Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

/II kedencja:2016-2020/

Przewodnicząca UKJK:

1.      

dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK – WO

Nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekanów:

2.      

dr Tomasz Chrząstek – WH

3.      

dr Jan Hajduk – WH

4.      

dr Marta Repelewicz – WM

5.      

dr Mirosław Mularczyk – WM

6.      

dr Małgorzata Markowska – WO

7.      

dr Edyta Naszydłowska – WO

8.      

dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK – WP

9.      

dr hab. Katarzyna Ziołowicz – WP

10.   

dr Izabela Konieczna – WA

11.   

dr hab. Janusz Budziński – WFH (Filia)

12.   

dr Jolanta Jarocka-Piesik – WNS (Filia)

13.   

dr Anna Bąk-Średnicka – WZ

Nauczyciele akademiccy – przedstawiciele jednostek międzywydziałowych:

14.   

dr Robert Dutkiewicz – SWF

15.   

mgr Aleksandra Kasprzyk – SJO

Studenci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Studentów:

16.   

Katarzyna Ostrowska – WH

17.   

Żaneta Wypych  – WO

18.   

Karol Zubek – WM

19.   

Patryk Celebański – WP

20.   

Przemysław Zieliński – WA

21.   

Katarzyna Helik  – WFH (Filia)

22.   

Natalia Świech – WNS (Filia)

23.   

Daniel Grzybowski – WZ

Doktoranci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Doktorantów:

24.   

mgr Klaudia Łodejska – WH

25.   

mgr Mateusz Kowalik – WM

26.   

mgr Jadwiga Bednarek – WO

27.   

mgr Małgorzata Stępnik – WP

Kierownik Akademickiego Biura Karier:

28.   

mgr Elżbieta Kurkowska

Kierownik Działu Nauczania:

29.   

mgr Agnieszka Świerczek

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji:

30.   

dr Mirosław Rutkowski

Inne osoby wskazane przez Rektora:

31.   

mgr Olga Kalińska – kierownik Działu Zabezpieczenia Informatycznego

32.   

mgr Anna Tłuszcz – kierownik Ośrodka Nauki i Kultury Studenckiej

33.   

dr Justyna Palacz – pracownik Biura Wymiany Studentów i Doktorantów

34.   

mgr Anita Żelichowska – stanowisko ds. Studiów Doktoranckich

35.   

dr Ewa Błaszkiewicz – pracownik Biura Jakości Kształcenia, sekretarz UKJK

     

Ostatnia zmiana składu UKJK: kwiecień 2017 r. (Zarządzenie Nr 47/2017 Rektora UJK w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia)

* Symbole jednostek Uczelni
SJO                      Studium Języków Obcych
SWF                     Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
WA                        Wydział Zarzadzania i Administracji
WFH (Filia)        Wydział Filologiczno-Historyczny, filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim
WH                       Wydział Humanistyczny
WM                       Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
WNS (Filia)         Wydział Nauk Społecznych, filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim
WO                       Wydział Nauk o Zdrowiu
WP                        Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
WZ                        Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2017 r.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka