Outlook Express

 

1. Z menu "Narzędzia" wybierz pozycję "Konta".

2. Jeśli chcesz zmienić tylko numer port SMTP przejdź od razu do kroku 10.
Kliknij na przycisk "Dodaj" i wybierz pozycję "Poczta".

3. Wpisz swoje imię i nazwisko. Dane te będą wyświetlane w polu From:/Od:.

4. Wpisz swój adres email. Twój adres email ma jedną z dwóch postaci: imie.nazwisko@ujk.edu.pl (wybór preferowany) bądź nazwauzytkownika@ujk.edu.pl. Wielkość liter w adresie nie ma znaczenia (imiona i nazwiska mogą zaczynać się zarówno od dużych jak i od małych liter).

Uwaga: w adresie email nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych.

5. W polach dotyczących adresów serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej należy wpisać "www.ujk.edu.pl". Serwer pocztowy UJK obsługuje zarówno protokół POP3 jak i IMAP - wybór pozostaje w gestii użytkownika.

Uwaga: raz dokonanego wyboru protokołu nie można zmienić we właściwościach konta.

6. W polu "Nazwa konta" wpisz swoją nazwę (identyfikator) użytkownika. Funkcja zapamiętania hasła jest opcjonalna i zależy od preferencji użytkownika.

Uwaga: serwer rozróżnia wielkości liter w nazwach użytkownika i haśle.

Uwaga: nie zaleca się zapamiętywania haseł na komputerach do których ma dostęp większa liczba użytkowników.

7. Kliknij na przycisk "Zakończ" aby zakończyć konfigurację konta.

8. We właściwościach konta - zakładce Serwery należy włączyć opcję "Serwer wymaga uwierzytelnienia".

9. Kliknij na przycisk "Ustawienia..." (z prawej strony poprzedniej opcji). Sprawdź, czy wybrana jest pozycja "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej).

10. Zmień zakładkę na "Zaawansowane". Zaznacz obie opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" - zarówno przy poczcie wychodzącej jak i przychodzącej.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka