Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

/II kadencja:2016-2020/

 

Przewodnicząca UKJK:

1.      

dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK – WO

Nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekanów:

2.      

dr Tomasz Chrząstek – WH

3.      

dr Jan Hajduk – WH

4.      

dr Marta Repelewicz – WM

5.      

dr Mirosław Mularczyk – WM

6.      

dr Małgorzata Markowska – WO

7.      

dr Edyta Naszydłowska – WO

8.      

dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK – WP

9.      

dr hab. Katarzyna Ziołowicz – WP

10.   

dr Izabela Konieczna – WA

11.   

dr hab. Janusz Budziński – WFH

12.   

dr Jolanta Jarocka-Piesik – WNS

13.   

dr Anna Bąk-Średnicka – WZ

Nauczyciele akademiccy – przedstawiciele jednostek międzywydziałowych:

14.   

mgr Jolanta Drezno – SW

15.   

mgr Aleksandra Kasprzyk – SJ

Studenci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Studentów:

16.   

Izabela Oleś – WO

17.   

Dorota Kozieł  – WM

18.   

Jakub Orlik – WH

19.   

Patryk Celebański – WP

20.   

Emilia Toporek – WA

21.   

Małgorzata Radomska  – WFH

22.   

Natalia Świech – WNS

23.   

Daniel Grzybowski – WZ

Doktoranci wskazani przez uczelniany organ Samorządu Doktorantów:

24.   

mgr Katarzyna Ostrowska – WH

25.   

mgr Mateusz Kowalik – WM

26.   

mgr Jadwiga Bednarek – WO

27.   

mgr Małgorzata Stępnik – WP

Kierownik Działu Nauczania:

28.   

mgr Agnieszka Świerczek

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji:

29.   

dr Mirosław Rutkowski

Kierownik Uniwersyteckiego Działu Spraw Studenckich:

30.   

mgr Lucyna Dygas

Przewodniczący Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich:

31.   

dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Nauczycielskiej:

32.   

dr Joanna Lendzion

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów:

33.   

dr Justyna Palacz

Biuro Jakości Kształcenia:

34.   

dr Katarzyna Palka – sekretarz UKJK. 

 


* Symbole jednostek Uczelni

SJ

Studium Języków Obcych

SW

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

WA

Wydział Prawa, Administracji i Zarzadzania

WFH

Wydział Filologiczno-Historyczny, filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

WH

Wydział Humanistyczny

WM

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

WNS

Wydział Nauk Społecznych, filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

WO

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

WP

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

WZ

Wydział Zamiejscowy

 

 

Ostatnia zmiana składu UKJK: 14 listopad 2018 r. (na podst. Zarządzenie Nr 84/2018 Rektora UJK w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia)


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka