusz Nowak (IH) (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK (IFP) (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr hab. dr hab. Alicja Gałczyńska (IDI) (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Małgorzata Miazga (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • Aleksandra Zebrzowska (przedstawiciel studentów)
 •  

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Szymon Kazusek (IH) (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZOJK
 • prof. dr hab. Oleg Leszczak (IFO) (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr hab. Marta Bolińska (IFP) (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Oskar Gawlik (IFO) (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Wojciech Cedro (przedstawiciel doktorantów)
 • mgr Karolina Miklewska (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

mgr Agnieszka Nowak – wsparcie administracyjne prac WKJK na WH  agnieszka.nowak@ujk.edu.pl, tel. 41 349 7106

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY (WMP)

 

Przewodnicząca WKJK: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Michał Arabski, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZJK
 • dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Mirosław Mularczyk (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Anna Sieczko (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich, prodziekan)
 • dr Magdalena Chrapek (przedstawiciel n-li akademickich, prodziekan)
 • mgr inż. Tomasz Hałatkiewicz (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr Renata Wojtuś (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Krzysztof Wołowiec (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 •  

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Marta Repelewicz (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZOJK
 • dr Małgorzata Wysocka-Kunisz (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Aldona Kubala-Kukuś (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Przemysław Ślusarczyk (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Małgorzata Strzyż (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich, prodziekan)
 • mgr Mateusz Kowalik (przedstawiciel doktorantów)
 • Emanuela Malęga (przedstawiciel studentów)
 • Paulina Małkiewicz (przedstawiciel studentów)
 • Natalia Furmańczyk (przedstawiciel studentów)
 • mgr Paweł Wołowiec (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

mgr Aneta Detka – wsparcie administracyjne prac WKJK na WMP
aneta.detka@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6241

 

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU (WLiNoZ)

 

Przewodnicząca WKJK: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZJK
 • dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n. o zdr. Beata Szpak (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Czesław Gruszewski (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr n. med. Małgorzata Knap (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Magdalena Lipińska-Stańczak (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Zofia Małas (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr n. o kf. Małgorzata Markowska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Maria Michalska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Wiesława Nowocień (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr n. med. Anna Opuchlik (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr Rafał Pawłowski (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n. med. Michał Spałek (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n. o zdr. Ewa Zięba (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Kamil Makowski (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n. o zdr. Elżbieta Rębiś (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Katarzyna Sobańska (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr n. med. Dorota Adamska-Krupska (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • Żaneta Wypych (przedstawiciel studentów)
 • mgr Przemysław Zając (przedstawiciel doktorantów)

 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr n. hum. Aldona Kopik (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZOJK
 • dr n. o kf. Elżbieta Cieśla (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n. med. Marek Grabski (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n. hum. Halina Król (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n. med. Renata Stępień (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n. med. Edyta Naszydłowska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n. med. Martyna Głuszek-Osuch (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr n o zdr. Justyna Pogorzelska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Marzena Wrześniewska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Bartosz Wydrych (przedstawiciel n-li akademickich)
 • Azita Rezaei (przedstawiciel studentów)

mgr Elżbieta Cichecka-Gil – wsparcie administracyjne prac WKJK na WLiNoZ
elzbieta.cichecka-gil@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6960

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY (WPiA)

 

Przewodnicząca WKJK: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr Małgorzata Kwaśniewska (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZJK
 • dr Agata Chabior (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Marek Kawiorski (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Justyna Mróz (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Anna Róg (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Anna Przygoda (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Joanna Sztejnbis-Zdyb (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Maciej Zdanowicz (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Edyta Wiszniewska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Iwona Wolańska (przedstawiciel doktorantów)
 • Patryk Celebański (przedstawiciel studentów)
 • Mariusz Karyś (przedstawiciel studentów)
 • mgr Aleksandra Dymińska (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Magdalena Gościniewicz (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr hab. Robert Kotowski (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr Jacek Rogala (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • płk. dr Krzysztof Czekaj (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Jarosław Kania (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Justyna Miko-Giedyk (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZOJK
 • dr Dominik Borawski (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Michał Dziedzic (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Joanna Lendzion (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Agnieszka Przychodni (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Małgorzata Porąbaniec (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr hab. Ewa Robak (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Małgorzata Stawiak-Ososińska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Wojciech Wierzbicki (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Jolanta Kołodziej (przedstawiciel doktorantów)
 • Kamila Usnarska (przedstawiciel studentów)
 • dr Anna Hajdukiewicz (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Anna Gromska (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Szymon Mazurkiewicz (przedstawiciel interesariuszy)
 • mgr Marek Jazgier (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Marek Łukasiewicz (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Andrzej Matuszewski (przedstawiciel interesariuszy)

mgr Lidia Skwarlińska – wsparcie administracyjne prac WKJK na WPiA
l.skwarlinska@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6706

 

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA (WPAiZ)

 

Przewodnicząca WKJK: dr Magdalena Molendowska

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZJK
 • dr Magdalena Molendowska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Tomasz Jarocki (przedstawiciel n-li akademickich)      
 • dr Izabela Konieczna (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Artur Borcuch (przedstawiciel n-li akademickich)        
 • dr Hubert Kaczmarczyk (przedstawiciel n-li akademickich)         
 • mgr Katarzyna Krzak (osoba niebędąca nauczycielem akademickim wskazana przez dziekana)
 • mgr Monika Plech (osoba niebędąca nauczycielem akademickim wskazana przez dziekana)
 • Damian Lawrenc (przedstawiciel studentów)
 • Przemysław Zieliński (przedstawiciel studentów)
 • Marcin Banaszek (przedstawiciel studentów)
 • Paweł Antos (przedstawiciel studentów)
 • Tadeusz Sayor (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • Krzysztof Kobryń (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • Zdzisław Mojecki (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich)           – koordynator WZOJK
 • dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich)         
 • dr Kamil Wiśniewski (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Katarzyna Kita-Wałęka (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Witold Sokała (przedstawiciel n-li akademickich)        
 • dr Paweł Górski (przedstawiciel n-li akademickich)         
 • mgr Anna Gosek (osoba niebędąca nauczycielem akademickim wskazana przez dziekana)
 • Katarzyna Bielecka (przedstawiciel studentów)
 • Maria Klokart (przedstawiciel studentów)
 • Marcin Woch (przedstawiciel studentów)
 • Ewa Dziedzic (przedstawiciel studentów)
 • Dominika Dziuba (przedstawiciel studentów)
 • Tadeusz Pęczek (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • Jarosław Ambroziak (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • Grzegorz Stasiek (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • Marek Kolasa (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

mgr Katarzyna Krzak – wsparcie administracyjne prac WKJK na WPAiZ
katarzyna.krzak@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6601

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH (WNS)

– FILIA UJK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

Przewodniczący WKJK:  dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska

Zastępca przewodniczącego WKJK: dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr Olga Zamecka-Zalas (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZJK
 • dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr hab. Jan Zych, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Jacek Jarczyński (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Bogumiła Połeć (przedstawiciel n-li akademickich)
 • mgr Urszula Franas-Mirowska (osoba niebędąca nauczycielem akademickim wskazana przez dziekana)
 • mgr Ewa Opala (osoba niebędąca nauczycielem akademickim wskazana przez dziekana)
 • Dorota Dadej (przedstawiciel studentów)
 • Alan Cejnóg (przedstawiciel studentów)
 • mgr inż. Cezary Meckier (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mł. insp. Jacek Rzepkowski (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Grażyna Sztanke (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZOJK
 • prof. dr hab. Stanisław Witeska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr hab. Konstantinos Tsirigotis, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr hab. Dorota Ruszkiewicz (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Bogusław Kaczmarski (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska (przedstawiciel n-li akademickich
 • mgr Kamila Jakubczak-Krawczyńska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • Monika Bieniek (przedstawiciel studentów)
 • Paula Wiatrowska (przedstawiciel studentów)
 • mgr Violetta Promny (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

mgr Jolanta Wachnik – wsparcie administracyjne prac WKJK na WNS
j.wachnik@unipt.pl, tel. 44 732 7420

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY (WFH)

– FILIA UJK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

Przewodnicząca WKJK: dr hab. Pelagia Bojko

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZJK
 • dr Rafał Jaworski (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Dorota Gonigroszek (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Paulina Depczyńska (przedstawiciel n-li akademickich)
 • Dominika Kudyba (przedstawiciel studentów)
 • Małgorzata Radomska (przedstawiciel studentów)
 • mgr Beata Hałaczkiewicz (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Łukasz Politański (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr hab. Janusz Budziński (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZOJK
 • dr hab. Katarzyna Szmigiero (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr hab. Aleksander Bołdyrew (przedstawiciel n-li akademickich)
 • Maciej Szołtysik (przedstawiciel studentów)
 • Jakub Mikułowski (przedstawiciel studentów)
 • Dominika Juszczak (przedstawiciel studentów)
 • dr Aleksy Piasta (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • dr Błażej Cecota (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

mgr Blanka Porczyńska – wsparcie administracyjne prac WKJK na WFH
jakosc-fwfh@unipt.pl, tel. 44 732 7425; 41 349 6092

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SANDOMIERZU (WZ)

 

Przewodnicząca WKJK: dr Anna Gilarek

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr Robert Podsiadły (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZJK
 • dr Anna Gilarek (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Anna Bąk-Średnicka (ZA) (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr inż. Magdalena Stawarz (ZC) (przedstawiciel n-li akademickich)
 • Aleksandra Kwiecień (przedstawiciel studentów)
 • Joanna Zając (przedstawiciel studentów)
 • Maciej Bieniek (przedstawiciel studentów)
 • mgr Janusz Stasiak (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • dr Mariola Mendrycka (ZC) (przedstawiciel n-li akademickich) – koordynator WZOJK
 • dr Łukasz Furtak (ZA) (przedstawiciel n-li akademickich)
 • dr Zbigniew Nagórny (ZB) (przedstawiciel n-li akademickich)
 • Klaudia Legwant (przedstawiciel studentów)
 • dr Jerzy Suszyna (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)

mgr Aleksandra Malarz – wsparcie administracyjne prac WKJK na WZ
amalarz@ujk.edu.pl, tel. 15 644 6006 wew. 102; 41 349 6021

 

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2019 r.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka