Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Akademik Melodia:

1. Przewodniczący Grzegorz Jakubowski pokój nr 104a tel 7532
2. z-ca Łukasz Król
3. II z-ca Małgorzata Kukuła
4. Członkowie: Marcin Trzos, Robert Szcześniak, Renata Kiełtyka

 

 

 

Akademik Odyseja:

1. Przewodniczący: Adam Wilk pok nr 710b, tel 7509
2. Z-ca: Marcin Frączek
3. Sekretarz: Aleksadra Dworak
4. Członkowie: Sebastian Remiszewski, Małgorzata Heda

 

 

 

 

Akademik Fama:

1. przewod. Monika Kaleta pok 702b, tel 7753
2. Z-ca Bartłomiej noga
3. IIz-ca Magdalena Ruman
4. Członkowie: ...w trakcie aktualizacji

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka